Skip to content

Cesta pratelstvi Multi-cache

Hidden : 09/09/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato multicache Vas zavede na upati Milesovky do obce Bilka a jejiho okoli. Cestou je mnoho zajimaveho k videni, vcetne nekolika vyhledu... Trasa je absolvovatelna i s kocarkem, pro cyklisty je vhodna samozrejme tez. Zabere Vam max. 2hodiny. Samotná multi ma 2 stage + finale, na jednotlivych stage hledejte mikro.

Vaše motorizované geovozidlo mužete odstavit na parkovište pred Bílkou, které je nove zbudováno pro neustále se zvyšující pocet návštevníku Bílky, Milešovky a okolí.Cena parkovneho je 50kc/den. Je mozne ji spojit s výstupem na Milešovku a odlovem dalších keší v okolí Milešovky.

Kaple sv.Václava

Je centrálním bodem celé multicache.

Stojí u vekovité lípy na návsi obce Bílka.Její stavba byla dokoncena v roce 2000 a slavnostne vysvecena litomerickým biskupem Mons.J.Kouklem. Projekt vypracoval akad.architekt I.Nosek, výtvarné podoby interiéru se ujal sochar J.Koblasa. Prestože se jedná od základu o novou stavbu, nevznikla bez historické návaznosti. Již na pocátku 17.stol. zde byla postavena malá smírcí kaple, protože zde byl zavražden J.V. Kaplír, jehož patronem byl sv.Václav. O sto let pozdeji dostala novou podobu, ale po válce o ni nikdo nepecoval, její stav více chátral a na zacátku 60.let byla srovnána se zemí.Jedine zvon zustal ukryt,a tím do dnešních dnu zachován.

Cesta prátelství

Na kapli navazuje Cesta prátelství, jejíž predání verejnosti se konalo v roce 2002.Dnes je již lemována alejí lip, které casem prispejí k zintimnení soch a poskytnou ochranu pred nepohodou.

Cesta prátelství je vedena do trí svetových stran se zámerem nabídnout poutníkovi spocinutí. Jedna koncí na úpatí hory Milešovky, nejdelší vede k obci Cerncice a tretí se vine po rovine k Borislavi.    

Má stejne jako krížová cesta 14 zastavení.Je dílem 14 socharu z Cech a Nemecka, kterí byli predem informováni, o tom, jaký je ceká úkol, a pritom nebyli nicím vázáni a mohli k nemu pristoupit zcela svobodne. Práce se konala v lomu Schulte v sev.Porýní- Westfálsku, kde se teží tvrdý zelený pískovec, z nehož jsou sochy vytesány. Po skoncení byly sochy prevezeny do Bílky a usazeny na urcená místa tak, aby se staly soucástí krajiny a harmonovaly s ní.

Koncem zárí se zde každorocne konají Svatováclavské slavnosti.

CENY:

Nad projektem prevzal záštitu president Ceské republiky V. Havel. 3.cena v celostátní souteži Nadace PROROK,kategorie "Projekt roku 2000". Cestné uznání v souteži "Stavba Ústeckého kraje 2004" za výraz Krajina s lidmi.

Tímto musím podekovat panu akad.architektovi I.Noskovi za osobní konzultace a materiály, které mi poskytl ( mohu nabídnout velmi podrobné informace ohledne historie, architektury výše zmínených památek prípadným zájemcum ).

Místo uložení finále má mizerný signál, nicméne uložení je geozrejmé JJJ

Additional Hints (Decrypt)

#1 "MIYNFG" #2 mn šgígxrz prqhyxl #3 i xberarpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)