Skip to content

Strömstadin puisto Traditional Geocache

This cache has been archived.

Thymallus Thymallus: Cache archived.

More
Hidden : 05/29/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Perinteinen kätkö pienehkössä ja metsäisessä Strömstadin puistossa Etelä-Haagassa.

Strömstadin puiston alue oli ennen suurempi, mutta 2000-luvulla puiston länsiosaan on rakennettu punertavanvärinen päiväkoti sekä sen yhteyteen samanvärinen asuinkerrostalo.

Kaupunki on nimennyt puiston Strömstadin puistoksi vuonna 1952 Haagan ruotsalaisen kummikaupungin kunniaksi. Puistossa on kiveen kiinnitetty laatta, jossa asia kerrotaan.

Strömstadin ja Kylänevan puiston alueilla on myös turvekerrostuma, joka on kooltaan noin 100m x 250m. Tosin turvekerrostuma ei ole luonnontilainen, mutta se mainitaan Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä -julkaisussa.

Lähialueelle on myös suunnitteilla kaavamuutos, missä Strömstadin puisto ja viereisen Kylätien toisella puolella sijaitseva Kylänevan puisto yhdistettäisiin.

Naamioithan kätkön hyvin jälkeesi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A traditional cache in the quite small and wooded Strömstad's park in Etelä-Haaga.

Strömstad park's area was bigger before, because in 21st-century is built reddish kindergarten and same colour apartment building.

The city has named the park to Strömstad's park in 1952 tribute to Haaga's godparent city. In the park is a plaque, where the thing is written.

In the areas of Kyläneva's park and Strömstad's park is stratum of peat too and its size is about 100m x 250m. The stratum of peat isn't in natural condition, but it's written in a publication Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä (Rock foundation's and land's dignified objects in Helsinki).

To the neighbouring area is planned plan change, where Strömstad's park and Kyläneva's park, which is on the other side of close Kylätie (Village road), combine to the one bigger park.

Camouflage the cache well behind you!

Additional Hints (Decrypt)

Xbviha nyyn. Haqre n ovepu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)