Skip to content

Valdemarsgrottan Traditional Geocache

Hidden : 07/05/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SV] Valdemarsgrottan [EN] Valdemar Cave [DE] Die Valdemar Höhle

[SV] Valdemarsgrottan är ca 10 meter djup och 4-5 meter bred och hög och därmed en av de största på Kullaberg. Det finns flera grottor i närområdet på båda sidor om Valdemarsgrottan. Parkera vid parkeringskoordinaterna och följ blå vandringsled från Håkull. Sedan finns en skylt som visar på stigen ner till Valdemarsgrottan. Underlaget är betydligt lösare och sämre än till Nimis, men det finns rep att hålla sig i de brantare partierna. Stigen är mycket brant och när det är halt eller vått finns det bättre platser att besöka. Räkna med att behöva använda händerna vid flera passager. Om du kommer med båt behövs ändå viss, men enklare klättring för att nå cachen. Notera att vissa delar av Kullaberg är fågelskyddsområdet för att skydda häckningsplatser av pilgrimsfalk. Området det gäller börjar precis väster om Valdemarsgrottan och fortsätter ca 2 km västerut till Djupadal, med undantag för stigen ner till Söftingsgrottan. Där råder totalt beträdnadsförbud 1/3 till 15/7 och är skyltat på plats med gula/röda förbudsskyltar. Området är bevakat och överträdelse som orsakat störning har tidigare polisanmälts. [EN] The Valdemar Cave (Valdemarsgrottan) is approximately 10 meters deep and 4-5 meters across and it is one of the larger caves at Kullaberg. There are many other caves close by on both sides of Valdemarsgrottan. Park at the parking coordinates and follow the blue marked trail from Håkull. Then a small sign marks where the path down to Valdemarsgrottan starts. The trail is more slippery and not so good as the trail to Nimis, but there is a wire to hold on to. The trail is steep and when it is frozen or wet I recommend other places to visit than this. Expect to use your hands at several passages. If you come by boat you still need some, but easier climbing to reach the cache. NOTE! Parts of the northern shore is a bird sanctuary to protect mating places for the Peregrine Falcon (Falco peregrinus). The area starts just west of Valdesmarsgrottan and continues about 2 km to Djupadal (with the possible exception of the trail to Söftingsgrottan). You are not allowed to visit that area at all from March 1 to July 15. The area is continously survailenced and visits that have caused disturbances to the birds have beed prosecuted in the past. [DE] Die Valdemar Höhle (Valdemarsgrottan) ist ungefähr 10 Meter tief und 4-5 Meter breit und dadurch eine der größten Höhlen auf Kullaberg. Es gibt mehrere Höhlen im nahen Bereich von Valdemarsgrottan. Parken Sie an den Parkenkoordinaten und folgen Sie der blau gekennzeichneten Spur von Håkull. Dann gibt es Markierungen bis zur Valdemarsgrottan. Die Spur ist viel schlimmer als zu Nimis , aber in den steileren Reihen gibt es ein Seil zum Festhalten. Die Spur ist sehr steil und wenn es glatt oder nass ist gibt es bessere Plätze zu besuchen. Zählen Sie damit, Ihre Hände an einigen Durchgängen zu benutzen. Wenn Sie mit Boot kommen, benötigen Sie einiges, aber einfacheres, Klettern um den Cache zu erreichen. Merken Sie, dass Teile des Nordufers ein Vogelschutzgebiet, zum Schütze des Wanderfalken, ist. Der Bereich beginnt gerade westlich von Valdemarsgrottan und setzt ungefähr 2 Kilometer zu Djupadal fort. Ausnahme ist die Spur zur Söftingsgrottan wo es vom 1. März bis 15. Juli TOTALER Besuchsverbot ist! Dort ist mit gelb/roten Zeichen markiert. Der Bereich ist überwacht und Übertretungen sind manchmal polizeilich gemeldet worden.

Additional Hints (Decrypt)

Uvtu, va n iregvpny pyrnivtr. [SV] Uötg, v ra iregvxny fxerin. [DE] Ubpu, va rvarz iregvxnyra Fcnyg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)