Skip to Content

<

De Kwen

A cache by Unne Offerse Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/27/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NL: Multicache van 5.5 km door heel mooi natuurgebied. Heel geschikt voor kinderen.
EN: Multicache of 5.5 km in a beautiful scenic area. Very suitable for children.

 

YOUTUBE: Sfeer Impressie / Ambience Impression.

 
GEOCACHE “DE KWEN”

 “Het Quin” of “De Kwen”zoals deze mooie plek in de volksmond in Afferden wordt genoemd, was oorspronkelijk een zandduin met een aantal vennen in het 800 hectare grote Bergerbos.  Tegenwoordig maakt het onderdeel uit van een 110 hectare groot heidegebied waarin runderen en geiten meehelpen dit gebied open te houden.

Het Bergerbos is een onderdeel van het 5323 hectare grote Nationaal Park “De Maasduinen”. Dit park dankt zijn naam aan de opvallende stuifzandruggen die paraboolduinen worden genoemd. Deze paraboolduinen zijn ontstaan tegen het einde van de laatste ijstijd. Grote delen van Noord- en Midden-Limburg waren toen bedekt met een laag dekzand. Door de wind werd dit zand opgeblazen tot zandruggen en hoefijzervormige duinen. De “Kwenseberg” is met z’n 30 meter boven NAP een van de vele rivierduinen in dit gebied. 

Staatsbosbeheer heeft in het Bergerbos, de Afferdense bossen en de Duvelskuul, zo'n 30 hectare bos gekapt om de 3 heide-eilandjes met elkaar te verbinden: "Het Quin" (oftewel "De Kwen") in het noorden, "De Cokse Hei" in het midden en ("De Duvelskuul") in het zuiden van de Afferdense bossen. Aan hei en open zand zijn diverse plant- en diersoorten gebonden. Vogels als nachtzwaluw en boomleeuwerik, amfibieën als hagedis, knoflookpad, heikikker en rugstreeppad, insecten als blauwvleugelsprinkhaan, diverse heidevlinders en -libellen doen er hun voordeel mee. De deelpopulaties ervan kunnen zich dan door het hele gebied verspreiden. Uiteindelijk zal een nieuwe ecologische verbindingsstrook ontstaan, bestaande uit een bosheidelandschap. Er is nog 10 à 25 procent bos over. 

De Kwen wordt veel bezocht door wandelaars en is een onderdeel van een etappe van het Pieterpad. Het Pieterpad voert van Pieterburen in Noord Groningen naar de Sint-Pietersberg in Zuid Limburg en is daarmee de langste aaneengesloten wandelroute van Nederland. 

Deze 5.5 km lange tocht gaat over bospaden met soms los zand of modder en kan eigenlijk alleen maar te voet uitgevoerd worden en is niet toegankelijk per rolstoel. Onderweg wordt meerdere malen een gebied ingegaan met loslopende geiten en runderen. Deze kunnen onvoorspelbaar reageren als je te dicht in de buurt komt. Houd hier rekening mee! Verder is er geen toegang met loslopende honden en na zonsondergang.

 

Parkeer je cachemobiel op WP1: N51°38.959' E006°00.630'
(Voor diegenen die onbekend zijn in dit gebied: Neem de afslag ter hoogte van Tuincentrum Verheijen op de N271.)
Bij WP1 kan tevens antwoord gevonden worden op de eerste vraag:

In welk jaar heeft Staatsbosbeheer een begin gemaakt met het samenvoegen van de verschillende heidevelden.
Tel van dit jaartal alle cijfers op. 
Antwoord = A

Ga nu naar WP2: N51°38.910' E006°00.767' en vergeet vooral niet van het uitzicht te genieten.
Tel het rijtje extra schroeven.
Antwoord = B

Verlaat nu “De Kwenseberg” en vervolg je weg naar WP3: N51°38.835' E006°00.978'.
Tel het aantal spijlen in de poort.
Antwoord = C

Gebruik de paden om bij WP4: N51°38.740' E006°01.212' te komen.
Noteer het nummer van het knooppunt.
Tel nu van dit nummer alle cijfers op en deel dit door 3.

Antwoord = D

Ga dan naar WP5: N51°38.563' E006°01.757' en rust maar uit op het bankje met uitzicht op “Het Zevenboom ven” oftewel “De Zeuvenbeum”.
Neem van het telefoonnummer van de leverancier van het bankje alle cijfers en tel deze wederom bij elkaar op.
Verminder deze som met 30.

Antwoord = E

Zet ‘m dan in de bergversnelling en ga naar WP6: N51°38.673' E006°01.924'.
Hier staat een routepaal met rode bordjes. Tel het aantal schroeven in deze paal.
Antwoord = F

Al slingerend vervolg je de weg naar het hoogste punt van de maasduinen; WP7: N51°38.801' E006°01.697'.
Met goed weer kun je vanaf hier tot 30 km ver kijken.
In de jaren vijftig is hier een brandtoren gebouwd waarvan nu nog de funderingen zichtbaar zijn.

Hoeveel funderingspalen van die oude toren liggen hier nog?
Antwoord = G

Daal nu af naar WP8: N51°38.857' E006°01.730'.
Hoeveel letters heeft het laatste (volledige) woord op het bovenste bord?
Antwoord = H

Ga verder naar WP9: N51°38.920' E006°01.827' .
Zoek de routepaal met rode bordjes. Hoeveel witte driehoeken staan er op deze paal?  
Vermenigvuldig dit met 2.

