Skip to content

Ostrolovsky Ujezd - hrad (X) Traditional Geocache

Hidden : 04/24/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

- tato keš Vás zavede na jedno z mála míst v povodí reky Stropnice, kde se nacházel v minulosti hrad, bohužel v soucasnosti se jedná spíše o zalesnený svah se zbytky neceho, co bysme zdivem ci základy oznacili jen opravdu težko


Zbytky po malém hrádku nalezneme jižne od vesnice. Stával na nevysoké skalnaté ostrožne, která byla tvorena z jedné strany rekou Stropnicí a z druhé strany malým potuckem Vrážským, který svádí vody z polí jižne od Rankova a Cerejova a také z pramenu (v srpnu 2007 je potucek zcela suchý), který se nachází pod kopcem „Na Vrchách“. K ostrožne vede z vesnice pohodlná cesta. Ješte nedávno byla znacená jako modrá turistická (na kmenech stromu u hradu je prebarvena zelene). Dnes pod ostrožnu vede cyklistická cesta, je také znacená, ale cyklisté se nedozví, že projíždejí pod místem, kde kdysi stával hrad. Zpocátku v obci je cesta asfaltová, pozdeji panelová a nakonec má charakter cesty polní – je hlinitošterková. Rícku Stropnici mužeme prejít bud mokrou nohou nebo suchou nohou. Záleží, zda pujdeme vlevo brodem nebo vpravo po lávce. Ostrožnu spatríme vlevo ihned po prekonání rícky Stropnice. Zde mužeme volit opet cesty dve. Bud se mužeme vydat ihned do prostoru bývalého hradu, protože svah není príliš prudký. Toho si byli vedomi i majitelé hradu a proto i z této strany vybudovali do ostrožny príkop. Ostrožna na povrchu nenese známky po skalnatém podloží, ale dno Vrážského potoka a skalnaté steny smerem ke Stropnici u zadního valu nás o tom informují. Prekonání melkého hradního príkopu je z této strany snadné. O tom, že jsme vstoupili do prostoru bývalého hradu nás upozorní terénní nerovnosti. Kdybychom si nerovností nevšimli (což je pro nezkušeného pozorovatele snadné), zarazí nás druhý hradní príkop, který chránil hrad z druhé strany. Ten je podstatne hlubší a tím nám pripomene, že z hradu už odcházíme. Prostory bývalého hrádku jsou porostlé vysokými smrky a krovinami tak jak je to bežné u obdobných hradu, které byly zboreny a stavební kámen byl využit pro objekty v blízkém okolí. Možná, že i bývalá tvrz (dnes opravený zámecek), která je v obci Ostrolovský Újezd, skrývá ve svých zdech kámen z tohoto hrádku. Jak hrádek kdysi vypadal neznáme. Mužeme se pouze domnívat podle tvaru a smeru terénních nerovností. Ale toto vodítko nemusí být dokonalé. Nemusí to být skutecné pozustatky zdí. Napríklad hledaci pokladu dokáží terén zcela zmenit. Také nekterí archeologové prenosí kámen a horninu jinam. Mohu tvrdit, že pri jeho stavbe bylo použito kamene. Hrádek nebyl tedy pouze drevený. Obvodové zdi byly kamenné. Objekty uvnitr byly také kamenné, resp. jejich základy a snad i obvodové zdivo. Mohu to tvrdit na základe nalezených mnoha kamenu, které byly ze zeme vyzdviženy prostrednictvím korenu nedávno vyvrácených smrku (pozustatek orkánu Kyrill ? Asi ano). Kamenivo nese stopy vápna a místy jsou velmi dobre videt kusy malty. Urcite sem na vrchol ostrožny nikdo z okolí nevyvezl kameny a stavební sut. Víme, že se tak deje spíše naopak. Jsou to skutecne kameny, které kdysi ve zdech hradu sloužily cloveku. Zda kameny pri vzniku hradu zaujaly zrovna to místo, na kterém o stovky let pozdeji zapustil své korínky vyvrácený smrk nebo zda to bylo místo, kam byly kameny nekdy pozdeji nasypány, to asi už nikdo na základe nedestruktivního pozorování nepozná. S jistotou ale mohu ríci, že tyto kameny poskytovaly pánum z Újezdce prístreší a bezpecí. Také byly soucástí jejich majetku. A nebyl to majetek ledajaký. Byl to hrad ! Škoda, že už tady hrad není. Mel krásnou polohu. Nevycníval nad okolní kopce, jak jsme zvyklí u velkých hradu. Spíše byl ukryt zlým pohledum z dalekého okolí. Pro prívetivé pohledy z blízka byl urcite potešením. Rícka Stropnice, i dnes plná ryb, tiše tekoucí pod ním, rícní niva v meandrech, kvetoucí louky nad ríckou, vlevo a v dálce vpravo pole, na kopci nedaleko pred hradem malá vesnicka s hospodou Spilka a za hradem tichý les. Bohužel takto mužeme uvažovat dnes. Páni Korenští a Rožmberkové tenkrát uvažovali zcela jinak. Historie V r. 1381 se zde pripomíná Mikšík z Újezdce, po jehož smrti se jeho bratr domáhal dedictví. Zda pozdeji Petr z Újezdce (1424) a Diviš z Újezdce (1440) byli majiteli Újezdce, nelze bezpecne dokázat. Na konci 15. století se Újezdec stal soucástí sousedního statku Dvorec (u Borovan), který tehdy patril Oldrichovi z Dvorce. Jeho nástupce Adam Rouzim ze Bzí pak prodal r. 1534 statek Petru z Rožmberka. Rožmberkové prodali hrad pánum Korenským z Terešova a na Komáricích. Václav Korenský byl verným druhem Voka z Rožmberka. Páni Korenští o hrad zrejme nemeli zájem a postavili si na druhém brehu Stropnice tvrz – dnešní zámecek, který je v sokromých rukách. V roce 1692 se dostalo zboží Ostrolov Újezdský za 82 tisíc zlatých do držení obce Ceskobudejovické. Hrad se od tohoto data uvádí jako zborený. V nakladatelství Pavla Körbra v Praze vycházely svazky s prubežným císlováním stránek s názvem „Po troskách ceské slávy“ (nedatováno, približne v letech 1900 – 1910), ve kterých v sešite 15, na strane 338 mužeme císt: „V dobe predhusitské stávala jižne od nynejší osady Ostrolov Újezdský v okrese trhosvinenském na ostrohu levého brehu rícky Stropnice, kdež se za našich dnu príkopy a pilíre spatrují, pevná tvrz a kostel“. Z tohoto údaje vyplývá, že snad ješte pred sto lety zde byly viditelné trosky hradebních zdí. Dnes, v roce 2007 zde není již témer nic, co by pripomínalo hradní zdi, natož nejaké pilíre a o kostelu ani nemluve.
zdroj : wikipedie

Ted neco z mého poznání, v okolí mužete videt zbytky válecných bunkru, jeden minete pred COV okolo které vede cyklostezka z Ostrolovského Újezda smerem k rece Stropnici, vede tam panelka, dá se jet autem, avšak je to zbytecné ... keška je umístena tak, aby byla odlovitelná kdykoli a není tedy prímo na míste "hradu" ale v jeho "podhradí" Dávejte pozor, nikdy nevíte kdo se dívá


27 keší ... + extra velká finálka ... + bonusová keš ... + jedna reka ...

- tato keš je soucástí Malše série, v keši najdete karticku s písmenem a jeho hodnotou, opište si jej pro odlov finálky, více informací zde

Additional Hints (Decrypt)

zrmv xberal wrqabub mr qibh iryxlpu fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)