Skip to content

Fällbro värn Traditional Cache

Hidden : 11/06/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fällbro värn, en konceptcache i en del av norra fronten.

Fällbro värn ligger vid Vallentuna sjön och ingick i det försvarssystem från beredskapstiden som kallas för norra fronten.
Korvlinjen eller Norra fronten som den egentligen kallas är en del av en försvarslinje som byggdes 1904-1916 som försvar av Stockholm under andra världskriget.
Försvarslinjen delades upp i Sollentunalinjen och Danderydslinjen som i sin tur delades upp i Albypasset, Täbypasset och Hägernäspasset.
Med syfte att försvara Stockholm landvägen om en angripare från norr skulle lyckas med en landstigning, exempelvis i Roslagen, beslöt "Föreningen för Stockholms fasta försvar" att bygga en befäst linje norr om staden. Norra fronten finansierades till största delen av privata medel ur Palmqvistska fonden till Stockholms befästande som år 1906 hade en kassa på 586795 kronor och donationer från markägare som Lamm och Brahe.
Hela fronten från Östra Ryd i Österåkers kommun till Ed i Upplands Väsbys kommun hade en sträckning av närmare 25 km. Den var i stort sett utbyggd till 1916. Från den kunde ett sammanhängande eldsystem läggas mot en inkräktare.
Stommen i täbylinjen utgjordes av sju sammanhängande betongfort, även kallade infanterikorvar. Mellan forten slingrade sig så gott som en sammanhängande linje av skyttegravar. Det var så kallade landstormare, värnpliktiga som var över 32 år som fick bemanna anläggningarna. Landstormsorganisationen i dess olika varianter inrättades kring sekelskiftet och avskaffades 1942. Korvlinjen hängde med i militärorganisationen flera år efter andra världskriget. Först 1952 lämnade försvaret den åt sitt öde, nu är det upp till markägaren att förvalta fort mm.

Värnet är sammanlagt omkring 300 meter långt och finns på båda sidor om Skålhamravägen och består dels av sten och dels av ett mer genomarbetat avsnitt som är gjutet.
Cachen är placerad utanför ena änden av värnet som är väl synligt från gömman.

Lämplig parkering är vid Hagby Ekopark där det vid bron finns rester av en vägspärr, idag återstår endast två betongstolpar med stålbeslag.

Additional Hints (Decrypt)

Xnzbhsyntr, fghoor.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)