Skip to content

Brøndbyvester Kirke. Traditional Geocache

Hidden : 06/02/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Husk blyant --- Hvis fodbold på det lokale stadion er parkering umulig.

Remember pencil -- if event on the local stadium parking is impossible.

Brøndbyvester Kirke er sognets ældste hus. Den havde måske sin forløber i form af en trækirke, som det ofte var tilfældet i landsbyerne.

Stenkirken er sandsynligvis opført i 1100-tallet, og opført i kridtsten - hvilket var meget typisk for kirker på vestegenen på den tid. Kridtet stammede fra Stevns hvorfra det kom med båd.

I starten havde kirken kun et simpelt skib og kor. Midt i 1400-tallet blev skibet udvidet mod vest og tårnet blev tilføjet i begyndelsen af 1500-tallet. Kirkens loft var oprindeligt af træ, men blev i sen-middelalderen erstattet af de hvælvinger , der stadig ses i kirken.

Dengang da kirken blev opført gik der en å igennem landsbyen. Åen der blev kaldt Rosenåen - gik gennem landsbyen helt op i dette århundrede.

Se mere om kirken på WWW.Brondbyvesterkirke.dk

Til alm. information kan det oplyses at Grundtvig blev gift i denne kirke i 1851 - mn det er en helt anden historie.

FFC og JFC fremsendes hvis email adresse oplyses.

Additional Hints (No hints available.)