Skip to content

Rovensko (Ravensca) Traditional Geocache

Hidden : 10/15/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ Rovensko (rumunsky Ravensca) je jedna z šesti ceských vesnic v rumunském Banátu.
EN Ravensca (in Czech Rovensko) is the one of six Czech villages in Romania's Banat.
RO Ravensca (ceha Rovensko) este o localitate în judetul Caras-Severin, Banat, România.

ROVENSKO (Ravensca)Úvodem/ Introduction:
CZ

Rovensko (rumunsky Ravensca) je jedna z šesti ceských vesnic v rumunském Banátu. Nachází se na návrší v nadmorské výšce asi 750 m. n. m. asi 7 km jihovýchodne od obce Sopotu Nou, pod kterou spadá. Rovensko je z ceských vesnic v Banátu nejvýše položené a je zde také nejzachovalejší jazyk, díky znacné izolaci zde není príliš ovlivnen rumunštinou a srbštinou. S nejbližšími ceskými vesnicemi (Gerník 15 km, Bígr 30 km) je propojeno cervenou turistickou znackou vyznacenou Klubem ceských turistu. Místní obyvatelé se živí predevším zemedelstvím, elektrina sem byla zavedena až v roce 1994.

Vesnice má ze všech ceských vsí nejmalebnejší polohu a proto je nejoblíbenejším cílem romantických cestovatelu. Život na hrebenech hor je však velice tvrdý a to zejména v zime, kdy je vesnice skoro zcela odríznutá od sveta. To je zrejme duvod rychlého úbytku stálých obyvatel.

EN

Ravensca (in Czech Rovensko) is the one of six Czech villages in Romania's Banat. It is located on the hill at an altitude of cca 750 meters above sea level and about 7 km south-east of the village Sopotu Nou, under which administration it falls. From the Czech villages in the Banat, Rovensko is the highest-located and the best preserved Czech language is spoken here. Thanks to considerable isolation the language is not overly influenced by Romanian and Serbian. With the closest Czech villages (Gernik 15 km, Bigr 30 km) is linked with the red mark designated by Czech tourists Club. Local inhabitants make their living mainly in agriculture, electricity was introduced here as late as in 1994.

Ravensca has the most scenic location of all Czech villages that is why it is the most favourite destination of romatic travelers. However the life on the mountain range is very hard, particularly in winter, when the village is almost completely cut off from the rest of the world. This is probably the reason for the rapid decrease of residents.

Strucná historie/History in brief:
CZ

Vesnice byla založena roku 1827. V roce 1922 zde byl postaven rímskokatolický kostel Neposkvrneného pocetí Panny Marie, který byl vysvecen na Sv. Martina. Roku 1925 mela vesnice 586 obyvatel, v roce 1991 žilo v obci 235 lidí, z toho 230 Cechu a v r. 2002 neco pres 120 obyvatel.


Další informace na serveru banat.cz
EN

The village was founded in 1827. In 1922 there was built a Roman-Catholic church Immaculate Conception of the Virgin Mary, which was consecrate in the name of St. Martin. In 1925 the village had 586 inhabitants,  in 1991 lived in the village 235 people (230 of them were 230 Czechs),  in 2002 lived here slightly more than 120 people.Cache

Popis/ Description:
  Jedná se o tradicní cache velikosti regular. Traditional cache, regular size.
Cache se nachází na míste s pekným výhledem na vesnici. Cache is located on place with scenic view to the village.
Historie cache/History of the cache:
  15.10.2008 - založení cache cache was founded
Historie listingu/History of the listing:
  21.10.2008 - první verze first version (only in Czech)
27.10.2008 - pridaná anglická verze listingu added english version of the listing

Additional Hints (No hints available.)