Skip to content

<

Stefanicka 1740

A cache by dusanho, aaaki Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/13/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Táto vysokohorská chata (1740 m) je jednou z hlavných križovatiek znackovaných chodníkov na hrebeni Nízkych Tatier. Pešo sa dá k nej dostat od chaty Kosodrevina, z Trangošky, z Vyšnej Boce aj z Mýta pod Dumbierom ci z

Základný kamen chaty M. R. Štefánika pod Dumbierom bol položený 20.7.1924. Táto chata mala nahradit útulnu, ktorá bola postavená na vrchole Dumbiera v roku 1902. Útulnu nazvali Karlova ochranná chata ale dnes je to už len hrba kamenia.
Chatu zacala stavat stavebná firma z Uherského Brodu, ale tažké poveternostné podmienky ich coskoro odohnali domov. V stavbe pokracovala firma Šašinka z Popradu, v ktorej bol palier Róbert Petrla. Tejto firme sa po troch rokoch tažkej práce podarilo chatu dokoncit a 9.9.1928 sa mohla slávnostne otvorit.
Prvým chatárom sa stal palier Róbert Petrla, ktorý si zo svojich spolupracovníkov vytvoril personál. Tak sa zo dna na den z murárov stali kuchári, cašníci a nosici.
Materiál vynášali hore Jánskou dolinou a za 1 kg sa platilo 1 korunu. Pre zaujímavost pivo stálo na chate 5 korún. Chata M. R. Štefánika pod Dumbierom sa stala základom, na ktorom sa postupne budoval turistický ruch v tejto casti Nízkych Tatier.
V priestore Dumbiera pocas 2. svetovej vojny operovali slovenské, ruské a francúzske partizánske skupiny a tak, táto pocas vojny poškodená chata, bola po vojne premenovaná na Chatu Hrdinov SNP na Dumbieri. V súcasnosti má pôvodné pomenovanie Chata generála Milana Rastislava Štefánika.
V súcasnosti je chata majetkom Klubu Slovenských turistov a terajší chatár ju prevádzkuje od roku 1991.
ZAUJÍMAVOSTI:
* Materiál a tovar na prevádzku chaty vynášajú nosici. Rocne to je cca 40000 kg.
* Ponúkame najvyššie capované nosicské pivo na strednom Slovensku.
* Niekolkokrát sa na chate konali preteky nosicov Šerpa Rallye a najrýchlejší vyšiel z Trangošky so 60 kg za 55 minút, pricom cas na turistickom smerovníku je 120 minút.
* Pod chatou sa nachádza jedna z najhlbších jaskýn na Slovensku - Jaskyna mrtvych netopierov. Táto jaskyna je sprístupnená turistom.
VYUŽITIE CHATY
* Letné a zimné túry.
* Hrebenové prechody.
* Horolezectvo, skialpinizmus, snowboarding, lyžovanie.
* Jaskyniarstvo.
* Športové sústredenia.
* Školské výlety. Info: http://www.chatamrs.sk/

This alpine hut is one of the main crossing of the Low Tatras ridge marked paths. You can reach it by foot from Kosodrevina lodge, Trnagoska, Vysna Boca, Myto pod Dumbierom or from Certovica saddleback.

Foundation stone of the hut was laid 20th July 1924. This hut should take the place of the shelter built on the summit of Dumbier in 1902. The shelter was named as "Charles protecting hut" but today it is only load of stones.
Building of hut started a company from Uherský Brod, but very hard weather conditions drived them away home. After that a Šašinka company from Poprad leaded by Róbert Petrla continued to build the hut. This company succeeded to finish it after three-year tough work and on 9th September 1928 the hut could be festively opened.
First cottager became Róbert Petrla, who created also own personal from his co-workers. In that manner from the masons became the cooks, waiters and bearers.
Material was carried up through Jánska valley and 1 slovak crown was paid for 1 kilo of load. Just for curiosity one beer cost 5 slovak crowns at those times. M. R. Štefánik hut under Dumbier became a basis for tourism movement in Low Tatras area.
In Dumbier territory, in time Second World War the Slovak, Russian, French partizans groups operated and this hut damaged during the war was later re-named to "Slovak National Rebellion Heroes Hut" at Dumbier. Today the hut has an origin name "Milan Rastislav Štefánik Hut".
The owner of hut is Slovak Tourist Club and present cottager run it since 1991.
ATTRACTIONS:
* Material and goods is carried up by bearers, it is about 4 thousands kilos per year.
* Hut offers the highest draught carrier beer in Centre of Slovakia..
* Several times the "bearers races" were organized at this hut known as "Sherpa Rallye and the fastest competitor steped out from Trangoška with a load 60 kilos in time 55 minutes, whereby official touristic time is 120 minutes.
* Below the hut is one of the deepest caves in Slovakia - "Cave of dead bats". This cave is available for tourists.
HUT UTILIZATION
* Summer and winter tourist trips.
* Ridge passing.
* Mountaineering, Horolezectvo, skialpinismus, snowboarding, skiing.
* Speleology.
* Sport concentration training.
* School trips.
Info: http://www.chatamrs.sk/

free counters

Legendy

Additional Hints (Decrypt)

FX: cbq xnzrabz
RA: haqre ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.