Skip to content

Mutte #39 - Over Hadsten Kirke Traditional Geocache

This cache has been archived.

TBKC: Cachen er blevet hentet hjem, og da Ole-jespersen ikke havde skrevet nogen steder i logbogen, er dennes online logning blevet slettet.
Tak for besøgene.

More
Hidden : 09/19/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Over Hadsten Kirke

Over Hadsten Kirke


Den er gemt udenfor kirkegården, efter aftale med præst, Peter Ulvsgaard.

Over Hadsten Kirke er egentlig en kvaderstensbygning, der omkring 1200 blev opført som annekskirke til Vitten. I senmiddelalderen er der opført et tårn, der dog atter var forsvundet i 1872. I dag er der kun svage spor at se af den oprindelige kirke, da kirkens ejer, greve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, i 1871-72 lod sin arkitekt Christen Kiilsgaard fra Hammel restaurere den gamle bygning. Det kom der nærmest en helt ny kirke ud af. De gamle kvaderstensmure skjultes bag de røde skalmure af teglsten, murene byggedes højere, vinduerne udskiftedes og der tilføjedes et tårn med spir.

Tagene blev dækket med skifer.
Ved ombygningen forsvandt blandt andet norddørens oprindelige, romanske dyrefigurer, der var hugget i granit. Nord- og syddørene sløjfedes. I stedet kom tårnrummet til at fungere som våbenhus.

Alle bygningsdele er lokalt fremstillede, murstenene maskinelt, således at der ikke er nogen stoflig afveksling i dem. Restaureringen afsluttedes med en vindfløj på tårnets spir. Den bærer grevens krone, initialer og årstal.

Altertavlen er et ret simpelt renæssancearbejde fra omkring 1600. Den tjente siden 1872 som præsterækketavle i Vitten Kirke. I stedet indsattes et nyt alter af egetræ med en kopi af Thorvaldsens Kristusfigur. Det gamle alter vendte dog tilbage til kirken i 1907. Oprindeligt viste tavlens hovedfelt et maleri af Jesus i Getsemane Have og topstykket Himmelfarten, men i 1907 indsattes der af arkitekt Carl E. Kiilsgaard paneler med skriftord, malet med gyldne bogstaver på sort grund af maler P. Rahbek.

Kirken ligger i sine 100 meters højde majestætisk i landskabet. I dens omegn findes tre kilder, der i ældre tid blev søgt for sine hellige og helbredende egenskaber. Øst for kirken Sct. Laurentiuskilden og Munkekilden. Mod nord, lidt nede af bakken, findes Helligkilden. Man kan frem til 1600-tallet forestille sig Hadsten som mål for kilderejser, der givetvis er blevet afsluttet med bøn og taksigelse i sognekirken.

FFC vil blive tilsendt ved henvendelse.Additional Hints (Decrypt)

Ont ryfxno.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)