Skip to content

Sedlecka skolni Mystery Cache

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
Hidden : 10/09/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ:Pekná vycházka k venkovské škole
EN:Nice walk to the village school

HISTORIE  ŠKOLYV roce 1923 byla v obci Sedlec, jeden a pul kilometru východne od Starého Plzence, na pravém brehu reky Úslavy, založena škola. Škola nese jméno Gustava Habrmana, tehdejšího ministra vyucování. Jak praví kronika: „Ucitelstvo vdecne vzpomíná ho jako svého ministra. Pracoval vždy pro vše krásné, dobré a spravedlivé, byl pilný a vzdelával se všemožne. Jest vzorem, kterého by mládež naše mela vždy následovati.“ Plány školy zhotovil p. architekt Valecka a stavbu provedli p. stavitelé Bergl a Synác z Plzne. Za plány a rízení stavby pocítáno 16 000,-Kc, za stavbu 805 000,-Kc. Stavba je architektonicky provedena o jednom poschodí. Dvur, zastavená plocha, školní zahrada, letní cvicište obnáší 6276 metru ctverecních. Postavena jest za vesnicí Sedlcem v polích, celem k jihovýchodu, na levém brehu Úslavy, podél silnice, vedoucí ze Sedlce. V prízemí má telocvicnu, šatnu, záchody a 1 ucebnu. V poschodí jsou tri ucebny, z nichž se užívá dvou, sborovna, kabinet a reditelna. Byt pro rídícího ucitele byl oddelen a mel 2 pokoje, kuchyn a dve menší místnosti. K budove školy priléhala stavba obecné knihovny. Škola byla založena jako dvoutrídní. Pocet detí, do školy vubec prijatých, na pocátku školního roku cinil 40 hochu a 50 dívek. Rídícím ucitelem se stal Ladislav Meisner jako zatímní ucitelka na škole pracovala Marie Breiská provdaná Widimská a ženským rucním pracem a domácím naukám vyucovala Ružena Markytánová. Školu slavnostne otevrel sám ministr Gustav Habrman. Základní škola Starý Plzenec – Sedlec je škola málotrídní s peti postupnými rocníky ve trech trídách, školní družinou, školní jídelnou a telocvicnou v budove školy. V budove školy je také materská škola. Škola je umístena v krásné krajine pod hradem Radyní v blízkosti Sedleckého rybníka. Všechny ucebny jsou prostorné, rozdeleny na cást pracovní a relaxacní, vybaveny novým žákovským nábytkem a pocítaci. Pri škole bylo zbudováno hríšte, které slouží k výuce telesné výchovy, k relaxaci o prestávkách a k vyplnení volného casu detí po vyucování.   Keš na výchozích souradnicích keš nehledejte, jen se pokochejte krásnou budovou.

Keš samotná se nachází na souradnicích N - 49° 4A.BAC, E- 013° 2C.EED
Indicie zjistíte z krátkého školního testíku:
1.)Hodnota A
Materská školka
– kolik bylo „Holek z naší školky?(pozor jen ze školky!!) Dvanáct.................................1
Jedenáct................................6
2.)Hodnota B
Obecná škola
– kterou rukou uderil Igor Hnízdo do tabule pri predstavování se tríde?
Levou.....................................5
Pravou...................................4
3.)HodnotaC
Rumcajs
– jak se jmenoval jicínský poducitel?
Ouško.....................................7
Ocicko....................................9
4.)Hodnota D
Saxana
– cím byl Saxanin otec?
Námestek reditele podniku na výrobu létajících koštat..............7
Netopýr................................................................................4
5.)Hodnota E
-Vesnicka má...
co mel promrskávat mladý Pávek se sestrou?
Sexuální výchovu....................................................8
Zájména.................................................................5

Kontrolní soucet indícií A-E je 23, ciferace všech císlic souradnic dává štastné císlo. Pro prvního nálezce jsou ve schránce zlaté mince z trvanlivé cokolády. Není to sice GC, ale dá se to jíst....

Additional Hints (Decrypt)

PM:znyá "wrfxlaxn" zrmv arxbyvxn xnzral anq cngbh fgebzh. RA: yvggyr"pnir" orgjrra fgbarf arne ovt gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)