Skip to content

Mølleporten Traditional Geocache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS
* Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
* Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
Hidden : 12/06/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mølleporten er et grundmuret porttårn i fire etager med et stejlt pyramideformet tag. Mølleporten nævnes første gang i 1531 i Stege Bys bog, men er sandsynligvis opført i slutningen af 1400-tallet som en del af byens befæstning. Sandsynligvis var den da uden tag, afsluttet med murtinder og forsynet med et udvendigt, omløbende galleri. En kridtsten i murværket bærer årstallet 1674, hvilket kan datere en restaurering af bygningen. Da Stege i 1685-97 stod under von Plessen, blev der indrettet et fængsel på Mølletårnets loft. Tårnet var forsynet med lås og bom.
I 1873 blev det besluttet det at nedrive Mølleporten, men det skete ikke, og i 1895 blev den fredet. Porten fik sit nuværende udseende i 1902, hvor facademurværket blev ommuret og taget blev omsat.

husk blyant

Mill gate is a basic brick-built gate tower of four storeys with a steeply pyramid-shaped roof. Mill Gates mentioned the first time in 1531 in Quetta City book, but is probably listed at the end of the 1400 figure as part of the city's reinforcement. Probably it was because without a roof, complete with murtinder and fitted with an external, circulating end gallery. A chalk stone masonry bears in the year 1674, which may be dating a restoration of the building. Since Quetta in 1685-97 stood under von Pless, was arranged a prison in Mill Tårnets ceiling. The tower was equipped with lock and beam.
In 1873 it was decided to demolish the mill gate, but it did not happen, and in 1895 it was protected. Gates got its present appearance in 1902, where masonry facade was taken ommuret and was traded.

Remember a pencil

Additional Hints (Decrypt)

xvx arq evfg/ybbx qbja tevq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)