Skip to content

Karlova Studanka (Earth) EarthCache

Hidden : 08/20/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


KARLOVA STUDÁNKASlezský dum
(ENGLISH DESCRIPTION BELOW)GeologieJesenická oblast se delí do nekolika hlavních geologických jednotek, které mají charakter kleneb. Jádra kleneb jsou ze starých preddevonských hornin (vznikly pred 400 miliony let), obaly kleneb tvorí horniny vývojove mladší. Hlavní hrebeny Hrubého Jeseníku jsou budovány klenbou desenskou na východe a keprnickou na západe. Prevládají v nich ruly a svory. V orlicko-kladské klenbe, která tvorí podstatnou cást Rychlebských hor a Králického Snežníku, jsou hlavními horninami ortoruly, migmatity, pararuly a svory.

Horniny obalu hlavních kleneb oblasti vznikly vetšinou v devonu, tj. asi pred 350 miliony let. V té dobe bylo území dnešních Jeseníku zaplavenou prvohorním morem, na jehož dne se usazovaly šterky, písky, jíly, vápnité kaly a sopecný popel. Z techto morských sedimentu vznikly pozdeji horotvornými pochody za vysokých tlaku a teplot tzv. premenené horniny, jako napríklad kvarcity, fylity, bridlice, mramory a metatufity.

Sopecnou cinností se v devonském mori vytvoril pestrý sled diabasu, spilitu a keratofyru; v závislosti na vulkanizmu vznikaly i polohy železných rud, barevných kovu i ložiska zlata. Behem vrásnení na konci prvohor (v karbonu – tj. asi pred 300 miliony let) ustoupilo more k východu. Z jeho usazenin pak vznikly dnešní mocné polohy drob, pískovcu, slepencu, prachovcu a bridlic Nízkého Jeseníku.

Ke konci horotvorných pochodu v karbonu se pohorí rozlámalo na mohutné kry, které se ruzne posouvaly. Podél zlomu pronikaly k povrchu hlubinné vyvreliny. Tak pravdepodobne vznikl v severní cásti území tzv. žulovský masiv. Od konce prvohor se povrch vzniklého pohorí zacal erozivní cinností postupne zarovnávat.

Na konci tretihor byly v Nízkém Jeseníku aktivní sopky, jejichž pozustatky dnes snadno najdete, protože jsou jim venovány keše: Uhlírský vrch (GCR6W5), Venušina sopka (GCZ282), Velký a Malý Roudný (GCYZ68). Ve ctvrtohorách až k úpatí Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor zasáhl severský pevninský ledovec, který výrazne ovlivnil modelaci krajiny a prinesl s sebou i ruzne velké úlomky skandinávských hornin – tzv. bludné balvany.LázneKarlova Studánka je podle pruzkumu místem s nejméne znecišteným ovzduším v celé Ceské Republice (snad proto, že ve vetšine obce platí zákaz koureni). Na míste malebné vesnice stávala už v 17. století železárská osada Hubertov, ve které se provádely první pokusy s využitím zdejší železité kyselky k lécebným úcelum. Významný balneolog von Cranze na ne upozornil ve svém spise z roku 1777, kde jejich úcinky náležite vychválil, a tak zde už roku 1785 syn Marie Terezie a velmistr rádu nemeckých rytíru (kterým po r. 1621 pripadlo bruntálské panství jako konfiskát) Maxmilian II. František nechal postavit první lázenský dum. Tehdy byly lázne ješte známé jako Freudenthaler Saurbrunn, ale také pod ponekud hanlivým oznacením Hinnewieder (z nem. „hin und wieder“ – tam a zase zpátky), jež poukazovalo na skutecnost, že u lécivých pramenu stály jen domky s drevenými vanami na lécivé koupele a hosté museli na procedury docházet z nedalekých vesnic Malá Morávka a Ludvíkov. Své dnešní jméno dostala Karlova studánka až roku 1803, a to podle dalšího velmistra rádu (a pozdeji prvního vojevudce, který na válecném poli porazil samotného Napoleona), Karla Ludvíka.

V soucasnosti najdeme v lázních, které tvorí centrum obce (vymezené shora i zdola záchytnými parkovišti, za kterými se nachází drobná zástavba), nekolik lázenských domu, které prekvapí svou tradicní horskou architekturou, doplnenou prvky klasicizující architektury. Už od první poloviny 19. století tu stojí Knížecí dum a Hudební salon, který už pri prujezdu obcí zaujme pulkruhovým zakoncením hlavního sálu. Nejpríjemnejší na pohled jsou ale Letní lázne z konce 19. století. Ubytování lázenských hostu slouží Slezský dum, situovaný v horní cásti lázní, a dále budovy Libuše a Vlasta na malém návrší naproti budove Letních lázní. Poslední stavbou, kterou bychom meli pripomenout, je Pitný pavilon na hlavní tríde, ve kterém si sami mužete natocit zdejší lécivou pochoutku (pochází z pramene Petr, samotné lázne zásobuje Vladimír). Možná vám její železitá chut nesedne, ale vezte, že se z ní delá dobré espresso...

