Skip to content

Kvarken Archipelago Traditional Cache

Hidden : 08/11/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Maailmanperintökohde

Merenkurkun saaristo hyväksyttiin UNESCO:n maailmanperintöluetteloon heinäkuussa 2006 Suomen ensimmäisenä maailmanluonnonperintökohteena. Suomella on ennestään kuusi kulttuuriperintökohdetta. Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Korkea Rannikko muodostavat kahden valtion yhteisen maailmanperintökohteen, jossa Suomen matala moreenisaaristo ja Ruotsin jyrkät kalliorannat antavat yhdessä täydellisen kuvan n.10 000 vuotta sitten päättyneen jääkauden aiheuttamasta maankohoamisilmiöstä ja sen vaikutuksista luontoon ja kulttuuriin.

Postisoutu Merenkurkun yli

Postiliikenne Merenkurkun yli alkoi vuonna 1617 ja jatkui vuoteen 1809 saakka. Postisoutu soudettiin Svedjehamnista Ruotsin puolella sijaitsevan Holmön saarelle. Postia kuljettivat björköbyläiset. Vastalahjaksi Kustaa II Adolf myönsi heille verohelpotuksia ja vapautuksen asepalveluksesta. Postisoutu jatkui aina vuoteen 1809.

Kesäisin soudetaan vieläkin Postisoutu Merenkurkun yli puuveneillä. Jokavuotiseksi perinnetapahtumaksi muodostunut postisoutu kerää suuren joukon asiasta kiinnostuneita Björköbyn Svedjehamniin Raippaluotoon, jonne on pystytetty muistomerkki ensimmäisen postisoudun lähtöpaikalle. Soutaen ja purjehtien vanhan ajan tyylin mukaisilla veneillä saattue kulkee Holmön saarelle. Vuorovuosin lähdetään Ruotsin puolelta.

 

Världsarv

Kvarkens skärgård upptogs i juli 2006 på UNESCO:s världsarvslista som Finlands första världsnaturarv. Finland har från tidigare sex stycken kulturarv på världsarvslistan. Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige bildar ett gemensamt gränsöverskridande världsnaturarv. Den flacka moränskärgården i Kvarken och Höga Kustens branta klippstränder bildar en enastående geologisk enhet, där inlandsisen och de senaste årtusendens landhöjning har satt sina spår i både natur och kultur.

Postrodd över Kvarken

På 1600-talet ålades björköborna uppdraget att sköta posttrafiken över Kvarken. Som lön för mödan beviljades de skattelättnader och befrielse från krigstjänsr av Gustav II Adolf. Postrodden pågick till år 1809.

Postrodden i vår tid är ett årligt nöjesevenemang, som varje sommar samlar båtlag och publik till Svedjehamn i Björköby. Färden sker med gamla båtar eller nytillverkade i gammal stil. Man ror och seglar över till Holmön den svenska sidan. Vartannat år går postrodden i motsatt riktning. Ett minnesmärke har rests på den plats vid Bodback, där man lade ut första gången.

 

World Heritage Site

The Kvarken Archipelago was added to the UNESCO World Heritage List in July 2006 as the first Finnish Natural World Heritage Site. There is already six Cultural World Heritage Sites in Finland.

The Kvarken Archipelago and the High Coast in Sweden together form a cross-border World Natural Heritage Site. The flat moraine archipelago in Kvarken and the steep shores of the High Coast give an almost perfect picture of the land uplift caused by the ice age which ended about 10,000 years ago and its effect on both the landscape and culture of the area.

The Post Boats Over Kvarken

In the 17th century, the inhabitants of Björkö were assigned the duty of conveying the mails over Kvarken. As compensation, they were granted by King Gustav II Adolf, freedom from military service and reduces taxes. This service was provided until 1809.

The post boat service is still commemorated by an annual cruise over Kvarken using the characteristic traditional type of boat. These are equipped with both sail and oars and the event attracts crews and their supporters to Björköby each year. The cruise is to Holmön on the Swedish side an each second year, the direction is reversed. A memorial has been erected at Bodback from where the first post boats were dispatched.

 

Visit link: www.kvarken.fi/

Lähteet: www.mustasaari.fi ja www.kvarken.fi

Additional Hints (No hints available.)