Skip to content

Podebradska mineralka EarthCache

Hidden : 08/06/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Podebradská prírodní minerálka


Je prírodní lécivá voda stredne mineralizovaná, smíšeného typu.
Podle zastoupení hlavních iontu patrí do trídy hydrouhlicitano-chloridových sodno-vápenatých vod se zvýšeným obsahem alkálií a koncentrací nekterých prvku.Voda s velkým obsahem oxidu uhlicitého je využívána k uhlicitým koupelím.
Pocátek moderního lázenství v Podebradech se datuje k roku 1905, tehdejší majitelé panství a zámku nechali vrtat studnu na zámeckém nádvorí. Z hloubky necelých sta metru vytryskl silný pramen kalné železité vody nevhodné k pití. Je oznacován jako Bülowuv pramen. Další vrty vznikly v bývalé panské Drevnici, v zámeckém príkopu (vrt Hohenlohe z roku 1907) a v areálu panského dvora Velké Zboží. Tretím verejním vrtem byla Charicléa z roku 1907.


autor: Jiri Blaha 1960 zdroj autor: AwerCZ 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Co vlastne minerální vody jsou?


Jsou to vody, které se svými vlastnostmi ci složením výrazne odlišují od ostatních podzemních vod. Do této kategorie se radí vody, které mají v 1 litru vody více než ??? gramu rozpuštených pevných látek ci více než ??? gramu rozpušteného oxidu uhlicitého (kyselky).
Podle teploty vody lze rozlišit minerální vody chladné (do 20°C), teplé (20 až 50°C) a horké, tzv. vrídla (nad 50°C)
Všechny minerální vody, teplé i studené, jsou puvodne vody deštové a povrchové. Prosákly se pórovitými horninami do ruzných hloubek a po ceste se z nich uvolnily minerální látky. V horninách je dostatek uhlicitanu, proto jsou obvykle vody bohaté vápníkem a kyselinou uhlicitou.
Když vody klesnou do kilometrové a vetší hloubky, stanou se z nich vody termální. K tomu došlo v místech, kde v tretihorách, ba ješte ve starších ctvrtohorách, probíhala vulkanická cinnost a zemská kura je ohrátá.
Navíc z magmatu unikal oxid uhlicitý, ten se cástecne ve vodách rozpouštel a cástecne jako plyn hnal puvodne deštové vody zpet k povrchu. Vody stoupaly slabinami v zemské kure, hlavne podél zlomu. Kolobeh chladných mineralizovaných vod je podobný, probíhá však jen v stametrových hloubkách.
Zcela zásadne se liší jímání v povrchove odvodnovaných zrídelních strukturách, v nichž se jímají vývery (prameny) na zemském povrchu (Františkovy Lázne) a ve strukturách zakrytých, tj. strukturách, které se na povrchu v prirozeném stavu neprojevují (Podebrady, Bohdanec, Darkov aj.). Liší se i jímání jednotlivých typu pramenu, výstupných a sestupných, jímání vod proplynených a neproplynených, jímání v ruzných horninových prostredích atd.
Dalsi zajimave informace o mineralnich pramenech a zpusobech jimani naleznete na RLPLZ

 

Pro uznani logu je nutne odpovedet na nasledujici otazky:

 

Vaše úkoly:
1/ doplnte kolik gramu pevných látek nebo oxidu uhlicitého je potreba, aby se podzemní voda radila mezi minerálky?
na pametní desce zjistete následující:
2/ kdy byl objeven pramen
3/ v jaké hloubce byl navrtán
4/ k logu pripojte foto Vás, Vaší GPS u „Prvního Zrídla“ bez pametní desky (nebo ji zamaskujte jako na ukázkové fotografii)
5/ na souradnicích N 50°08.528 E 015°07.120 si mužete nacerpat minerálku, pozor lehce zapáchá, poznáte po cem?

Odpovedi na vsechny ctyri otazky mi prosim zasilejte pres profil. Pri nesplneni nektere z casti vaseho ukolu bude vas log smazan!

Ukázkové foto

 

Mineral spring water in Podebrady


A natural spring water with a medium amount of minerals. The main ionts are hydrocarbon-chloride, sodium and calcium. A spring with high carbon dioxide content is used in the nearby spa.
The beginning of modern-style spa culture in Podebrady dates back to 1905. The then owners of the estate and castle commissioned the drilling of a well in the castle courtyard. From the depth of almost 100 m a strong spring of muddy water erupted, rich on iron but not potable. It was called the Büllow spring.
More drilling took place in the former „Drevnice“, the castle moat (Hohenlohe well form 1907) and in the farmstead Velké Zboží. The third public well, Charicléa was opened in 1907.

foto2 foto1
author: Jiri Blaha 1960 source author: AwerCZ 2008

 

 

 

 

 

 

 

What is mineral spring water?


It is water different from other subterranean water in its characteristics and content. Any spring water falls into this category, if it contains more than ??? g of solid elements per liter or more than ??? g of liquid carbon dioxide (acidulous water).
Based on the temperature in the spring we distinguish between cold (20°C or less), warm (20 – 50°C) and hot (50°C or more, also called spouts) springs.
All mineral waters, hot and cold alike, are originally rainwater and surface water. They seep to various depths through porous soil and gain minerals on the way. Soils are usually rich on carbonates, therefore mineral waters are rich on calcium and carbonic acid.
As the water descends one kilometer or more below the surface in places, where volcanic activity was common in the tertiary or early quaternary period, it heats in the Earth’s crust and turns into a thermal spring, which is usally also enriched by the carbon dioxide escaping from the magma below. The water is driven back to the surface through cracks in the crust. With cold mineral springs it is almost the same, only in depths of some hundreds of meters.

Your tasks:
1/ find out what concentration (in grams per liter) of solid elements or carbon dioxide is required for a spring to be ranked among mineral springs.
on the commemorative plaque, note the following:
2/ when the spring was discovered
3/ in which depth it was tapped
4/ add a photo of yourself with your GPS unit at the “first spout” to the log (either without the plaque or covering it as in the specimen)
5/ at coordinates N 50°08.528 E 015°07.120 you can get some mineral water. It’s quite smelly, isn’t it? Do you recognize the substance that causes this smell?

Example foto

Additional Hints (No hints available.)