Skip to Content

This cache has been archived.

TrainTour Reviewer: Dalsi vic jak mesic uplynul, zadna reakce ze strany autora -> archivovano.
Pro autora: pokud by ses v budoucnu rozhodl cache obnovit, tak je pripadne mozne ji obnovit odarchivaci tohoto listingu, ale jen za techto predpokladu:
1) misto ulozeni a provedeni kese (typ, obtiznost,...) se prilis nezmeni od puvodniho
2) lokalita bude stale volna, tj. nebude existovat jina kes v kolizi pobliz teto
3) obnovit ji budes chtit proto, abys ji ty SAM mohl dale znova udrzovat (obnova archivovane kese jen proto, aby byla hned adopci prevedena nekomu jinemu, se neprovadi, pozdni zajemce o adopci at si zalozi listing novy, vlastni)
V pripade zajmu o odarchivaci staci kontaktovat me ci jineho reviewera pres profil - viz http://wiki.geocaching.cz/wiki/Reviewer
Nebo muzes misto odarchivace tohoto listingu vytvorit a k publikaci predat listing novy, pokud 1) a 2) neplati (tj. kdyz by se misto ulozeni ci popis kese vice zmenil, ci kdyz by puvodni uz byla v kolizi).

TrainTour, reviewer pro CZ, SK a okoli

More
<

Zeleznicni prejezd

A cache by marcadek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/09/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Železnicní prejezdy

Železnicní prejezd je úrovnové krížení pozemní komunikace s železnicní tratí. V každém takovém prípade jde o velmi nebezpecné a kritické místo, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Také z toho duvodu je ridic na železnicní prejezd vcas (témer ctvrt kil


Znacení železnicních prejezdu

Každý železnicní prejezd bez rozdílu musí být oznacen výstražným krížem. Na takto oznaceném prejezdu si ridic musí pocínat zvlášt opatrne, zejména se presvedcit, zda muže železnicní prejezd bezpecne prejet. Na železnicním prejezdu má vždy prednost vlak!

Navíc na prejezd vcas upozornují dopravní znacky, a to ve vzdálenosti 80 m, resp. 160 m návestní deska s jedním, resp. dvema šikmými pruhy a ve vzdálenosti 240 m návestní deska se tremi šikmými pruhy, nad kterou je další dopravní znackou rozlišeno, zda se jedná o prejezd se závorami ci bez závor.

Každý železnicní prejezd je zabezpecený a to bud pouze výstražným krížem nebo urcitým druhem prejezdového zabezpecovacího zarízení.

Prejezdy zabezpecené pouze výstražnými kríži

Na prejezdu zabezpeceném pouze výstražným krížem si ridic musí pocínat zvlášt opatrne, zejména se presvedcit, zda muže železnicní prejezd bezpecne prejet. K tomu mu prispívá trvalá údržba predepsaného rozhledu z pozemní komunikace na železnicní trat.

Ridic smí jet ve vzdálenosti 50 m pred prejezdem a pri jeho prejíždení rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Na blížící se vlak je ridic upozornen houkáním. Strojvedoucí vlaku jedoucí k takovému prejezdu má za povinnost pred prejezdem opakovane houkat.

Prejezdy zabezpecené prejezdovými zarízeními

V nekterých prípadech je nutné bezpecnost na prejezdu zajistit použitím urcitého druhu prejezdového zabezpecovacího zarízení, které informuje ridice o pohybu vlaku.

Každé takové zarízení splnuje požadavky na bezpecnou funkci a je schopné i pri vlastních poruchách informovat o své poruše bud prímo strojvedoucího vlaku, nebo povereného dopravního zamestnance, který strojvedoucího o poruše zarízení zpraví. Strojvedoucí pak pri jízde k porouchanému prejezdu smí jet rychlostí nejvýše 10 km.h-1 a musí opakovane houkat - podobne jako pred prejezdem zabezpeceným pouze výstražným krížem.

Podle druhu základní výstrahy je možné prejezdová zabezpecovací zarízení delit na zarízení mechanická a svetelná.

Mechanická prejezdová zabezpecovací zarízení

Popis

Výstraha: základní výstraha je dávána mechanicky polohou závorového brevna. Základní mechanickou výstrahu muže doplnovat výstraha zvuková (údery zvonce) ci svetelná (prerušované cervené svetlo). Poslední dve jmenované výstrahy jsou výstrahy pouze doplnkové.