Antwoord = I

Gebruik nu weer de paden om bij WP10: N51°38.951' E006°01.336' te komen.
Tel het aantal horizontale rijen schrikdraad.
Antwoord = J

Vervolg je weg naar WP11: N51°38.823' E006°01.207'.
Zoek de bout met de letters 'TY' en stapeltel de nummers eronder.
Antwoord = K

Voor de laatste vraag ga je naar WP12: N51°38.944' E006°01.092'.
Hoeveel banken staan er in de directe omgeving van het stalletje?
Antwoord = L


De cache ligt nu op N51°(A-J)(C+E).LGB'               E006°(I-J)(H-B).D(F-K)L'
 

Ga tenslotte via WP13: N51°39.145' E006°01.008'  weer terug naar je cachemobiel.

 

Als je alle 3 de caches (De Kwen, De Duvelskuul & De Cokse Hei) hebt bezocht, dan mag je onderstaande banner aan je profiel toevoegen.

Banner

Bannercode:
<p><a href="http://coord.info/GC6JJPP"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/6dd1ccae-b1a2-40e5-b0ac-86279550e05b.jpg"></a></p>

 

ENGLISH VERSION

“Het Quin” or “De Kwen”, as called by the local inhabitans, was originally a river dune with some fens in the forest called "Bergerbos" covering approximately 800 ha. In these days this place is a part of a 110 ha. sized heathland area in which galloways and goats are helping to keep this area open.

The "Bergerbos is part of the national park "Maasduinen", founded in 1996 and covering approximately 5300 ha. The landscape consists of forests and heathlands on a sandy plateau along the river Meuse close to the German border. The present characterics of the park are strongly influenced by an intense interplay of wind, water and humans through the course of time, resulting in a unique pattern of drifting sand ridges or parabolic dunes which date from the last glaciation. Besides heathlands and forests, there are several fens in the park. The "Kwenseberg" dune is about 30 meters above sea level.

Staatsbosbeheer (a Dutch organization founded in 1899 to control and conserve Dutch nature reserves) has cut down about 30 ha. trees to connect 3 islands of heathlands. These islands are called "Het Quin" ("De Kwen") in the north, "De Cokse Hei" in the middle and ("De Duvelskuul") in the south of the Afferden forest. The natural rejuvenation of this forest lead to new flora and fauna like some reptiles and amphibians species. Among the flora we find several oak species, birch, pine, alder and beech.

"De Kwen" will be visited frequently by hikers and is part of the "Pieterpad". The Pieterpad is a long distance walking route in the Netherlands. The trail runs 485 kilometres (301 mi) from Pieterburen, in the northern part of Groningen, south through the eastern part of the Netherlands to end just south of Maastricht, on the top of Mount Saint Peter (St Pietersberg).

This geocache trail is about 5.5 km and uses small sandy forest trails with sometimes mud and can only be done by foot. The area is not accessible for wheelchairs. Along the way you enter several times an area with galloways and goats. These animals can response unpredictable if you come too close. So keep this in mind. Furthermore there is no access to this area for unattached dogs and after sunset.

Park your cache vehicle on WP1: N51°38.959' E006°00.630'
(For those who are not familiar in this area, take the turn on the N271 road nearby garden center Verheijen.)
At WP1 you can also find the answer to the first question.
In which year started "Staatsbosbeheer" the merge of the above mentioned heathlands? Add up all individual digits.
Answer = A

Go to WP2 N51°38.910' E006°00.767' and don't forget to enjoy the view.
Count the number of extra screws in a row.
Answer = B

Now leave the "Kwenseberg" dune and follow the path down to WP3: N51°38.835' E006°00.978'.
Count the number of bars in the gateway.
Answer = C

Use the trails to get to WP4: N51°38.740' E006°01.212'.
Take the number of the intersection (knooppunt).
Add up from this number all individual digits and divide the result by 3.
Answer = D

Then go to WP5: N51°38.563' E006°01.757' and take some rest on the wooden bench with a view to "De Zeuvenbeum" lake.
Notify the phonenumber of the supplier of the wooden bench and add up all individual digits and decrease the result by 30.
Answer = E

Now go uphill to WP6: N51°38.673' E006°01.924'.
Here stands a pole used for routing with red signs. Count the number of screws in this pole.
Answer = F

Along a twisted trail you will find the highest point of the "Maasduinen" area; WP7: N51°38.801' E006°01.697'.
If the weather is clear, you have a view up to 30 km.
In the fifties a fire tower has been build at this place. Now you can only see the concrete groundwork.
How many concrete groundwork poles from this old tower are still visible?
Answer = G

Go downhill to WP8: N51°38.857' E006°01.730'.
At how many letters consists the last (full) word on the upper sign?
Answer = H

Go further to WP9: N51°38.920' E006°01.827'.
Search for the routing pole with the red signs. How many white triangels can be found on this pole
Multiply the result by 2.
Answer = I

Use the trails to find WP10: N51°38.951' E006°01.336'.
Count the number of horizontal electric wires.
Answer = J

Continue to WP11: N51°38.823' E006°01.207'.
Find the bolt with the characters 'TY' and digit sum the numbers underneath.
Answer = K

For the last question you have to go to WP12: N51°38.944' E006°01.092'.
How many wooden benches are in the direct neighbourhood of the booth?
Answer = L

You can find the stash on N51°(A-J)(C+E).LGB'     E006°(I-J)(H-B).D(F-K)L'

Afterwards you can go back to your cache vehicle via WP13: N51°39.145' E006°01.008'.

If you have visited all 3 geocaches (De Kwen, De Duvelskuul & De Cokse Hei) you may add the banner below to your profile.

Banner

Bannercode:
<p><a href="http://coord.info/GC6JJPP"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/6dd1ccae-b1a2-40e5-b0ac-86279550e05b.jpg"></a></p>

Additional Hints (Decrypt)


AY: Bztrinyyra obbz
RA: Snyyra Gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,045 Logged Visits

Found it 989     Didn't find it 9     Write note 20     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 20     

View Logbook | View the Image Gallery of 418 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.