Skip to content

Prague bridges 9 - Manesuv most Traditional Geocache

Hidden : 09/01/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MANESUV MOST

Devátým nejstarším pražským mostem pres Vltavu je Mánesuv most z roku 1914. Jedná se o poslední most postavený pred 1. svetovou válkou.

Události predcházející výstavbe mostu

Ze všech trí mostu, které soucasne usilovaly o své prosazení do výstavby (tj. most Cechuv, Hlávkuv a Mánesuv) uspel Mánesuv až v roce 1911 na míste posledním. Nenalezl totiž obdobného stupne naléhavosti, jako most Cechuv v bourlivé asanaci prilehlé nové ctvrti Josefova a jako nalezl most Hlávkuv v prekotném rozvoji Holešovic s jejich moderními jatkami. Navíc dobre fungující železná visutá lávka pro peší z roku 1869 naopak zmenšovala naléhavost výstavby nového mostu.

Zato prispely všechny tyto okolnosti k tomu, že problémy prípravy tohoto mostu mely popularitu velmi širokou a že už i jeho budoucí pojmenování se zrodilo mnohem dríve než most samotný. Mel být pojmenován velmi vznešene jako Most korunního prince Rudolfa, jediného syna panujícího císare Františka Josefa I. Ten byl všeobecne velmi oblíben a je po nem mimo jiné pojmenováno i blízké Rudolfinum. Rudolf však spáchal v roce 1889 sebevraždu, a tak se pozdeji (stále pred jeho postavením) mluvilo o Mostu arcivévody Františka Ferdinanda. Ten už však ani zdaleka tak oblíbený nebyl, a stal se tudíž také tragickou postavou Sarajevského atentátu, kterým zapocala 1. svetová válka. (Možná nebýt jedné sebevraždy, mohly se dejiny odvíjet zcela jinak...)

Díky výše zmíneným okolnostem mel tento most ke své projektové príprave mnohem delší období, než oba soucasne pripravované mosty. Prospech z toho však nemel, ponevadž toto období bylo promarneno úpornými spory o konstrukcní typ, stavební materiál, i o pocet pilíru a polí. Neplodnými zustávaly i verejné souteže, jejichž težce se rodící konkrétnejší výsledky byly víceméne anulovány samotným rozhodnutím mestských úradu. To se stávalo i pozdeji témer pravidelne u dalších pražských mostu, presto se však stal práve prubeh prípravy Mánesova mostu mezi mostari pražské obce odstrašujícím príkladem nevhodné organizace celé akce.

Výstavba mostu alá Kocourkov

První soutež byla vypsána v kvetnu 1904. Zpocátku byly okolnosti pro železo tak príznivé, že jiný materiál, zejména kámen, nemohl se proti nemu uplatnit. Bylo vytvoreno nekolik návrhu, jako nejlepší byly vyhodnocené dva návrhy železných visutých mostu. Ostatní projekty komise zcela zavrhla a neobtežovala se ani udelit žádná další ocenení. To však ve Spolku architektu a inženýru v Království ceském vyvolalo zevrubnou diskuzi, která vyplnila tri bourlivé vecery v ríjnu 1905 a vyústila v tento zcela protichudný výsledek a doporucení: "Pokud se týce stavby mostu, seznal spolek, že poloha vuci svetovému panoramatu hradcanskému nedovolí, aby provedena byla jakákoliv železná konstrukce vrchní. Doporucuje se uvažovat o vyzvednutí pobreží a o trech pilírích v rece a pripustit do souteže i vyztužený beton." Práve nízká výška nad hladinou a puvodní požadavek na dva pilíre v rece totiž velmi omezovaly konstrukcní možnosti. Mestská rada tento návrh prijala.

Druhé kolo s pozmenenými požadavky probehlo v roce 1906. V této souteži zcela jasne kralovaly mosty na bázi betonu a železobetonu, hlavne díky nižším nákladum, než mosty železné. Znalecká komise tudíž konecne doporucila jako stavební materiál železobeton. Na rozdíl od souteže predchozí však odmítla rada tento posudek svých znalcu zcela bezohledne, zavrhla všech sedm projektu a narídila mostnímu odboru pripravit projekt na osvedcený most kamenný, navíc si vymohla další zvýšení nábreží o 50 cm (celkove už o 1 metr od puvodního požadavku). Dle techto smernic byl vypracován podrobný projekt a dokonce zahájena už stavba pilíru. Když pak na durazný zákrok "Klubu za starou Prahu" musela být s ohledem na panorama Hradcan úroven obou pobreží o onech 50 cm opet snížena, vypustila se proste bez prepracování schváleného projektu na pilírích jedna vrsta kvádru a veškeré problémy z toho plynoucí se musely rešit "za pochodu".

Pozdeji v dobe, kdy už bylo vypsáno i nabídkové rízení na mostní klenby, zacala Státní porícní správa prosazovat místo mostu vuci rece kolmého most šikmý, prizpusobený prubehu proudnic reky. Problém nakonec vyrešila pomerne malá šikmost, pouhé 3°, ale i ta podstatne zdražila a zkomplikovala most, který mel být puvodne jen z kamenných kvádru. A tak se nakonec rozhodlo vytvorit z kvádru pouze prucelí a rímsy kleneb, kdežto jádro klenbového zdiva provést z betonu. Projekt v tomto duchu prepracoval Ing. Nový, který už vedl stavbu pilíru a pak i most celý do ukoncní stavby 11.3.1914 a který je oznacován za autora finální verze. Šéf úradu Ing. Soukup, roztrpcen všemi temito událostmi, odešel v breznu 1913 do výslužby a jeho nástupcem se stal Ing. Mencl - dve hlavní postavy, které se podílely na výstavbe Hlavkova mostu.

  

Výzdoba mostu

Architektonickým spolutvurcem mostu je Arch. Mecislav Petru, význacný odborník mladší generace stavebního uradu mesta Prahy, který v této funkci musel zachranovat situaci v prípadech, které nebyly dosti atraktivní pro preferovanou spolecnost externích odborníku, a který se podílel na architektonickém zkvalitnení i dalších mostu. Zde se uplatnil predevším ve vyrešení neobvyklé dispozice sudého poctu polí zduraznením stredového pilíre, zdarilého predmostí na strane staromestské i socharské výzdoby celé mostní stavby. Zajímavými jsou také dve casto nepovšimnuté fontánky na obou stranách staromestského nájezdu od Emila Halmona a znaky mesta a zeme na strane malostranské. Prestože výstavbu mostu provázely všechny tyto peripetie, most se nakonec povedl a je tak dustojným sousedem Mostu Karlovu.

KEŠ / THE CACHE

Keš naleznete v pekném parcíku, odkud se nabízí krásný pohled na Vltavu a Mánesuv most, který je impozantní predevším v nocních hodinách. K bezproblémovému vyndání a zandání logbooku doporucuji použít šroubovitý pohyb držátkem. Na strane keše naleznete opet bonusové císlo, které využijete k odlovu Prague bridges 12.

The cache is hidden in a nice park, from where you can enjoy nice view of the bridge and Vltava, especially in the night hours. For easy taking out and returning the logbook I recommend helical motion with the handle. There is a number on the side of the cache, which you will need for finding Prague bridges 12.

free counters free counters

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] zntargvpxá, xbarp cybgh oyímxb h erxl
[EN] zntargvp, raq bs srapr arne gur evire

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)