Skip to content

ZCU Multi-cache

This cache has been archived.

Kriss & Geret: GC se už několik let nevěnujeme

More
Hidden : 06/17/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato cache vám přiblíží Západočeskou univerzitu a zároveň vás provede kolem nejdůležitějších budov, které k univerzitě náleží, tedy kolem jednotlivých fakult.

ZÁPADOCESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Historie
Západoceská univerzita v Plzni vznikla 28. 9. 1991 na základe zákona Ceské národní rady c. 314/1991 Sb. Sloucily se v ní již existující Vysoká škola strojní a elektrotechnická a Pedagogická fakulta v Plzni. Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla založena v roce 1949 jako soucást Ceského vysokého ucení technického v Praze. V roce 1953 získala nezávislé postavení a zacala se rychle rozvíjet. V roce 1960 byla rozdelena na dve fakulty - strojní a elektrotechnickou. Prevážnou cást své existence nabízela studium pro strojní a elektrotechnické inženýry. Další dve nové fakulty - aplikovaných ved a ekonomická - vznikly v roce 1990, krátce po sametové revoluci. Pedagogická fakulta v Plzni byla založena v roce 1948 nejprve jako pobocka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 pusobila jako samostatná Vyšší pedagogická škola, pozdeji jako Pedagogický institut a od roku 1964 byla samostatnou Pedagogickou fakultou. Jejím úkolem je pripravovat ucitele základních a stredních škol. V roce 1991 se stala soucástí Západoceské univerzity. V roce 1993, dva roky po svém založení, byla zrízena Fakulta právnická na základe stále vzrustající potreby právníku v dobe premeny sociálního i právního rádu a ekonomiky po roce 1989. Podle nove prijatého zákona c.111/1998 Sb. o vysokých školách zmenila Západoceská univerzita od roku 1999 svuj název na Západoceská univerzita v Plzni. Po deseti letech existence ZCU byla založena sedmá fakulta Fakulta humanitních studií jejíž základ vznikal od roku 1997 na Fakulte právnické jako Stredisko humanitních studií. Od 3. 1. 2005 fakulta prejmenována na Fakultu filozofickou. V roce 2004 byl na ZCU zrízen Ústav umení a designu jako samostatný vysokoškolský ústav. V roce 2008 byla zrízena Fakulta zdravotnických studií a v témže roce i Ústav jazykové prípravy. Západoceská univerzita je schopna poskytnout vzdelání ve vetšine hlavních vzdelávacích oboru. Prestože zde studují studenti z celé republiky i ze zahranicí, je urcena hlavne pro studenty ze západních Cech, kde jako jediná vysokoškolská instituce tohoto regionu pripravuje odborníky v oblastech: strojírenství, elektrotechniky, informatiky, aplikované matematiky, fyziky a mechaniky, ekonomiky, pedagogiky, filozofie, filologie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, práva a verejné správy i zdravotnictví.

Soucasnost
V akademickem roce 2010/2011 byla zvolena nova rektorka Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., ktera se tak stala prvni zenou v cele ZCU.
V areálu univerzity na Borech již stojí dvě nové budovy určené pro FUD a FAV, která dosud sdílela prostory s Fakultou strojní.

Zakladni struktura univerzity
ZCU disponuje osmi devíti fakultami a dvěma ustavy:
FAKULTA APLIKOVANÝCH VED [FAV]
FAKULTA EKONOMICKÁ [FEK]
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ [FEL]
FAKULTA FILOZOFICKÁ [FF]
FAKULTA PEDAGOGICKÁ [FPE]
FAKULTA PRÁVNICKÁ [FPR]
FAKULTA STROJNÍ [FST]
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ [FZS]
FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA [FDU]
NOVÉ TECHNOLOGIE - VÝZKUMNÉ CENTRUM [NTC]
Ústav jazykové prípravy [ÚJP]
a pod tato pracoviste spada celkem 57kateder
Svá pracovište mají fakulty rozesetá takrka po celé Plzni, bylo by proto zdlouhavé rozespisovat se o tom, jaká budova patrí té ci oné fakulte. Za zmínku však urcite stojí fakt, že FAV, FEL, FST a UUD mají svá centra na Borských polích na takzvaném trojúhelníku, kde mají být v blízké budoucnosti postaveny i budovy ostatních fakult (FF, FEK predevším), vcetne nových parkovacích ubytovacích a stravovacích zarízení a celá ZCU by se tak mela více územe centralizovat a vytvorit tak campus o velikosti mensiho mesta :-).

Statistiky & zajímavosti:
Západoceská univerzita v Plzni je jedním z nejvetších zamestnavatelu Plzenského kraje. Ve meste samotném, ale i mimo nej, vlastní nekolik desítek objektu a jen poctem studentu se radí na pomyslné tretí místo v poctu obyvatel v kraji (viz graf). A dál už jen císly:

Pocet studentu: 17 530
Pocet doktorandu: 987
Pocet akademických pracovníku: 1 009
Pocet neakademických pracovníku:     1 060
Pocet pracovníku celkem:     2 069

Mějte na paměti, že univerzita je dynamicky se rozvíjející se objekt, a některé informace v listingu nemusí být již aktuální. Veškeré aktuální informace najdete na webu univerzity popř. na webech jednotlivých fakult

KE CACHE SAMOTNÉ

Výchozí souradnice vedou pred rektorát ZCU, ale i když se sem urcite ješte podíváte, nejdrív se projdete trošku po centru Plzně.

Fakulta pedagogické v ulici Veleslavínova 42.
Ružová budova pred vámi má hned nekolik vchodu. Celkem mají tyto vchody A krídel dverí.

Fakulta filozofická v ulici Sedláckova 15
Vchod do budovy pripomíná spíše vrata prujezdu, každopádne je nad ním kamenná plasitka, na které je vyobrazeno B postav.

Fakulta právnická v ulici Sady petatricátníku 14
Na této budove je pri pohledu od tramvajové zastávky videt zlatými rímskými císlicemi napsaný letopocet jehohž poslední cifra je C.

Fakulta ekonomická v ulici Husova 11
Tuto budovu využívají ovšem i jiné fakulty. Vcetne FEK zde mají pracovište tedy celkem D=3 fakulty (viz cedulka u vchodu).

FAV; FST; UUD campus na Borech
Ke vchodu do budovy vede E schodu, které když vyšlápnete, uvidíte vpravo od názvu fakult malou výstražnou cedulku, na které je F cervených slov (vcetne spojek a predložek).

Fakulta elektrotechnická campus na Borech
Stojíte pred prosklenými vchody do budovy. Na nich jsou velkými modrými písmeny a císlicemi napsány ruzné zkratky. Mezi nimi je G velkých písmen "E".

Kontrolní soucet A+B+C+D+E+F+G = 45

Cache pak hledejte na souradnicích:

N 49°4[D].B[F-D][G]
E 013°2[E-F].[C-B][C][A]

Ale POZOR!, cache je umístena na opravdu extrémne frekventovaném míste, budte proto obzvlášte opatrní. Doporucujeme bud vecerní odlov nebo lov v dobe všeobecného volna (víkendy, svátky)

Zdroj informaci: www.zcu.cz

PS: Do kesky jsme vlozili neco malo ZCU drobnosti a byli bychom radi, kdyby se zde stridaly dalsi veci s logy ruznych univerzit:)

Additional Hints (Decrypt)

wr ivqrg cbq wvfglz huyrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)