Skip to Content

This cache has been archived.

Luckyn: Archivace, není cas.. bohužel.

More
<

Frycovice - Kostel Nanebevzeti Panny Marie

A cache by Luckyn Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/20/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 

Celá historie kostela úzce souvisí se založením obce Frycovice. 17. olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku (biskup v letech 1245-1281) zakoupil brzy po svém nastolení od Franka, hrabete z Hukvald (Hukencvagh) a od vdovy Kunráta z Plavoce rozsáhlé území pokryté lesy pri hranici polsko-uherské mezi Becvou, Sedlnickou, Odrou a Ostravicí. Západní cást krátce po koupi odprodal zpet puvodnímu majiteli, který presídlil do Príbora. V techto divokých krajinách bylo osad porídku, casto se uvádí Staríc. Aby tedy krajina byla lépe zalidnena, odhodlal se biskup Bruno založit vetší osadu, kterou nazval Fritzendorf, též Vreccendorf podle lokátora Fritze (Vrecce), který vesnici vymeril asi v letech 1258-1267. Vesnice z té doby založené mají tvar tak zvaných franckých dlouhých vsí. Frycovice se prvne pripomínají od roku 1267, když olomoucký biskup Bruno založil pri katedrálním chrámu v Olomouci 4 nové kanonikáty a v této vesnici jim odkázal 60 lánu (TESTAMENTUS BRUNNONlS). Roku 1269 uložil tentýž biskup zdejšímu rychtári Jindrichovi, jakož i rychtári Bertholdovi ze Staríce, založení mesta Brušperka. Zakládací listina se dochovala. Roku 1270 Bruno narizuje rychtári Jindrichovi, aby vymeril 70 a 1/2 lánu pole, každý šestý si ponechal (60 lánu bylo kanovnických) a od dane byly osvobozeny k užívání pro všechny casy budoucí. Taktéž na vecné casy mlýn o jednom složení a tretí denár ze soudu, na nemž trikrát do roka v meste Brušperku mel zasedati (DATUM BRUNONlSBERGAE I VIGILIA S VALBURGIS R. 1270). To vše za pomoc pri založení mesta. Biskup Bruno pri zakládání obce nechal postavit i kostel, aby ihned od pocátku bylo dbáno o spásu duší obyvatel. Puvodne zde byl kostel asi drevený. Roku 1320 povoluje olomoucký biskup Konrád frycovickému rychtári (fojtovi) CHUNUSSIMU (Kunešovi) postaviti druhý mlýn pro lepší zvelebení této vsi. Ves byla v té dobe docela opuštena a rychtár ji mel k vetšímu rozkvetu privésti.

Po vystavení druhého mlýna tzv. "Špluchovský" (dnes v míste domku rodiny Olšovských) bylo nad tímto mlýnem zapocato se stavbou kostela z kamene asi v letech 1335-1345. Co se stalo s puvodním kostelem (asi dreveným) není známo. A práve roku 1345 je první písemná zmínka o kostele ve Frycovicích. V listine se uvádí, že kanovník olomoucký HERBERT z Fulštejna vymenil 1 lán pole u mesta Brušperka za 1 lán u kostela ve Frycovicích s brušperským farárem Janem (CODEX DIPLOMATlCUS MORARAVIAE, VOL. 178 VII PAG. 432). Zdený kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na mírné skalnaté vyvýšenine na levém brehu rícky Ondrejnice asi 2 km jižne od Brušperka, v dolní cásti obce. Jak už bylo uvedeno, pripomíná se z roku 1345 a je po dle pracovníku památkové péce nejstarší kamennou církevní stavbou v okrese Frýdek-Místek. O starobylosti svedcí 2 zachovalé gotické vchody do kostela, a to do sakristie a bocní vchod a cást kamenu z hlavního portálu (vchodu) do kostela, který byl umísten pravdepodobne v severní cásti veže. Východní cást, knežište (presbytár), má klenbu v gotickém slohu. Kostel byl nekolikrát prestavován a pristavován, ale záznamy chybí. Fara zrízena hned asi nebyla, od roku 1582 se v listinách pripomíná jako filiální kostel brušperský. Tehdy mel již 1 pozlacený kalich, kasulu a krtitelnici. Brušperský farár bral odsud desátek a mel zde také jednoho robotníka. Obec frycovická musela prispívat 3. grošem na opravu fary i školy brušperské. Tento pomer trval až do roku 1784 kdy nákladem náboženského fondu byla zrízena lokálka. V letech 1774-1778 vznikl totiž spor mezi obcemi Brušperk a Frycovice ohledne príspevku tretího groše a za doby panování císare Josefa II. byly Frycovice z Brušperka vyfareny a vyškoleny. V této dobe byly založeny samostatné lokálky (kuracie) i v okolních obcích jako v Trnávce, Palkovicích, Metylovicích apod. Také se zakládaly nové osady v oko1í (1789 Ptácník, Hájov a další).

Ale pokusme se dle ruzných záznamu, at už vytesaných na trámech ci dle odlitých letopoctu na zvonech, dokreslit prestavbu ci prístavbu kostela. Prostrední zvon nese letopocet 1560, na kostelním krovu bylo vytesáno r. 1573. Malý zvonek na sanktusové vežicce má také datum 1573. Mužeme se domýšlet, že v té dobe byl kostel rozšíren na západ a postavena vež. Kolem kostela se nacházel hrbitov, kde se pohrbívalo až do roku 1868. Po vysvecení nového hrbitova byl starý hrbitov zachován. V roce 1808 založil zdejší lokál (kurát tj. knez, který byl podrízen farári v Brušperku) pametní knihu farnosti frycovické. Kurát Johann Link v ní uvádí i inventár kostela a fary. Kostelní jmení bylo velice skromné, v minulém století cinilo 662 zlatých a 55 krejcaru kapitálu ve státních úpisech a mimo to neco pudy a sice 7 jiter, 982 ctver. sáhu ro1í, 3 jitra, 1560 ctver. sáhu luk, 740 ctver. sáhu zahrad, 2 jitra 1496 ctver. sáhu pastvin a 431 ctver. sáhu neplodné pudy.

Kostel byl puvodne kryt šindelem, od r. 1847 bridlicí. V roce 1903 byla provedena na kostele velká oprava obou veží, zrízeny hromosvody. Roku 1904 dány nové vežní hodiny. V roce 1930 byly obe veže pokryty medeným plechem, behem 2. sv. války rozšíren kur pro nové varhany. V r. 1948 byl dán nový krov na chrámové lodi a pokryt taškami. Až v r. 1957 pak došlo svépomocí pod rízením nove príchozího administrátora p. Karla Šamárka na opravu fasády - zhotovena z brizolitové omítky. Byly opraveny vežní hodiny, smaltovány ciferníky, pozlaceny rucicky, v následujícím roce kostel vymalován. 1978 opravena opadávající omítka z veže, 1988 vymenena strešní krytina, zhotoveny medené hromosvody, okapové žlaby a svody.Od roku 1994 má celý frycovický kostel novou omítku a díky Obecnímu úradu bylo mimo jiné provedeno také nové oplocení hrbitova, což velice prispelo ke zvelebení jeho okolí.

zdroj

Keš: Aby se nám tu nepotulovalo moc mikrokeší, pripravili jsme si pro Vás krabicku o neco vetší. Z duvodu vetší bezpecnosti jsme zvolili klidnejší místo uložení.

Additional Hints (Decrypt)

,ahmxl,cncve

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.