Skip to content

Anholt kirke Mystery Cache

Hidden : 10/16/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Anholt Kirke. Den nuværende kirke blev indviet d. 20. Juni 1819. Den tidligere kirke var under den engelske besættelse af Anholt af besættelses magten blevet brugt som indkvarteringssted og fængsel samt som forrådskammer. Da englænderne forlod øen i 1814 var kirken totalt ødelagt, og en landsindsamling i Danmarks øvrige kirker skaffede midler til en genopbygning af kirken, som stod færdig fem år senere. De nederste skifter er overalt munkesten. Ellers blev den bygget af gule Flensborgsten. De indsamlede midler har åbenbart ikke været tilstrækkelige til at bygge en solid kirke, da den allerede 50 år senere i 1869 trænger til en hovedreparation. Det fremgår af en skrivelse fra sognepræsten T. W. Barfoed til stiftsøvrigheden, hvori det bl.a. hedder : ” Dens indre er nu så smukt, som vi kunne ønske, ihvorvel altertavlen, der er malet på sammenlimede brædder, har slået ligeså mange rævner fra øverst til nederst, som der er limninger, hvilket såre forstyrre indtrykket, der kan være svagt nok i forvejen, da maleriet ikke er af de bedste. Taget trænger til grundforbedring. Al regn trænger igennem og derefter gennem bræddeloftet ned i kirken og gennemvæder stolestader og gulv. Taget er ikke tilstrækkeligt understøttet af bjælker, der bugner under voldsomme storme, så kalken, der binder tagstenene, brydes. Man ønsker stærkere bjælkelag.” En medvirkende årsag til forfaldet skyldes også, at kirken ikke kunne opvarmes om vinteren. Efter hovedreparationen blev der endelig i 1886 opsat en ovn i kirken. I dag opvarmes kirken af et oliefyr. Skulle du ønske at vide mere om kirkeskibene, alterbilleder, prædikestol, døbefont samt klokkerne kan dette læses i Anholt Kirke 150 år. Dette skrift ligger lige inden for kirkedøren, som sjældent er låst. Ovennævnte koordinater fører dig til kirkens indgang ved den gamle kirkegårds største gravsted: Louise Grentzmann og Anna Thierry`s gravsted. De to unge piger, den ene datter af øens læge dr. Thierry, og den anden niece af øens købmand Grentzmann var taget til Vesterstrand for at bade d. 17. August 1891. Ingen ved nøjagtigt hvad der skete, men det blæste en del, og man mener den ene muligvis har fået krampe og blevet taget af den stærke strøm. Den anden har forsøgt at redde hende, men blev også taget af strømmen og begge druknede. En tredie pige der også var med var ikke gået i vandet og løb til byen efter hjælp - men for sent. Ud for stedet på Vesterstrand blev rejst et cementkors, som stadig står der. Heldigvis er det meget sjældent, der sker drukneulykker på Anholt. I nyere tid er der ingen druknet ved badeulykker her. Selv om det blæser voldsomt, er det næsten altid muligt at finde en strand, hvor der er læ. > For at finde cachen skal du decifrere disse koordinater: S 43* 57.788 W 88* 67.296. < Du kan kontrollere dine koordinater her:http://www.geochecker.com/index.php?code=a8db92d8ebc70a886cb23ee860b2e23f&action=check&wp=47433148394f4a&name=416e686f6c74206b69726b65 Husk at medbringe en blyant, da cachen er en micro.

Additional Hints (Decrypt)

Fr qvt tbqg sbe/ont

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)