Charakteristické znaky: brevna závor jsou zhotoveny z kulatiny natrené cerveno-bílými pruhy a prehrazují celou šíri pozemní komunikace (celé závory), v cervených pruzích jsou cervené odrazky.

Cinnost zarízení: mechanické závory jsou ovládány zpravidla rucne pomocí ruzných mechanických zarízení (kladek, retezu, drátu apod.). Obsluhující zamestnanec podle predpisu pro výkon služby uzavírá a otevírá závory pred každou jízdou vlaku. Vcasnost spuštení a ukoncení výstrahy je závislá na obsluhujícím zamestnanci a obvykle ješte na splnení urcitých podmínek (napr. závislosti na další zabezpecovací zarízení). Z techto duvodu je uzavrení takového prejezdu znacne delší než u svetelného zarízení.

Signály

Signál Popis Význam
Výstražný závory se sklápejí, jsou sklopeny nebo se zvedají - prejezd uzavren zakazuje vstup/vjezd na prejezd a varuje pred blížícím se vlakem
Varovný závory jsou v horní koncové poloze - prejezd otevren (platí výstražný kríž) nedává informaci o pohybu vlaku (prejezd zabezpecený pouze krížem)

 

Svetelná prejezdová zabezpecovací zarízení

Obecne

Výstraha: základní výstraha je dávána svetlem. Základní svetelnou výstrahu doplnuje výstraha zvuková, poprípade výstraha mechanická (závory celé nebo polovicní). U svetelných zarízení je tedy základní (hlavní) výstraha svetelná - závory nezávory! Svetelná prejezdová zabezpecovací zarízení mohou být ovládaná rucne nebo automaticky jízdou vlaku (popr. smíšene - kombinace predchozích dvou).

Charakteristické znaky: výstražník s návestními svetly. Prípadná závorová brevna jsou lehké (lehce prerazitelné) konstrukce a jsou opatreny cerveno-bílými pruhy, v cervených pruzích jsou cervené odrazky.

Zarízení ovládaná rucne

Popis

Charakteristické znaky: výstražník se dvemi cervenými svetly, bílé svetlo výstražník bud nemá nebo je zaslepeno.

Cinnost zarízení: výstraha na prejezdu je ovládána elektricky (tlacítkem). Obsluhující zamestnanec podobne jako pri obsluze mechanických prejezdových zabezpecovacích zarízení uzavírá a otevírá prejezd pred každou jízdou vlaku. Pro zvýšení bezpecnosti provozu na prejezdu se zpravidla budují závislosti prejezdových zarízení na další návazná zabezpecovací zarízení.

Signály

Signál Popis Význam
Výstražný svítí dve strídave prerušovaná cervená svetla - prejezd uzavren zakazuje vstup/vjezd na prejezd a varuje pred blížícím se vlakem
Varovný nesvítí žádné svetlo - prejezd otevren (platí výstražný kríž) nedává informaci o pohybu vlaku (prejezd zabezpecený pouze krížem)

Zarízení ovládaná automaticky

Popis

Charakteristické znaky: výstražník se dvemi cervenými svetly a pod nimi jendo svetlo bílé.

Cinnost zarízení: trat je v obvodu prejezdu rozdelena na nekolik úseku, kterými vlak pusobí na prejezdové zabezpecovací zarízení (ve smeru jízdy vlaku jsou to úseky: približovací, anulacní a vzdalovací). Zarízení vyhodnocuje obsazování a uvolnování techto úseku vlakem a poté na prejezdu automaticky (bez obsluhy cloveka) spouští príslušné signály.

