Skip to content

DK in SE Traditional Cache

This cache has been archived.

Toa Norik: This cache has been archived by a Swedish reviewer

Hej

För ett tag informerade jag dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig ta reda på hur det stod till och åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det kommer jag nu att arkivera din cache. Om du vill reparera/återställa den någon gång i framtiden är du välkommen att ta kontakt med oss, lämpligen via (länk). Om din cache då följer gällande riktlinjer och ingen annan hunnit lägga ut en cache för nära, så hjälper vi gärna till med avarkivering av din cache.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer


På vår hemsida, swedenreviewers.se, hittar du många användbara tips för dig som cacheägare.

More
Hidden : 08/03/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Danske MT Højgård bygger bro
er der nogen der vil oversæte dette til Svensk så tak

Bygherre er Banverket, den svenske pendant til Banedanmark,
og 1. spadestik er i dag - den 4. september.

I Södertälje ca. 20 km. fra den svenske hovedstad Stockholm
står der i dag en jernbanebro henover en udgravet kanal,
der leder tung skibstrafik ind i landet. Broen blev indviet
i 1923 og er dermed over 80 år gammel. Hver dag passerer
over 220 passager- og godstog den gamle bro med nedsat
fart. Broen er slet ikke bygget til den hårde og tunge
trafik, den i dag udsættes for.


Derfor skal den skiftes ud med en ny løftebro.
Løftebroen i Södertälje hæver skinnerne fra de
normale 25 meter helt op til 40,5 meter henover kanalen,
når der skal passere skibe under broen.
Projektleder Roy Björkman fra Banverket fortæller:


- Vi har ønsket at skabe en port indtil Södertälje,
og det kommer den nye bro til at være. Løftebroen
er en funktionel type bro, som vi har stor glæde af
i mange steder i Sverige, Derfor var vi ikke i tvivl
om, at det netop skulle være en løftebro, der skulle stå
her i Södertälje. Vi har allerede et godt
forhold til MT Højgaard, og jeg ser frem til en god
byggeproces og et godt samarbejde, fortæller Roy Björkman.

Udfordrende byggeri
Danmarks førende bygge- og anlægsvirksomhed MT Højgaard
har mange års erfaring med brobyggeri og har bygget
mange broer både i Danmark og uden for landets grænser.
Men broen i Södertälje er et teknisk udfordrende byggeri,
siger projektleder i MT Højgaard, Michael Thulstrup:

- Efter at have arbejdet på adskillige brobyggerier i
Danmark og Sverige, skal der meget til at udfordre os.
Men denne bro er udfordrende på grund af de mange
forskellige entreprenørdiscipliner, der skal koordineres.
Vi skal lave en omfattende fundering af de fire 50 meter
høje betonpyloner, som understøtter den bevægelig bro med
meget mekanik. Og alt imens vi bygger, vil der være
omfattende trafik på nabobroen, hvilket vil medføre
yderligere krav til sikkerhed, forklarer Michael Thulstrup og tilføjer:


- Når vi har støbt betonpylonerne, skal vi installere en
420 tons ståloverbygning. Den bliver sejlet til broen og
løftet op på pylonerne. Alt i alt et meget spændende
byggeri, som vi glæder os til at komme i gang med.

Dansk og svensk samarbejde
MT Højgaard vil i dette projekt anvende sit store sjak af
svenske timelønnede, fortæller Michael Thulstrup:


- Vi får 5-6 danske ingeniører og formænd op i Sverige.
Desuden har vi et stort sjak af svenske timelønnede,
som vi bruger i Danmark og Sverige, og dem vil vi
selvfølgelig også trække på i denne opgave. Derudover
består opgaven også af en stor styringsentreprise med en
lang række svenske fagentreprenører, slutter projektleder
for MT Højgaard, Michael Thulstrup.


MT Højgaard blev inviteret til at give et bud på den
spændende opgave, og projektet blev vundet i konkurrence
med en række svenske og internationale entreprenører.

Når den nye bro er i fuld drift med togtrafik, skal dens
forgænger, den over 80 år gamle bro, nedrives.Fakta


Den nye jernbanebro bliver 230 meter lang

Broen bliver 25 meter høj – 40,5 meter, når den er hævet.

Broen bliver en stålbro med betonpiller.

1. spadestik på den nye bro er 4. september.

Byggesummen er på ca. 300 mio. kr.
Byggeriet starter medio 2007 og slutter i 2010.

Hovedbrospannet spænder 56 meter imellem fire enkeltstående 50 meter
høje betonpyloner, som skal støbes i indfarvet rød beton.

