Skip to content

<

Svaty Kamen (B)

A cache by Silfax Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/08/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Poutní kostel se nalézá na mírném návrší, s prístupovou cestou vroubenou šesti kaplickami. Barokní kostel Panny Marie Snežné je jednolodní, s trojboce zakonceným presbytárem a hranolovitou veží nad západním prucelím.
K východní strane presbytáre je priclenena sakristie s ctvercovým pudorysem. K severní strane lodi priléhá trojboká kaple, v níž se nachází posvátný balvan. Fasády kostela jsou cleneny lizénami.
Interiér chrámu je sklenut valenou klenbou s výsecemi, na níž se dochovaly zbytky malírské výzdoby, poznamenané pozdejší premalbou a obnovené pri rekonstrukci kostela. Barokní mobiliár z 18. století se nedochoval, nebot veškeré zarízení bylo zniceno nebo rozkradeno.
K poutnímu místu patrí také šestiboká barokní kaple, postavená nad pramenem s lécivou vodou. Kaple je situována nedaleko západní strany kostela.

Stavebne historický vývoj:
Poutní místo založily ceskokrumlovské klarisky, kterým patrilo toto území. Abatyše Kristina Pöperlová zbudovala roku 1653 jednoduchou kapli nad posvátným balvanem, jež však brzy prestala svojí velikostí vyhovovat návalu zbožných poutníku. Klarisky proto brzy prikrocily ke stavbe velkého poutního kostela, zasveceného Panne Marii Snežné. Na financování stavebních prací se podílela i knežna Anna Marie Braniborská z Eggenberku. Stavba kostela se protáhla až do první poloviny 18. století, kdy bylo dokonceno západní prucelí s veží. Soucasne s budováním kostela byla zahájena i výstavba malého kláštera, priléhajícího k východní strane chrámu. Klášter sestával ze trí ramen ambitu a prosté obytné jednopatrové budovy s celami. Kaple nad pramenem byla zrízena v roce 1709.
V roce 1949 došlo k uzavrení poutního místa a k jeho potupné devastaci jednotkami Pohranicní stráže. Mobiliár byl zcela znicen a v 70. letech se zlikvidovaly budovy kláštera. Teprve po roce 1989 se prikrocilo za podpory Rakouska a Nemecka k rozsáhlé rekonstrukci poutního kostela a kaplí, završené slavnostním vysvecením všech objektu v roce 1993.

Historie poutního místa:
Puvod poutního místa Svatý Kámen sahá až do první poloviny 16. století, kdy se objevily legendy, vážící se k balvanu, rozdelenému na dve cásti, ležícímu nedaleko Rychnova nad Malší. Podle povesti se okolo roku 1500 zjevila pastýrum na tomto míste Panna Maria, obklopená nebeskou zárí a doprovázená prozpevujícími andely. Ti prý také rozdelili velký kámen na dve cásti, jež se od sebe neustále vzdalují. Až bude prostor mezi balvany tak velký, že jím projede vuz se senem, nastane konec sveta.
Povesti o podivuhodném kamenu vedly v 17. století, které bylo prodchnuto vypjatou zbožností, k založení mariánského poutního kostela ceskokrumlovskými klariskami. Poutní místo získalo postupne mnoho príznivcu, kterí kostelu venovali množství financních i vecných daru. Roku 1778 se tak do chrámu dostaly i ostatky sv. panny a mucednice Konkordie, umístené v ozdobné sklenené rakvi. Pozdeji však byly odvezeny do farního kostela v Bavorove.
Do života poutního místa negativne zasáhly reformy císre Josefa II., jež vedly roku 1782 ke zrušení kláštera klarisek v Ceském Krumlove, jemuž Svatý Kámen patril. Poutní kostel byl v této souvislosti nekolik let uzavren a až pozdeji obnovena opet duchovní správa, vykonávaná cisterciáky z Vyššího Brodu. Od roku 1801 patrilo patronátní právo na kostel Schwarzenberkum, kterí získali majetek po zrušeném kláštere klarisek. Ve ctyricátých letech 19. století byli duchovní správou poutního místa povereni redemptoristé, které roku 1895 vystrídala kongregace bratrí Nejsvetejší Svátosti z Ceských Budejovic (tzv. petrini). Redemptoristé však Svatý Kámen získali znovu v roce 1924 a spravovali jej až do roku 1949, kdy byl kostel uzavren a postupne zcela zdevastován. Do roku 1938 patril Svatý Kámen k hojne navštevovaným poutním místum.

Legendy a vyprávení:
Roku 1634 porazil zedník z Rychnova nad Malší Šimon Stepinger strom, rostoucí poblíž posvátného kamene, aby mel drevo na otop. Když však doma topil drívím z uvedeného stromu, priblížila se jeho tríletá dceruška k ohni tak neopatrne, že se na ní vznal odev. Zoufalý otec težce popáleného dítete si delal výcitky, že porazil strom na posvátném míste, a svého cinu hluboce litoval. Vroucne vzýval Pannu Marii Tešitelku zarmoucených, aby zachránila jeho díte. Motlitba byla vyslyšena a dcerka se brzy uzdravila. Zpráva o této události se rychle rozšírila a lidé zacali hojne navštevovat podivuhodný kámen, kde prosili Pannu Marii o pomoc v nejruznejších záležitostech.

Soucasnost:
Po rekonstrukci dokoncené v roce 1993 slouží poutní kostel opet svému úcelu. Od kvetna do ríjna se zde konají každou nedeli bohoslužby pro poutníky.27 keší ... + extra velká finálka ... + bonusová keš ... + jedna reka ...

- tato keš je soucástí Malše série, v keši najdete karticku s písmenem a jeho hodnotou, opište si jej pro odlov finálky, více informací zde

Additional Hints (Decrypt)

mn fghqabh, icenib, h cnermh fgebzh, cbq xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.