Skip to content

MiningManiac#1 Traditional Geocache

Hidden : 12/07/2008
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Håkansboda
En kilometer söder om Stråssa längs vägen mot Gusselby ligger Håkansboda koppargruva, en av de äldsta gruvorna i Lindesbergs bergslag. Här bröt man koppar redan på 1400-talet och på 1540-talet lät Gustav Vasa bryta gruvorna. I mitten av 1600-talet var gruvan i finansmannen Louis de Geers ägo.

Driften lades ned 1873 men 1882-83 gjordes ett försök med förnyad brytning, som lades ned på grund av för låga kopparpriser. År 1906 satte Stora Kopparbergs Bergslag som ny ägare igång en mindre brytning, som pågick till 1919.

I mitten av 1970-talet började man (SSAB) på nytt undersöka den gamla fyndigheten och en kilometerlång förbindelseort drevs från Stråssa gruva. I början av 1980-talet byggdes en enkel lave (gruvhiss) och ett nytt maskinhus men 1983 upphörde verksamheten.


I området finns flera vattenfyllda gruvhål, varphögar och rester av hjulgravar från vattenhjul som drev stånggångar.

OBS! Denna cache ingår i en serie gruvcachar och till finalen behöver du skriva upp den tresiffriga koden som står på loggbokens framsida.

Additional Hints (No hints available.)