Skip to content

Birka - Hemlanden Traditional Geocache

Hidden : 10/19/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Hemlanden

Björkös norra del anlades på 790-talet handelsstaden Birka, i dag ett välkänt och välbesökt världsarv. Staden låg här fram till senare delen av 900-talet, då platsen av okänd anledning övergavs. Trots munken Ansgars försök att kristna befolkningen under 800-talets mitt, var den större delen av befolkningen hedningar. Om det vittnar de närmare 3000 gravhögar som än i dag ligger fullt synliga på det stora gravfälten, Hemlanden, väster om staden. Här är spåren av 200 års bosättning tydligare än på något annat ställe på ön. Så besöker du Björkö och Birka, missa inte att också gå upp till Hemlanden, vandra runt här en stund och låt tanken sväva iväg till den tid som en gång var.

Obs: Fornminnen är skyddade enligt lag – lådan ligger inte i ett fornminne, du behöver inte lyfta på eller flytta några stenar för att hitta den.

Cachen innehöll från början:
Loggbok
Stash note
Strassbälte
Halsband
Armband
Vänskapssmycke
Leksaksbil
Badboll
FTF-pris

------------------------------------------------------------------------------------

The old trading post Birka, at the northern part of the island Björkö, was established around year 790, and is today one of Sweden's most well-known and visited World Heritage sites. During the latter half of the 10th century the people of Birka left the town for reasons unknown. The monk Ansgar arrived to Birka in the middle of the 9th century, to spread the Christian gospels. Still most of the people living here were heathens. We know this by studying the close to 3000 graves at the large grave-fields east of the town, the Homelands (Hemlanden). Here the traces of 200 years of urbanity are more visible than on any other place on the island. So if you visit Björkö and Birka, don't miss a walk up to the Homelands, to experience a time long gone.

Please note: Ancient monuments are protected by law – the cache is not hidden inside one, and you don't need to lift or remove any stones to find it.

The cache contained from start:
Log book
Stash note
Rhinestone belt
Necklace
Bracelet
Friendship amulet
Toy car
Beach ball
FTF-prize

Additional Hints (Decrypt)

[Swe:] Obgnavfx ehva [Eng:] Obgnavp jerpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)