Skip to Content

This cache has been archived.

Team Webmekka: Så er tiden kommet til at lukke denne cache.

Der har været mange sjove oplevelser med denne. Jeg fik mange henvendelser i starten, der gik på "Hvad gør vi så nu?" - og "Hvad nu - hvor finder jeg nøglen?".

Da den blev frigivet, placerede jeg de to nøgler i to caches, som IKKE tilhørte DK-Tor eller Voller, så de blev placeret i hhv. én af mine egne, og den anden i en cache, der tilhørte en tysker.
Første gang nøglerne bliver flyttet, ender de (sjovt nok) de to steder, som jeg oprindeligt undgik. [:)]

Desværre blev cachen også mugglet på et tidspunkt. Et stykke tid senere var der så én, der synes at vedkommende ville beholde den ene nøgle (og dermed også min coin) - og senest led trækassen overlast i form af ødelagte hængsler.

Takker for alle besøgene.

Steen

More
<

Eye & Tee Factory

A cache by Team Webmekka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/12/2010
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

FFC sendes via mail.

DK: Læs beskrivelsen meget grundigt - inden du begiver dig afsted. Det kan måske spare dig for en køretur. Uanset hvad, så er der nok behov for at besøge cachen mindst to gange.
UK: Read the description very carefully. You might save yourself for an extra trip. Anyway, you probably need to visit the cache twice, as a minimum.


DK: Ovenstående koordinat er ikke det rigtige. Cachen er placeret et andet sted.
DE: Der Cache liegt nicht bei den oben genannten Koordinaten!
UK: The coordinate above is not final. The cache is located elsewhere.

Dansk:
Steen Bager havde altid en masse skøre ideer til en forretning. En dag besluttede han sig for at etablere en forretning der skulle producere udstyr til golfspillere - men det skulle være noget specielt og eksklusivt: Golfbolde og tees.
Tees skulle produceres i guld og sølv, og en golfbold skulle designes som et øje. Det traditionelle look af en golfbold skulle erstattes er et glasagtigt udseende.
For at få sin idé realiseret, skulle der skaffes penge - masser af penge. Steen Bager fik sin gode ven, Jens Askerby, med på ideen, og sammen skaffede de en startkapital. Produktionen gik i gang og efter nogle måneder var de klar til at lancere deres produkter.
Firmaet skulle selvfølgelig have et navn - et internationalt navn (de havde jo planer om at få det meste af verden som kunder) - og hvad var mere nærliggende at kalde firmaet for Eye & Tee Factory.
Efter nogle måneder var der kommet rigtig godt gang i forretningen, og for at kunne følge med, var Steen og Jens nødt til at skaffe mere kapital, så de kunne oparbejde et større varelager, men en skønne dag gik det helt galt. Af en eller anden årsag, blev det afsløret at det kun var vareprøverne, som Steen og Jens havde med ude ved kunderne, der var ægte.
Alle leverancer til kunderne var uægte, og det endte med at de store erstatningskrav blev skyld i at Steen og Jens måtte gå under jorden med deres fortjeneste, og gjorde sig samtidig usynlige for kreditorerne. Steen bad Jens om at finde på en udvej, så de kunne gemme deres penge af vejen, indtil de var blevet glemt.
Jens gik i tænkeboks for at finde ud af, hvad han kunne gøre, og han fik udtænkt et kodesystem til at markere placeringen af deres penge, som kun de kendte, så han brugte et af sine visitkort til sine noter. De aftalte at fremstille et specielt værktøj, som skulle bruges for at få adgang til pengene. For at de skulle kunne genkende værktøjet blev et par af deres ægte tees smeltet om, og forbundet med dette specielle værktøj.
Det har nu vist sig at man har set flakkende lys i området, hvor pengene blev placeret, og spørgsmålet er nu, om Steen, Jens eller helt andre personer har haft fingrene i pengene. Måske findes der spor, der indikerer dette, for det har vist sig, at det hemmelige kodesystem, som Steen og Jens havde udtænkt, ikke var så specielt hemmeligt alligevel.
Jens havde været så uheldig at tabe visitkortet på et offenligt sted, og dette er nu blevet offenliggjort.
Visitkortet er vist nederst på siden.

