Skip to content

BVS 6 U. Obrany Traditional Geocache

This cache has been archived.

Aqualung Reviewer: Archivace listingu keše

Aqualung Reviewer pro CZ kraje od Snežky po Breclav

More
Hidden : 08/27/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Šestá cást série Brnenských vysokých škol.
NEZAPOMENTE SI OPSAT BONUSOVÉ CÍSLO "F"
A hlašte prosím plný logbook.
[EN] DON'T FORGET REWRITE A BONUS NUMBER "F"

Jedná se o 2 série o 6 keších, které vám ukážou nejvýznamnejší gymnázia a vysoké školy mesta Brna, jejich vývoj od Rakouska-Uherska pres svetové války, po dnešní situaci.
V každé najdete bonusové císlo ze kterých spocítáte souradnice bonusu pro jednotlivé série. V bonusových keších najdete souradnice pro Mega Bonus, který je perlickou za obema sériemi.

V souladu se zákonem o vysokých školách je Univerzita obrany se sídlem v Brne státní vysokou školou. Vznikla k 1. zárí 2004 a navazuje na pedagogický a materiálne technický potenciál trí bývalých vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brne, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškove a Vojenské lékarské akademie Jana Evangelisty Purkyne v Hradci Králové.

Hlavním posláním Univerzity obrany (UO) je šírení vzdelanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vedeckého bádání v oblastech duležitých pro bezpecnost Ceské republiky a plnení jejích spojeneckých závazku. Pusobnost UO je dána zamerením vzdelávání, výchovy a prípravy vojenských profesionálu pro potreby Armády Ceské republiky (ACR) a vedecké cinnosti ve prospech resortu Ministerstva obrany (MO).

Univerzitu obrany tvorí tri fakulty:

* Fakulta ekonomiky a managementu
* Fakulta vojenských technologií
* Fakulta vojenského zdravotnictví

a dále tri vysokoškolské ústavy:

* Ústav strategických studií
* Ústav operacne-taktických studií
* Ústav ochrany proti zbraním hromadného nicení

Vzdelávací a výchovný proces na Univerzite obrany je výrazne vojensky orientován. Studenti jsou vedeni k samostatnosti, tvorivosti, vytrvalosti, obetavosti a sebekázni. Výklad studovaných oboru lidského poznání je prednostne zameren na vojenské aplikace. Univerzitní vzdelání absolventu je však všestranné a umožnuje jejich široké celoživotní uplatnení ve vojenském i civilním živote.

Škola je rovnež centrem celoživotního vzdelávání. Poskytuje i neakreditované nejvyšší resortní vzdelání formou kurzu pro vyšší dustojníky. Tato další príprava vyšších dustojníku probíhá ve velitelských, štábních a specializacních kurzech. UO také realizuje ruzne zamerené kvalifikacní a rekvalifikacní kurzy pro vojáky z povolání a obcanské zamestnance resortu MO. Univerzita je otevrená i civilním a zahranicním studentum.

UO má však z hlediska vzdelávacího i vedeckého pusobnost výrazne presahující resort obrany i rámec CR. Pestuje a rozvíjí specifické obory související s bezpecností státu, s jeho obranou a s obranným prumyslem zvlášte, které nejsou pestovány na jiných vysokých školách v Ceské republice. Posláním UO je garantování rozvoje vojenského myšlení v operacní, strategické i vojensko-politické rovine a podpora vrcholového managementu resortu v techto oblastech pri rešení koncepcních úkolu v resortu MO. Pri své cinnosti respektuje Zákon c. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Po stránce organizacní a personální respektuje všechny príslušné normativní akty vydávané MO CR jako jejím zrizovatelem.

UO udržuje zahranicní styky s pedagogickými a armádními institucemi vyspelých státu sveta, spolupráci rozvíjí zejména s vojenskými školami clenských státu Severoatlantické aliance. Spolupráce je zamerena na vzdelávací aktivity, tvurcí cinnost studentu, vedení spolecných mezinárodních cvicení, konferencí a semináru apod. Významnou prioritu na poli vedeckém má mezinárodní spolupráce s vedeckou a výzkumnou komunitou zemí NATO, s durazem na vedeckou podporu cílu výstavby sil Aliance.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Zntarg [EN] Zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)