Skip to content

Vinterhyttan Traditional Geocache

Hidden : 09/20/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SV] Välkommen till Skånes förmodligen största cache! Du kommer förmodligen inte att ha några problem med att hitta "behållaren", det svåra kommer vara att hitta loggboken inuti den!
[ENG] Weolcome to the probably biggest cache in Scania! You will most probably not have any problem finding the "container", but finding the logbook inside may be a little bit more tricky!

[SV] Vinterhyttan är en så kallad backstuga, som en gång i tiden beboddes av en hel familj. Som ni kommer se var kraven inte så stora på sin bostad på den tiden.
Sådana här "hyttor" fick ofta sina namn efter den som byggt den, eller som bott i den. Varför denna fått namnet Vinterhyttan tvista ännu de lärde om. Runt om i jordbrukslandskapet fanns det på den tiden nästan gott om backstugor, då de var mycket billigare att bygga - man behövde ju bara bygga tre väggar. Man resonerade som så att fattigdomen inte skulle utgöra något hinder för hembildningen, och ofta lät en bonde åt en trostjänare upplåta en backe att gräva sej in i, och hjälpte till några träbitar till takstolen.

Det finns några regler angående bytessaker i cachen:
Om ni har något som passar in i miljön så får ni gärna lämna av det, men det som redan finns i cachen kan inte bytas ut. Undantag kan möjligtvis vara om det är några små bytessaker som inte syns som kan läggas bredvid loggboken.


"Backstuga, "hytta", är en stuga på ofri grund, i detta fall på Sösdala bys allmänning, ingrävd i backsluttningen på solsidan.
Backstugor förekom i södra och sydvästra Sverige och då som bostäder åt fattigfolk utan tjänst hos någon bonde och utan egen torparjord att livnära sej på.
Vinterhyttan i Vätteryd var sen slutet av 1800-talet tillbyggd med ännu ett rum, där framsidan var av trä och försedd med fönster. Beboddes av en familj vars sista medlem HytteBengta flyttade från stugan på 1930-talet.
Stugan vårdas av Sösdala bys Skifteslag"

Text skriven av B.Wettermark

"Böj ditt huvud, träd försiktigt! Helig är platsen där fädernas hängande andar bo."
(A.Slotte)

------------
[ENG] Vinterhyttan (The winter hut) was once inhibited by an entire family. As you will see the requirements was not very big on the home back then.
Huts like this was quite common in Scania, as home for the less wealthy. It cost less to build, since you only had to build three walls. Poverty was not to be in the way of the making of a family.

There are some rules regarding the trading objects in the cache:
If you have something that fits in the enviroment in the cache, you are free to leave it, but all things that already are in the cache may NOT be traded.
Exemptions from theese rules may be if you have a trading item so small that it can be put beside the logbook and not be visible.


Additional Hints (Decrypt)

He yrq äe gvqra...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)