Skip to Content

This cache has been archived.

Team Webmekka: Lukkes pga. manglende besøg.

More
<

Nordborg Sø

A cache by webmekka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/02/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[DK] Denne multi fører rundt om Nordborg Sø. Turen er ca. 7,25 km lang.
[UK] This multi leads you around Nordborg Sø. The hike is approx. 7.25 km long.

Nordborg Sø, februar 2006

[DK]

Cachens indehold:
- Log
- URL til FFC - den tager du med, når du har fundet cachen.
Der er ingen skriveredskaber i cachen!

Nordborg Sø er en sø, som ligger ved Nordborg på Als i en langstrakt tunneldal med stejle skrænter, der fortsætter ned under vandoverfladen. Den er 56,3 ha stor og 8,5 m dyb på det dybeste sted. Afløbet fra Nordborg Sø, Nordborg bæk, ender i Lillebælt.

Nordborg Sø ejes af Idrætsfonden for Nordals. Søen var en gave fra Mads Clausen ved fondens oprettelse i 1958 - sammen med et pengebeløb. I skødet er indføjet, at søen ikke skal være på private hænder, men skal kunne udnyttes offentligt rekreativt.

Der er etableret gangsti hele vejen rundt om søen. Man må normalt ikke sejle på søen, men der er gode fiskemuligheder efter gedder, ål og sandart.

Ved undersøgelser gennemført i 1988-90 blev det konstateret, at søen er stærkt belastet af næringsstoffer, som om sommeren giver anledning til en stor algeopblomstring. Belastningen stammer især fra en stor mængde fosfor, der ligger bundet i bunden af søen, og som fortsat vil forurene den, selvom man får stoppet alle tilledninger fra kloak og landbrug. Beregninger har vist, at en selvrensning kan tage op til 50 år.

Det første hint til at finde frem til første post finder du på ét af de skilte, der er opstillet mellem parkeringspladsen og søen.

 1. N55 3.400 E009 45.((68*A)-2)
  Hvor mange tynde nisser kiggede forbavset ud? Kig ikke på tegningen, men derimod i teksten.
  A = antal tynde nisser.
 2. N55 3.021 E009 46.(792+B)
  Du skal over en bro. Hvor mange planker skal du gå hen over?
  B = antal planker
 3. N55 3.303 E009 46.(6+C)84
  Du står nu ved en åben plads. Hvis du vender ryggen til søen, kan du se et hvidt hus i to etager. Hvor mange væglamper er der på den side, der vender ud mod søen?
  C = antal væglamper
 4. N55 3.688 E009 46.(115*D)
  Nu står du ved tre skilte. På den midterste stolpe er der et antal forbudsskilte.
  D = antal forbudsskilte
 5. N55 3.(2*E)04 E009 45.(2*E)(4*A)
  Fra dette punkt bør du kunne se vidt omkring. Du kan bl.a. set nogle pæle umiddelbart omkring bænken. Hvor mange af dem er RUNDE?
  E = antal runde pæle
 6. N55 3.(B-3)0 E009 44.((2*E*100)+100+F) (Det er her, du finder cachen).
  På søjlen, er der et blå/hvidt skilt. Hvilket nummer står der på dette skilt?
  F = nummeret på skiltet

Hvis du har noget gammelt/tørt brød, kan du passende tage det med, for cachen "bevogtes" af ænder, og de går dig gerne i møde - i den tro, at du har noget med til dem.

Når du har fundet (eller opgivet at finde) cachen, kan du jo passende kigge indenfor på Nordborg Slot og finde Team Voller's cache (GCXP1H). Bemærk, at du kun har adgang til slottets område i en daglig, begrænset tidsperiode (10-17).

[UK]

The cache content:
- Log
- URL to the FFC - which you will remove, when you have found the cache.
There are NO writing tools in the cache!

You will find the first hint, to the first post, on one of the signs which are placed between the parkering area and the lake.

 1. N55 3.400 E009 45.((68*A)-2)
  How many thin dwarves are looking out? Do not look at the drawing, but in the text.
  A = number of thin dwarves.
 2. N55 3.021 E009 46.(792+B)
  You're going to pass a bridge. How many planks are you going to pass?
  B = number of planks
 3. N55 3.303 E009 46.(6+C)84
  You're in an open space. If you turn your back to the lake, you can see a white house in two floors. How many wall mounted lamps are there on the wall facing the lake?
  C = number of wall mounted lamps
 4. N55 3.688 E009 46.(115*D)
  You're now standing next to three signs. On the pole in the middle, there are a number of prohibition signs.
  D = number of prohibition signs
 5. N55 3.(2*E)04 E009 45.(2*E)(4*A)
  From this point you should be able to see far away. Among other things, you can see some poles next to the bench. How many of them are round?
  E = number of round poles
 6. N55 3.(B-3)0 E009 44.((2*E*100)+100+F) (This is where you will find the cache).
  On the pole, there is a blue/white sign. What number is on this sign?
  F = the number on the sign

If you have some old/dry bread, it would be appropriate to bring it with you, because the cache is "guarded" by ducks and they will walk towards you, believeing that you have something for them.

When you have found (or given up finding) the cache, you can perhaps look inside the Nordborg Slot area and find the Team Voller cache (GCXP1H). Please, notice that the access to the castle area is limited to a certain time period of the day (10am - 5pm)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

33 Logged Visits

Found it 28     Write note 1     Archive 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.