Pokud si chcete Karlovu Studánku prohlédnout, doporucujeme zaparkovat ci vystoupit z autobusu na „horním“ parkovišti (N 50°04.480 E 17°18.055), kde krome vyhorelého hotelu Hubertus najdete i stánek, kde si sberatelé mohou koupit turistickou známku s „prestižním“ císlem 3 a kuráci se tu mohou naposled obcerstvit pred vstupem do oblasti, ve které je kourení zakázáno. Kdo odsud nechce vybehnout ke kaplicce sv. Huberta (N 50°04.465 E 17°17.917), muže pokracovat kolem vodopádu a po proudu Bílé Opavy, vystoupat ke Slezskému domu a projít až k Libuši a Vlaste. Odsud se nabízí krásný pohled na Letní lázne, ve kterých se mužete obcerstvit. Nejen v kavárne, ale i návštevou ruzných procedur (rašelinové zábaly, uhlicitá koupel), bazénu ci solné jeskyne. Když se pak budete vracet obcí nahoru, urcite se zastavte u Pitného pavilonu (N 50°04.410 E 17°18.295), ochutnejte ci naberte do zásoby zdejší železitý zázrak a splnte první dva úkoly. Pak pokracujte ke geologické expozici (N 50°04.453 E 17°18.034), splnte další tri jednoduché úkoly a mužete se vrátit k vozu ci na autobus plni zážitku a se snadným úlovkem v kapse :-)

No a vy, kdo jste se po prectení pár slov rozhodli predchozí odstavec preskocit, to mužete mít bez zážitku a docela strucne:KešPitný pavilon
Stage 1 (N 50°04.410 E 17°18.295)

a. poridte fotografii, na které budete vy, vaše GPS a Pitný pavilon

b. rozhlédnete se kolem sebe, najdete bustu významné osobnosti a poznamenejte si jméno

Geologická expozice
Stage 2 (N 50°04.453 E 17°18.034)

c. u vchodu najdete tzv. „bludné balvany“, tedy kameny, které v dobe ledové pricestovaly na naše území s ledovcem – poznamenejte si, odkud pozdeji pricestovaly do této expozice (názvy 3 obcí)

d. na informacní tabuli zjistete, v jaké geologické oblasti se práve nacházíte, a zjistete, jak oznacujeme soubor mocných poloh drob, pískovcu, slepencu, prachovcu a bridlic Nízkého Jeseníku

e. vyhledejte dva exempláre taktitu s granáty z lokality, která nese príznacné jméno – tohle zákoutí prímo svádí k další fotce, takže GPS do ruky, úsmev a... hotovo!

Porízené fotografie priložte ke svému logu, odpovedi na otázky nám posílejte mailem pres profil.

Prejeme príjemnou procházku a štastný lov!Silesian House

GeologyThe area around Jeseník consists of different geological units or “vaults”. Their cores are more than 400 million years old. The Hrubý Jeseník mountain range is built upon the Desno vault in the East and the Keprník vault in the West, their main components are gneiss and schist. The neighboring Rychleby mountain range and Králický Snežník rest on the Orlice-Kladsko vault, consisting mainly of orthogneiss, paragneiss and migmatite.

The surfaces of these vaults were formed around 350 million years ago, when the area was submerged below a paleozoic sea. Sands, clay, gravel, volcanic ash and lime mud settled on the sea-bed and later the orogenic movements and pressure turned these sediments into metamorphic rocks (quartzite, phyllite, shale, marble, metatuffite).

Around 300 million years ago the sea receded to the East and left behind another layer of sediments (greywacke, sandstones, conglomerates, siltstones and shale), that formed most of the present Nízký Jeseník mountain range. Approximately in the same period – the Carboniferous age – the last phase of the orogenic movement began, breaking the massive apart and creating faults through which igneous rock rose to the surface, creating the “žulovský masiv” in the northern part of Hrubý Jeseník.

From then on only erosion shaped the mountains until the Cenozoic, when volcanoes were active in Nízký Jeseník. For you it would not be difficult to locate their remnants, as they are marked by traditional caches: Uhlírský vrch (GCR6W5), Venušina sopka (GCZ282), Velký a Malý Roudný (GCYZ68).

