Skip to content

Krkata Baba Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplněny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Voyager Reviewer - reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 09/06/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zajímavý skalní útvar v malebném údolí asi 20km severne od Brna, prírodní památka

Krkatá Bába

Skálu s názvem Krkatá Bába najdete v údolí rícky Lube jižne od obce Lube asi 20 kilometru severne od Brna. Je soucástí bizarne tvarované skalní skupiny, geomorfologicky velice zajímavé, vystupující ze skalního podloží cervených permských slepencu. Skupina se tycí do výše asi 15m nad ríckou a je tvorena nekolika skalními vežemi a bloky, rozclenenými puklinami a souteskami.
Okolní území o rozloze 9ha bylo v roce 1997 vyhlášeno prírodní památkou. Ochrana se nevztahuje pouze na skály, ale i na vegetaci a živocichy, vyskytující se v lokalite. Jde predevším o prirozená spolecenstva zakrslých borových doubrav a teplomilných druhu rostlin s výskytem vzácných, regionálne ohrožených druhu.

Skalní útvar Krakatá Bába, po kterém je území pojmenováno, vznikl postupnou erozí - slepenec v oblasti krku podlehl erozi rychleji a díky tomu došlo k vytvarování skály do soucasné podoby hlavy na dlouhém krku. Hlava je vysoká kolem 2,5 metru, pohledu z cesty je však cástecne zakryta vegetací. Nejlépe je videt, když listí se stromu opadá.
Ke skále se váže nekolik povestí. Jedna z nich ríká, že se v údolí za dávných casu živila sberem bylin a pastvou dobytka starena, která vládla carovnou mocí. Když do údolí prišla jiná žena a chtela zde pást dobytek, došlo mezi obema ke stretu magických sil - jedna druhou vzájemne zaklely ve skály a dobytek své protivnice v kameny. Casem se zkamenelá vetrelkyne rozpadla na kamennou sut a v údolí opet zustala sama jeho puvodní obyvatelka. Naveky zkamenelá hlídá své stádo, pasoucí se po svazích údolí.
Podle jiné zkazky skalní seskupení predstavuje zkamenelou svatbu a “krkatá bába” prý puvodne byla puvabnou, ale zrádnou nevestou…

Krkatá Bába stála v ceste Nemecké pruchozí dálnice, projektované v r. 1939. Aby nedošlo k její likvidaci, pristoupil projektant k rozdelení dálnice do dvou samostatných teles, které by skalní útvar ze dvou stran obešly. Jeho plány nakonec nebyly realizovány, nad klidným údolím se však znovu stahují mraky. Práve v tesné blízkosti Krkaté Báby má vést rychlostní silnice R43.

Ke Krkaté Bábe vede údolím podél rícky Lube polní cesta z obce Lube a cervená turistická znacka. Skalní skupina bohužel trpí živelnou návštevností, pri níž je na cetných výstupových stezkách sešlapána vegetace a strháván melký pudní profil. Budete-li chtít vystoupit na skalní vyhlídku (obtížnost místy 3,5), držte se prosím pouze té nejvyšlapanejší stezky a chovejte se ohleduplne.
Kvuli nalezení keše nemusíte na skálu šplhat vubec. Prosím o peclivé remaskování.

zdroje:
http://www.dalnice.com/fotogal/r43/lube_mosty/krkata_baba.htm
http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2007/6/pamatky.html
http://www.hlubokedvory.cz/index.php?nid=665&lid=CZ&oid=22628
http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=1043&mid=766

"kindersrot friendly cache"

Additional Hints (Decrypt)

qbyr myrin mrmnqh mn xnzrarz ir fxnyaí chxyvar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)