Skip to content

Vyhlidka z Louky Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplněny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 06/15/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(CZ)
Vyhlidka na reku Dyji, na historicky zeleznicni moct a na samotne mesto. (Keska je velikosti nano, pozor na premudlene detske hriste)

Misto zapisu do pidilogbookumuzete pouzit foto zapis. S keskou v ruce, nebo nekde proti identifikovatelnemu pozadi

Cache se nachazi v blizkosti Louckeho klastera, viz ma dalsi kes Toto místo je z dalsich mestskych mist, kde je parcik a plno zelene, detske hriste a pekna vyhlidka na mesto. Z vyhlidky muzete videt tato mista:Železnicní most - Velký železnicní most pres reku Dyji byl postaven v roce 1871 podle projektu J. Brika. Preklenul tak údolí reky Dyje jižne od centra mesta a stal se neodmyslitelnou dominantou této mestské cásti. Byl soucástí Severozápadní dráhy z Vídne do Prahy. Železná príhradová konstrukce mostu je 220 m dlouhá a nesou ji tri kamenné pilíre s úctyhodnou výškou 48 m. Most byl prohlášen technickou památkou a je stále v provozu. V soucasne dobe probiha rekonstrukce trati Znojmo - Šatov která bude trvat 1,5 roku. Trat by mela byt predana opet doprovozu v listopadu 2009Kraví hora - Kraví hora, jižne od centra mesta, má svuj pozvolný vrchol ve 324 m n. m. Tento travnatý kopec s vresovištem a vzácnou teplomilnou vegetací byl vyhlášen chráneným územím. Hora je vhodná pro príjemnou procházku prírodou, pro piknik s práteli ci pro slunení v tráve. Ale jedinecná je predevším nádherným výhledem na centrum mesta. Lze odsud shlédnout témer všechny znojemské památky. Výhled ucaroval i mnoha umelcum a dal vzniknout nejedné malované vedute Znojma.Radnicní vež - Radnicní vež byla postavena v letech 1445-1448 pod vedením mistra Mikulášem ze Sedlešovic. Pozdne gotická novostavba nahradila puvodní menší vež, která se zrítila po vyhorení radnice v roce 1444. 80 m vysoká vež stojí na 3 m hlubokých základech na skále. Puvodní strecha veže z bridlice byla roku 1592 nahrazena medí. Vetšina nosných trámu pod strechou je puvodních z doby vzniku veže. V roce 1854 byl drevený ochoz veže nahrazen litinovým. Z ochozu je krásný rozhled na historické centrum mesta a za príznivého pocasí i do širokého okolí.Kostel sv. Mikuláše - byl budován od roku 1338 do druhé poloviny 15. století na míste staršího románského kostela z 12. století. Vznikla tak monumentální trojlodní gotická stavba se sítovou klenbou. Krome barokních úprav dvou kaplí nebyl kostel až do poloviny 19. stol. prestavován. Z puvodních dvou veží po stranách presbytáre se dochovala pouze spodní cást veže severní. V letech 1848-1851 byla vybudována zcela nová vež pri východní strane presbytáre. Vetších úprav se kostelní lod dockala až v prvních desetiletích 20. století. K nejstarším cástem kostela patrí severní predsín s obkrocnou klenbou, obvodové zdivo a dvoupatrová sakristie. Raritou je kazatelna v podobe zemského globu od J. Winterhaldera z roku 1760.Vlkova vež - byla postavena pravdepodobne ve 14. století. Tato gotická stavba je posledním zbytkem puvodního opevnení z doby krále Premysla Otakara I. Vež je 32 m vysoká a její zdi jsou u zeme 2,2 m tlusté. Na vyhlídkový ochoz ve 22 m vede 123 schodu a je prístupný pouze s pruvodcem. V prízemí veže je turistické informacní centrum s prodejem map, brožur, pruvodcu a upomínkových predmetu a s možností prístupu na verejný internet.Znojemský hrad - byl vybudován klem roku 1030 ceským knížetem Bretislavem na skále nad rekou Dyjí. Nález 70 kusu bronzových hriven však dokladuje, že toto strategické místo bylo osídleno již ve 4. tisíciletí pr. n. l. Hrad se stal sídlem moravské vetve Premyslovcu a strážcem staré kupecké stezky vedoucí na sever. Roku 1215 se zde konal zemský snem za úcasti krále Premysla Otakara I., který nechal hrad prestavet. Od poloviny 13. do poloviny 15. století jsou zde purkrabími pánové z Kunštátu a Jevišovic a hrad casto navštevován ceskými králi. Roku 1437 zde umírá císar Zikmund. Hrad je následne casto využíván jako zástava a chátrá. K jeho cástecné oprave dochází až v polovine 16. století, v období hrozby tureckých nájezdu. Roku 1709 byla císarským dekretem spodní cást opetovne zchátralého hradu venována hrabatum z Deblína. Ti zde v letech 1711-1721 postavili nový zámek. Po zastrelení posledního mužského potomka rodu Františka Antonína na lovu v roce 1784 byl hrad využíván vojskem. Po roce 1720 byl v predhradí mestem postaven pivovar, který zde funguje dodnes. Od roku 1910 slouží hlavní hradní budova znojemskému muzeu. Je zde instalována expozice Z dejin Znojemska.Additional Hints (Decrypt)

(PM) zntargvpxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)