Skip to Content

This cache has been archived.

Tobias Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Tobias Reviewer, Reviewer pro ČR[/b]

More
<

Kostel sv. Frantiska a Viktora v Hrusove

A cache by EndoTo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoducha keska umistena asi 100m od kostela, na miste ze ktereho je na nej dobry vyhled.

kostel


Neco z historie kostela

Koncem 19. století se zacal Hrušov prudce rozrustat. Spolu s rozkvetem chemické továrny však vzrustal také pocet jeho obyvatel a puvodní drevený kostelík ze 14. století, zasvecený sv. Marí Magdalene, zacal nejen chátrat, ale nepobral již ani vetší množství verících. Proto byl v 80. letech 19. století ustanoven „Výbor pro stavbu kostela", v jehož cele stál majitel chemické továrny, svobodný pán Dr. Viktor rytír von Miller zu Aichholz. Výbor zacal zajištovat prostredky na stavbu nového kostela. Pozemek pro stavbu kostela a fary byl zakoupen od Františka Návrata.

Projekt kostela

Plány ke stavbe kostela vypracoval podle puvodní skici Heinricha von Ferstela, jednoho z architektu a tvurcu katedrály Božského Spasitele v Ostrave, vídenský architekt Max Schweda. Na príprave se však podíleli také další významní architekti té doby: Leopold Theyer, Ludwig von Zettl a Friedrich von Schmidt. Podle farní kroniky to byl predevším L. Theyer z Vídne, který vypracoval, údajne zcela zadarmo, projektovou dokumentaci ke stavbe kostela v hodnote 18 000 zlatých.

Stavba kostela a jeho vysvecení

Základní kámen ke kostelu byl položen dne 4. 7. 1886. Stavba byla dokoncena velice rychle, a to již koncem roku 1887. Uvádí se však, že kostel byl vystaven v letech 1886-1892. Avšak z duvodu výskytu epidemie cholery a také z nekolika dalších byl kostel vysvecen až 6 let po položení základního kamene, a to 23. 5. 1893. Vysvecení se ujal vratislavský arcibiskup Dr. Jirí kardinál Kopp.

sv. František z Assisi a sv. Viktor

Sv. František z Assisi

patrí mezi nejznámejší a nejpopulárnejší svetce. Datum jeho narození není presne známo - uvádí se mezi léty 1181 a 1182 v italské Perugii. Otec byl bohatým obchodníkem s látkami, matka pocházela z Francie. Vypráví se o nem spousta historek, nekteré jsou však pouhými legendami. Mezi jednu z nich patrí legenda o jeho jméne - František se totiž puvodne jmenoval Giovanni (Jan), ale již v detství umel francouzsky, proto mu údajne jeho otec zmenil jméno na Francesco.

Mel rád truvérské písne a chtel se stát rytírem, detství a mládí prožil bezstarostne a snad i marnotratne ve spolecnosti bohatých mladíku. V r. 1201 však po prohrané bitve proti Perugii, které se zúcastnil, strávil rok v zajetí, kde také vážne onemocnel. Pravdepodobne to zmenilo jeho život, po propuštení se rozhodl venovat svuj život Kristu a vykonal pout do Ríma. Bohatství tehdejší církve jej však velmi zklamalo. On sám se rozhodl žít v naprosté chudobe. Vymenil si odev s žebrákem, rozdal chudým své peníze, putoval po kraji a rozdával svuj majetek tak, až ho vlastní otec vydedil. Pobýval krátký cas v kláštere, umýval nádobí, pomáhal malomocným. Hlásal absolutní chudobu a úplné odevzdání do vule Boží.

V r. 1209 požádal o založení a uznání Rádu menších bratrí, v r. 1212 jej následovala také sv. Klára, se kterou založil Rád chudých paní (pozdeji Rád svaté Kláry).

František toužil hlásat slovo boží po celém svete a nabádal k tomu i své následovníky. Stal se tak vlastne zakladatelem organizované misijní cinnosti. Toužil prý i po mucednické smrti a cílevedome vyhledával nebezpecí. S krížovou výpravou se dostal do Egypta a vypráví se, že se dostal až k tureckému sultánovi a hlásal mu evangelium. Ten byl Františkem tak zaujat, že ho navzdory všem zvyklostem nenechal ani mucit ani popravit, ale v pokoji ho propustil.

Jeho fyzický stav se však neustále zhoršoval. Podle legendy se 17. zárí 1224 na jeho tele objevila stigmata, tj. rány na rukou a boku, identické s temi, které utrpel Ježíš na kríži. Na sklonku života i oslepl. Zemrel 3. ríjna 1226 v Porziuncule, v chatrci na zemi prikryt vypujceným pláštem.

Sv. František je znám také jako autor literárních del. Krome Testamentu a regule rádu (Regulla bullata) je znám predevším jako autor básne Písen tvorstva (Laudes creatuarum). Ta není napsána latinsky, ale v umberském dialektu, kterým se hovorilo v okolí Assisi. Písen byla napsána postupne, na sklonku Františkova života.

Sv. František z Assisi

Sv. Viktor

žil témer o více než tisíc let dríve než sv. František. Datum jeho narození není známo. Ví se, že zemrel v r. 199 a že od r. 189 byl 14. papežem katolické církve a prvním papežem afrického puvodu. Až do doby Viktora I. byly mše svaté slouženy v rectine. Papež Viktor I. zavedl latinské bohoslužby, asi proto, že to byla práve latina, která byla užívána v jeho rodné provincii v severní Africe. Latina se však univerzálním jazykem církve stala až mnohem pozdeji, a to v polovine ctvrtého století.

Sv. Viktorovi se pripisuje také zákaz sklenených a drevených nádob pri bohoslužebných obradech a stanovení základních zásad církevního soudnictví.

Sv. Viktor

Patrony tohoto kostela jsou tedy dve protikladné osobnosti - energický papež afrického puvodu, který (mimo jiné) otevrel spor mezi východní a západní církví v otázce data slavení Velikonoc, prosazující nároky církve a upevnení církevní moci, a chudobu, pokoru a lásku ke všem Božím tvorum hlásající sv. František z Assisi.

Mše svatá je sloužena pravidelně každou neděli od 8:40 hodin.

Zdroje: www.farnost-ostrava-hrusov.org/; www.signaly.cz; cs.wikipedia.org; www.nockostelu.cz

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] cnerm
[EN] fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.