Na prejezdu se samocinne spustí výstraha (výstražný signál), jestliže se vlak nachází na trati pred prejezdem (v jeho približovacím úseku). Pokud vlak následne projede prejezdem (jeho anulacním úsekem) a vzdaluje se od nej, je výstražník zhasnutý (varovný signál). Varovný signál je nutný proto, že ve skutecnosti se vlak po prujezdu prejezdem vzdalovat od prejezdu nemusí - to pouze predpokládáme. Z toho duvodu je výstražník zhasnutý a ridic se potom i na prejezdu zabezpeceném svetelným zarízením musí chovat jako na prejezdu zabezpeceném pouze výstražným krížem *). (POZOR: Stejne se zarízení muže chovat i pri poruše!) Teprve v prípade, že vlak opustí celý obvod prejezdu (i jeho vzdalovací úsek), muže se na výstražníku rozblikat bílé svetlo (pozitivní signál). Tato signalizace oznamuje ridici, že zarízení na prejezdu je v cinnosti (bez poruch) a že se v obvodu prejezdu nevyskytuje žádný vlak, který by mohl bezpecnost provozu na prejezdu ohrozit.

*) Vysvetlení: podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je svetelná signalizace (cervená svetla, resp. bílé svetlo výstražníku) nadrazena svislým dopravním znackám (výstražný kríž). V prípade, že na výstražníku žádné svetlo nesvítí, je proto pro ridice smerodatný výstražný kríž!

Signály

Signál Popis Význam
Výstražný svítí dve strídave prerušovaná cervená svetla - prejezd uzavren zakazuje vstup/vjezd na prejezd a varuje pred blížícím se vlakem
Varovný nesvítí žádné svetlo - prejezd otevren (platí výstražný kríž) nedává informaci o pohybu vlaku (prejezd zabezpecený pouze krížem)
Pozitivní svítí prerušované bílé svetlo - prejezd otevren zarízení je v cinnosti a v obvodu prejezdu není žádný vlak, nebo je jeho jízda na prejezd zakázána

V prípade, že svítí prerušované bílé svetlo pozitivního signálu prejezdového zabezpecovacího zarízení, smí ridic jet 50 m pred železnicním prejezdem a pri jeho prejíždení rychlostí nejvýše 50 km.h-1.

Shrnutí

 • u svetelných zarízení jsou rozhodující svetelné signály - závory jsou pouze doplnkové (tvarová návest),
 • na prejezdu je chybné rozlišovat pouze to, zda je otevren ci uzavren - je duležité rozlišovat všechny tri signály (výstražný, varovný a pozitivní),
 • pri varovném signálu (zhasnutý výstražník) se ridic na prejezdu musí chovat jako by šlo o prejezd zabezpecený pouze výstražným krížem!

Pamatuj na PREJEZDOVÉ DESATERO

 1. Pamatuj: vlak má vždy prednost - ze zákona i z pozice síly!
 2. Musíš si být jist, že mužeš prejezd bezpecne prejet!
 3. ZPOMAL tak, abys bezpecne videl na trat!
 4. STUJ! Cervená svetla, výstražný zvuk, zavírající se, zavrené i otevírající se závory prikazují STUJ!
 5. Nejezdi, pokud jeden vlak prejel, ale stále svítí výstražná svetla!
 6. Nepredjíždej na prejezdu!
 7. Neparkuj v dosahu 15 metru od prejezdu!
 8. Necouvej a neotácej se na prejezdu!
 9. Nepoužívej dálková svetla!
 10. Vidíš-li prerušované bílé svetlo a jsi-li si jist, že mužeš prejezd bezpecne prejet, pak JED!
Kampan

Trocha prejezdové poezie :-)

Vlaku vždycky prednost dej,
kontaktu s ním se vyhýbej.
Cervená stuj znamená
stejne jak brevna závor spuštená.
Nepredjíždej! Nezastavuj! Neriskuj!
Slyšíš-li vlak, radeji STUJ!
Rozhlížej se vlevo vpravo,
na prejezdu vlak má právo;
vlak je totiž težká váha.
Nevyhraješ! Marná sláva!

Prevzato z http://www.prejezdy.wz.cz, básen z http://www.prejezdy.cz

A ted k samotné cache

Cache se nachází na souradnicích N49°41.X E013°28.Y, kde X a Y zjistíte na výchozích souradnicích

!!! Pozor !!! Dbejte zvýšené opatrnosti. Hrozí nebezpecí úrazu pri zjištování finálních souradnic

Pri precházení/prejíždení pres železnicní prejezd se ridte signály zabezpecovacího zarízení.

Additional Hints (Decrypt)

Qhyrmvgr wr olg ir fcenial pnf an fceniarz zvfgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.