På hver side af hovedspannet er der 70 meter lange
tilslutningsbroer.

Når broen er færdig og i drift skal de to jernbanespor
omlægges til den nye bro. Arbejdet omfatter opbygning af
baneskråning, installation af baneteknisk anlæg, m.m.

Danska MT Højgård bygger ny järnvägsbro i Södertälje.

Bygherre är Banverket, den svenske motsvarigheten till Banedanmark,
och första spadtaget tas idag, den 4 september.

I Södertälje, ca. 30 km från den svenska huvudstaden, finns
i dag en järnvägsbro över den grävda kanalen som är viktig
för den tunga sjöfarten i landet.
Bron invigdes 1923 och är alltså över 80 år gammal.
Verje dag passerar över 220 passagerar- och godståg den
gamla bron med reducerad fart.
Bron är inte alls byggd för den hårda och tunga
trafik som den i dag utsätts för.

Därför skall den nu bytas ut mot en ny lyftbro.
Lyftbron i Södertälje höjer vid öppning järnvägsspåren
från normala 25 meter ända upp till 40,5 meter över vattnet när
stora båtar ska passera.
Projektledare Roy Björkman från Banverket berättar:

- Vi har velat skapa en portal sjövägen in mot Södertälje,
och det kommer den nya bron att bli. Lyftbron är en
funktionell typ av bro, som redan finns på många ställen i Sverige.
Därför har vi aldrig tvekat över om det är en
lyftbro som ska byggas här i Södertälje.
Vi har sedan tidigare ett bra förhållande till MT Højgaard,
och jag ser fram emot en bra byggprocess och ett gott
samarbete, säger Roy Björkman.

Krävande bygge
Danmarks ledande bygg- och anläggningsföretag MT Højgaard
har många års erfarenhet av brobygge och har byggt
många broar både i Danmark och i andra länder.
Men bron i Södertälje är en tekniskt utmanade konstruktion,
säger projektledaren inom MT Højgaard,
Michael Thulstrup:

- Efter att ha medverkat vid åtskilliga brobyggen i Danmark och Sverige
vill det mycket till för att utmana oss. Men denna bro
är utmanade på grund av de många olika entreprenörsgrupper som ska samordnas.
Vi ska skapa en stadig grund med de fyra 50 meter höga
betongpyloner som, med mycket mekanik, bär upp den rörliga bron.
Och under hela byggtiden kommer det att vara kraftig trafik på grannbron,
vilket kommer att medföra ytterligare krav på säkerhet,
förklarar Michael Thulstrup och tillägger:
- När vi har gjutit betongpylonerna, ska vi installera en
420 tons stålöverbyggnad. Den kommer att skeppas hit och
lyftas upp på pylonerna. Allt som allt ett mycket
spännande bygge som vi ser fram emot att komma igång med.


Dansk-Svenskt samarbete
MT Højgaard kommer i detta projekt att ta hjälp av svenska arbetere,
säger Michael Thulstrup:

- Vi kommer att ha 5-6 danska ingenjörer och förmän i Sverige.
Dessutom har vi redan ett stort antal svenska arbetare, som vi
använder både i Danmark och Sverige, och dem kommer vi naturligtvis
också att använda
till detta projekt. Dessutom kommer ett stort
antal svenska entreprenörer att anlitas, slutar projektledaren
för MT Højgaard, Michael Thulstrup.

MT Højgaard inviterades till att ge ett bud på detta spännande projekt,
och vann i konkurrens med ett antal svenska och internationella entreprenörer.

När tågtrafiken på den nya bron är i full drift så kommer dess
föregångare, den 80 år gamla bron, att rivas.


Fakta :

Den nya järnvägsbron blir 230 meter lång.

Segelfri höjd kommer att bli 25 meter – 40,5 meter när bron är lyft.

Bron kommer att bli en stålbro med betonpelare.

Första spadtaget togs den 4 september 2008.

Byggkostnaden är ca. 300 milj. kr.

Byggprojektet startade i mitten av 2007 och beräknas slutfört under 2010.

Huvudbrospannet spänner över 56 meter mellam fyra fristående 50 meter
höga betongpyloner som ska gjutas i infärgad röd betong.

På var sida om huvudspannet finns 70 meter långa anslutningsbroar.

När bron är färdig och i drift ska de två järnvägsspåren läggas om
till den nya bron. Arbetet omfattar uppbyggad av banlutning, installation av
el och elktronik, installation
av bantekniska anläggnigar m.m.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre - genccr - encb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)