Skip to Content

<

Hagbyån

A cache by Ulfheim Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/14/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hagbyån

Hagbyån sträcker sig från Slamphult i Emmaboda kommun till Kal-
marsund.
Uppströms Boda börjar Hagbyån som Kärraån. Vattnet
rinner sydöst, övergår i Örsjöån och passerar Örsjösjön och Krok-
torpasjön. Tillflödet från systemets största sjö, Hultebräan, anlsuter
vid Anebro.
Kring Hultebräan finns omväxlande natur med inslag
av lövskogar och värdefulla odlingsmarker. Vid Runtorp ansluter
Svartbäcken innan vattnet mynnar i Österjsön söder om Hagby.

Vid Hagbyåns mynning i havet har ån med omgivningar höga
naturvärden och är riksintresse för naturvården. Vattensystemet rinner genom Emmaboda, Nybro och Kalmar
kommuner och har en total yta på 468km
.

Värden
Ån har en värdefull fiskfauna med öring, havsöring, stensimpa
och elritsa.
Hagbyån nedströms första vandringshindret är ett
viktigt område för lek och uppväxt för havsöring.
Signalkräfta
förekommer bland annat i Hultebräan, Krokstorpasjön, Örsjögöl
och Örsjösjön.

I Alsbogöl finns även ett svagt flodkräftbestånd.
I vattensystemet finns en rad sjöar med rikt fiskbestånd (Åsgöl,
Alsbogöl, Gransjösjön,Virkesjön, Bodasjön, Örsjösjön, Örsjögöl,
Krokstorpasjön och Hultebräan),
där de vanligaste fiskarterna är
gädda, abborre, mört, sutare, sarv, braxen och gers. Även ål, lake,
benlöja, gös och siklöja förekommer i en del sjöar.

Bland bottenfaunan finns Normandia nitens (VU) och sumpviol (NT) växer
längs vattendraget.

Örsjösjön har även höga fågelvärden, bland
annat storlom, vattenrall, fisktärna och drillsnäppa häckar vid sjön.

Hultebräan är en av Nybro kommuns förnämsta fågelsjöar vad
beträffar antalet häckande arter.
Under häckningstid påträffas bl a
storlom, gråtrut, fisktärna, storskrake, skrattmås och lärkfalk. Även
svarttärna och skräntärna har observerats.
Dessutom hyser sjön
ett stort värde som rastplats för flyttfåglar. Andra rika fågelsjöar är
Hökasjön och Alsjösjön

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

104 Logged Visits

Found it 95     Didn't find it 2     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.