In the later Cenozoic the continental glacier extended from northern Europe and reached the foothills of the Hrubý Jeseník and Rychlebské hory mountain ranges, bringing about the last major changes to the landscape and carrying with itself stones from distant areas – the so called “glacial erratics”.SpaKarlova Studánka (Charles‘ Fountain) is said to be the place with the least polluted atmosphere in the Czech Republic (maybe it is because smoking is prohibited inside the spa area, which means in most of the village). Since the 17th century a mining camp called Hubertov existed in this area, where the mountains were rich on iron ore, and first experiments were made to test the beneficial effects of the local acidulous springs. The famous balneologist von Cranze mentioned the place in his 1777 book on healing springs in the Austrian Empire. Since the area around Bruntál was given to the German Knights order after the rebellious Czech nobility was defeated in the Battle at Bílá Hora in 1621, it was none other than the son of Empress Maria Theresia and grand master of this order Maxmilian Franz, who commissioned the building of the first spa building. The place was then known as Freudenthaller Saurbrunn or under the nickname Hinnewieder (from the German „hin und wieder“ – there and back again), which pointed out the fact that there were only buildings with wooden tubs for the baths and the guests had to come every day from the nearby villages of Malá Morávka and Ludvíkov. Karlova Studánka got its present name in 1803, being named after the next grand master of the order (later to become the first general ever to defeat Napoleon in battle), Karel Ludvík.

Today, the spa (situated in the center of the village, between two parking areas that separate it from smaller residential areas in the west and the east) consists of a number of beautiful wooden buildings, constructed with surprisingly deep respect to local tradition, and with a touch of classicalist spa architecture. The „Prince‘s House” (Knížecí dum) and the „Music Salon“ (Hudební salon), with its round ending of the main hall, were erected in the first half of the 19th century, but the most beautiful building is probably the „Summer Spa“ (Letní lázne) from the late 19th century. The spa guests are accommodated in the „Silesian House“ (Slezský dum) in the upper part of the spa, as well as in „Libuše“ and „Vlasta“ on a little hillock opposite the „Summer Spa“. The last structure we must mention is the „Drinking Pavilion“ (Pitný pavilon) on the main street, where you can taste the miraculous spring (this one is Petr, Vladimír provides water for the spa itself). You may not like the strong iron aftertaste, but it makes a perfect espresso...

If you want to see most of Karlova Studánka, we recommend to leave your car or get off the bus at the „upper“ parking area (N 50°04.480 E 17°18.055), where smokers get the last chance for some time to follow their nasty habit, since smoking is strictly prohibited in the center of the village. You can hike uphill to the St. Hubert chapel (N 50°04.465 E 17°17.917), or just take a look at the local waterfall and follow the path east and uphill to the „Silesian House“ and further east to „Libuše“ and „Vlasta“. From here you can see the beautiful „Summer Spa“ – an ideal place for some refreshment. Not only in the café; you can try some of the procedures (peat wrap, bath in naturally carbonized water) or visit the swimming pool or the salt cave. Then you can slowly turn back and go see the „Drinking Pavilion“ (N 50°04.410 E 17°18.295), taste the water from the local spring and complete two easy tasks. Then move on to the geological exposition (N 50°04.453 E 17°18.034) where three more tasks are waiting for you, and you can return to your car or the bus stop with a (hopefully) pleasant experience and an easy catch :-)

And for those of you, who stopped reading the previous paragraph after the first couple of words: no sightseeing for you, then! Here‘s what you have to do in order to log the earthcache:CacheDrinking Pavillon
Stage 1 (N 50°04.410 E 17°18.295)

a. take a picture of yourself, your GPS and the „Drinking Pavilion“

b. look around, find the bust of a famous Czech personality and note the name

Geological exposition
Stage 2 (N 50°04.453 E 17°18.034)

c. three of the stones near the entrance are „glacial erratics“, stones that were moved to this area during an ice age, travelling with a glacier – note the names of the places from where they were later moved into this exposition

d. at the info panel, find out, in which geological region you are, and what (Czech) word we use to describe the body of strong layers of greywacke, sandstones, conglomerates, siltstones and shale of the “Nízký Jeseník” mountain range

e. find the two pieces of tactite with garnets (the plate on them says „taktit s granáty“ – this place calls for another photo, so get out your GPS, smile and... we‘re done!

Add the two photographs to your log and send us the two answers via profile.

We wish you a pleasant walk and happy hunting!

Additional Hints (No hints available.)