Skip to content

<

Javorinsky prales / Virgin forest of Javorina

A cache by znackar_ml & radek_tt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/25/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Virgin forest of Javorina / Javorinsky prales


Don´t leave the marked path.


Basic data

Virgin forest on flysch and summit meadow on the north-west slope of Mt. Great Javorina.
Catastral territory: Strání (district Uherské Hradište)
Total Area: 165 ha
Altitude: 810-970 m
Established: 2008 (the former landowners, the Liechtensteins, introduced a zone of protection as early as in 1909)

Geology – The bedrock is composed of folded sediments of the Whitecarpathian unit of Magura Flysch, with small to medium-dominated rhythmic layers of sandstone (Lower Paleocene - Upper Cretaceous).

Vegetation – There have developed various kinds of forest vegetation. The gentle slopes are clad by beech (Dentaria enneaphylli-Fagetum), the steeper slopes are clad by scree vegetation (LUNARIA-Aceretum). The tree storey is dominated by European beech (Fagus sylvatica), together with ash (Fraxinus excelsior) and maple sycamore (Acer pseudoplatanus). In the undergrowth grow snowdrops (Galanthus nivalis), hollow corydalis (Corydalis cava), lobate fern (Polystichum aculeatum) etc. The presence of the rare lichens species Thelopsis rubella was also confirmed.

Animals – In the virgin forest live salamanders (Salamandra salamandra), on the summit meadow viviparous lizards (Lacerta vivipara). The following bird species live here: Dendrocopos leucotos, Turdus torquatus, Panurus biarmicus, the top meadow skylark (Alauda arvensis). The invertebrate gastropods Bielzia coerulans, Monachoides vicinus and Faustini faustini). Bugs represent Pterostichus pilosus, P. foveolatus, Abax schueppeli subsp. rendschmidtii, Carabus obsoletus and others. In the dead beech wood evolves Sinodendron cylindricum and very rare beetle Mycetoma suturale. In the forest live rare Otiorrhynchus equestris, Donus ovalis, Barynotus moerens and Alophus Weber and very rare almost extinct Coprinus Aphodius hoberlandti. On the summit meadow occurs the precious Minot halmae. Under the bark of fallen trees live humdinger Platybunus Bucephalus and Ischyropsalis helwigi. On the river banks lives our greatest spider Gyas titanus and further 38 species of spiders.

V chráneném území neopouštejte znacenou turistickou trasu.
K nalezení kešky to není treba.
Keška je uložená na znacené odbocce u pramene Velicky asi 10 metru od hlavní trasy.Základní údaje

Pralesovitý porost na vápnitém flyši a vrcholová louka na severozápadním svahu Velké Javoriny.
Katastrální území: Strání (okres Uherské Hradište)
Výmera: 165 ha
Nadmorská výška: 810-970 m
Vyhlášeno: 2008 (již v roce 1909 zde puvodní majitelé – Lichtenštejnové, vyhlásili ochranný režim)

Geologie - Podloží tvorí zvrásnené sedimenty belokarpatské jednotky magurského flyše, javorinského souvrství, s drobne až stredne rytmickými vrstvami s prevahou pískovcu (spodní paleocén - svrchní krída). Rozclenují je podružné sberné mísy zdrojnic Velicky (povodí Moravy) a Svinárského potoka (povodí Váhu).

Kvetena - V lesní cásti pralesa se vyvinulo nekolik typu lesní vegetace. Na mírnejších svazích jsou to kvetnaté buciny (Dentario enneaphylli-Fagetum), na prudších sklonech na skeletovitých pudách sutové porosty (Lunario-Aceretum). Ve stromovém patru prevládá buk lesní (Fagus sylvatica), spolu s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus). V podrostu se vyskytují sneženka podsnežník (Galanthus nivalis), dymnivka dutá (Corydalis cava), kapradina lalocnatá (Polystichum aculeatum), mlécivec alpský (Cicerbita alpina), mesícnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a vrbovka alpská (Epilobium alpestre). Potvrzen je i výskyt vzácného lišejníku Thelopsis rubella.

Zvírena - V pralesním porostu se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Na vrcholové louce žije ješterka živorodá (Lacerta vivipara). Z ptáku zde hnízdí strakapoud belohrbetý (Dendrocopos leucotos), kos horský (Turdus torquatus), lejsek belokrký (Ficedula albicollis), na vrcholové louce skrivan polní (Alauda arvensis), linduška lesní (Anthus pratensis) a brambornícek hnedý (Saxicola rubetra). Z bezobratlých plži modranka karpatská (Bielzia coerulans), vlahovka karpatská (Monachoides vicinus) a skalnice lepá (Faustina faustina). Strevlíkovité brouky zastupuje Pterostichus pilosus, P. foveolatus, Abax schueppeli subsp. rendschmidtii, Carabus obsoletus a další. Ve dreve odumrelých buku se vyvíjí rohácek bukový (Sinodendron cylindricum), ve starých choroších velmi vzácný brouk Mycetoma suturale. V pralese žijí vzácní nosatci Otiorrhynchus equestris, Donus ovalis, Barynotus moerens a Alophus weber a velmi vzácný, vymírající hnojník Aphodius hoberlandti. Na horské louce a se vyskytuje vzácný drepcík Minota halmae. Pod kurou padlých kmenu a v hrabance žijí horské druhy sekácu Platybunus bucephalus a Ischyropsalis helwigi. Na brezích potoku ve stržích žije náš nejvetší sekác Gyas titanus a dalších 38 druhu pavouku.


Budeme rádi, když do logu vložíte foto pramene, bylo by zajímavé zjistit, jestli pres léto nevysychá.


Additional Hints (Decrypt)

I qhgvar fgebzh anq cenzrarz Iryvpxl.
Ormcebfgerqar cbq cenzrarz (n mnebira fgebzrz f xrfxbh) mnpvan xnzravgr xbelgb.
ivm sbgbuvagl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.