Deutsch:
Steen Bager hatte immer eine Menge verrückte Ideen für ein Geschäft. Eines Tages beschloss er, ein Unternehmen, das Aussteuer für Golfer herstellen und produzieren sollte - aber es sollte etwas ganz besonderes und exklusives sein: Golfbälle und Tees.
Die Tees wurden in Gold und Silber produziert, und ein Golfball wurde als ein Auge entworfen. Das traditionelle Aussehen eines Golfballs wurde ersetzt mit einem Glasauge aussehen.
Um seine Ideen verwirklichen zu können brauchte Steen Bager viel Geld – sehr viel Geld sogar. Steen Bager erzählte seinem guten Freund, Jens Askerby von seiner Idee. Zusammen beschaften sie sich Ihr Startkapital. Die Produktion begann und nach einigen Monaten waren sie bereit, ihre Produkte zu lancieren.
Das Unternehmen musste natürlich einen Namen haben – einen Internationalen sogar (sie hatten geplant, den Großteil der Welt als Kunden zu erhalten) - und was war natürlicher, als die Firma Eye & Tee Factory zu nennen.
Sie hatten eine wirklich gute Zeit in Eye & Tee Factory. Aber nach einigen Monaten müssten Steen und Jens mehr Kapital beschaffen, damit sie ein größeres Warenlager aufbauen könnten.Eines Tages aber lief alles schief. Aus irgendeinem Grund wurde bekannt, dass nur die Warenproben die Jens und Steen bei Ihren Kundenbesuchen mithatten, echt waren.
Alle Auslieferungen an den Kunden waren nur gefälschte Produkte, das verursachte grosse Schadenerzätzansprüche und darum gingen Steen und Jens unter die Erde mit Ihrem vielen Geld. Sie versteckten sich so gut, das nicht einmal Ihre Kreditoren sie finden konnten. Steen fragte Jens ob er einen Ausweg wusste, um Ihr Geld gut und lange verstecken zu können – so lange bis alle Menschen die ganze Geschichte um Eye & Tee Factory vergessen hatten.
Jens machte sich viele gedanken um was er tun sollte. Aber plötzlich bekam er eine Idee. Er entwickelte ein System zur Codierung der Lage ihrer Money Bank, den nur sie kannten, für seine Notitzen benötigte er einer seiner Visitenkarten. Steen und Jens einigten sich darauf ein besonderes Werkzeug herzustellen, um wieder an ihr Geld rann zu kommen. Beide sollten in der Lage sein das Werkzeug wieder zuerkennen, und darum wurden ein Paar von ihren originalen silber und gold Tees eingeschmolzen. Es hat sich jetzt erwiesen das einige Inselbewohner flackernde Lichter in der Gegend, wo das Geld liegt gesehen haben. Die Frage ist nun, ob Steen, Jens oder auch andere Leute ihre Finger in dem Geld gehabt haben. Vielleicht gibt es Tracks, die auf dies hindeuten. Es hat sich nähmlich herausgestellt, dass das geheimnissvolle Code-System, das Steen und Jens konzipiert hatten, sowieso nicht so besonderes Geheim sei.
Jens war ein richtiger Unglücksvogel. Auf einem öffentlichen Platz verlor er die Visitenkarte und jetzt ist dieser veröffentlicht worden.
Die Visitenkarte ist unten auf der Seite angezeigt.

English:
Steen Bager always had a lot of crazy ideas for a business. One day he decided to establish a business that would manufacture equipment for golfers - but it would be something special and exclusive: Golf Balls and tees.
Tees were produced in gold and silver, and a golf ball was designed as an eye. The traditional look of a golf ball should be replaced by a glass like finish.
To get his ideas realized, he had to raise some money - lots of money. Steen Bager got his good friend, Jens Askerby, hooked on the idea and together they raised the initial capital. Production began and after some months they were ready to launch their products.
The company would of course have a name - an international name (they had planned to get most of the world as clients) - and what was more natural to call the company Eye & Tee Factory. After some months the shop went very well, and to keep up with the requests, Steen and Jens had to raise more capital so they could build a larger stock, but one day it all went wrong. For some reason, it was revealed that only the product samples, that Steen and Jens had shown the customers, were genuine.
All deliveries to customers were fake products, and the large compensation claims caused that Steen and Jens had to go underground with their profits, and at the same time, they made themselves invisible to the creditors. Steen asked Jens to find a way out so they could hide money out of the way until they had been forgotten.
Jens started to think of a solution, and he devised a coding system to mark the location of their money, as only they knew, so he took some notes on one of his business cards. They also agreed to manufacture a special tool that would be used to get to the money. To be able to recognize the tool, a pair of their real tees were melted down, and these became attached to the tool.
It has now proved that we have seen flickering lights in the area where the money was placed, and the question now is whether Steen, Jens or even other people have had their fingers in the money. Maybe there are tracks that indicate this, it has emerged that the secret code system, as Steen and Jens had conceived, was not so special secret anyway.
Unfortunately, Jens had lost his business card in a public place and it has now become public.

This is how his business card looked like:Updated: 28 December 2010


free counters

Additional Hints (Decrypt)

Zvpebfbsg Gnt
SverBtGlir zrgre AI/GjraglSbhe zrgref AJ

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

66 Logged Visits

Found it 46     Didn't find it 2     Write note 12     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.