Skip to Content

<

Dubova Colonorum

A cache by Wandrika Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/27/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


panorama

Nad dedinou Sedliacka Dubová sa týčia múry starej veže, ktoré hneď pritiahnu pohľad. Až zblízka je vidieť, že sa jedná o zrúcaninu kostola. Uprostred dediny je však nový kostol. Prečo jeden z nich je udržiavaný a druhý je ponechaný svojmu osudu?
...
Prvá písomná zmienka o kostole nad obcou Dubova Colonorum je z roku 1397. Kostol bol zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi. Sedliacka Dubová bola v tej dobe jedno z piatich cirkevných centier Dolnej Oravy a kostol slúžil pre obyvateľov niekoľkých okolitých dedín. V tom čase sa jednalo o drevený kostol s farou, cintorínom a školou v blízkosti. V 17. storočí bol kostol zrekonštruovaný a bola postavená kamenná veža, zachovaná dodnes. Veža mala aj strážnu funkciu. Z jej vrcholu je vidieť Oravský hrad, vrch Biel, strážnu vežu v Borovom, niekdajší brod cez Oravu a dalšie strategické miesta. V časoch vojen za hradbami kostola miestni obyvatelia nachádzali útočisko. V 18. storočí prebehla dalšia, baroková prestavba, pri ktorej bola vybudovaná kamenná loď kostola.
Význam kostola ako dominantného chrámu v svojom okolí však postupne upadal. Osamostatnili sa okolité farnosti Chlebnice a Krivá. Sedliacka Dubová pôvodne vystavaná na úpätí vrchu Žiar sa postupne presunula do údolia Oravy, pozdĺž hlavnej cesty, preto aj samotným Dubovčanom bolo nepohodlné chodiť do kostola na kopec. V 19. storočí zacali stavať v dedine nový chrám. Keďže v dedine nesmeli byt súčasne dva kostoly, zo starého kostola na kopci strhli strechu a odniesli oltár. V roku 1886 dokončili kostol v obci v neogotickom štýle.
...
V roku 1997, pri 600. výročí prvej písomnej zmienky o obci, obyvatelia vyslobodili ruiny kostola z porastu stromov a kríkov. O rok nato sa začali dobrovoľnícke tábory zamerané na zakonzervovanie múrov pred ďalším rozpadom. Pri pozornejšom pohľade rozlíšite novú, svetlejšiu maltu od pôvodnej malty. Ak prídete v lete, možno uvidíte záchranné práce na vastné oči.
Viac informácií nájdete na stránke http://www.dubovakostolik.sk.

Pozor! V kostole (predovšetkým na veži) sa nachádzajú nezakonzervované múry, z ktorých môžu padať kamene. Preto dávajte pozor a nepohybujte sa v blízkosti veže. Držte deti od múrov ďalej. Kešku hľadáte na vlastné riziko.

Inštrukcie: pôvodne som sa chcela vyhnúť klasickým vzorčekom, ale žiaľ inak to nepôjde. Mapka a fyzický stage1 príliš priťahovali keškokradov.

Na úvodných súradniciach spočítajte okná na najvyššom poschodí veže (A). Ak je okno rozdelené zvislým stĺpikom, počítajte ho ako 2 okná.

Stage 2 vás privedie na starý zaniknutý cintorín. Nemusíte preliezať cez krovie, vedú tam lesné chodníky. Spočítajte kovové úchytky na podstavci kríža (B).

Final nájdete na: N 49° 15.A(A+B-1)(A-B) E 019° 26.(B-2)(A)(3*B+1)


Konzervovanie murov


The ruins of old tower above the village Sedliacka Dubova immediately attract your sight. If you come closer, you find that these are remains of a church. But there is another new church in the village. Why one of them is in use and the other is left to its fate?
...
The first written record of the church above Dubova Colonorum dates back to 1397. The church was dedicated to saint Kozma and Damian. Sedliacka Dubova was one of five church centers of Low Orava region and it served for inhabitants of several adjacent villages. In that age it was a wooden building with a parsonage, cemetery and school nearby. In the 17th century the church was reconstructed and there was built a renaissance stone tower which has remained until now. It was also a watchtower that enabled the view of Orava castle, mount Biel, watchtower in Borove, river Orava ford crossing and other strategic points. Local people used to find refuge behind the walls of the church during the wars. During baroque reconstruction in the 18th century a stone nave of the church was built.
The importance of the church as a central temple of the region declined slowly. Nearby parishes Chlebnice and Kriva separated. The village Sedliacka Dubova originally built on the foot of Ziar hill moved down to Orava valley near the main road. Villagers found it inconvenient to visit the church on the hill. They began to build a new church down in the village in the 19th century. It was not allowed to have two churches in one village. Therefore they removed the roof and the altar from the old church. The new neogothic church was finished in 1886.
...
In 1997, there was a 600th anniversary of the first written record of the village. Villagers uncovered the ruin from the overgrowth of trees and bushes. The following year the volunteer camps were organized in order to save and conserve the walls from further decay. The attentive visitor can distinguish new lighter mortar from the original one. In the summer you can witness the conservation works.
You can find more information on http://www.dubovakostolik.sk.

Warning! There are crumbling walls, especially up on the tower. So be careful and don't walk near the tower. Keep your children away from the walls. You search the cache on your own risk.

Instructions:
Count the number of windows on the top floor of the church tower (A). If a window is divided with a stone pillar, count it as 2 windows.

Stage 2 takes you to an old cemetery. You don't have to climb through the bushes, there is a forest path. Count the metal rods on the cross base (B).

Final is here: N 49° 15.A(A+B-1)(A-B) E 019° 26.(B-2)(A)(3*B+1)
Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2014

Additional Hints (Decrypt)

[sk] i ebuh mn iryxlz xnzrabz
[en] va gur pbeare oruvaq n ovt fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

270 Logged Visits

Found it 232     Didn't find it 6     Write note 12     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 5     Update Coordinates 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 92 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.