Skip to content

Wieliczka Salt Mine EarthCache

Hidden : 12/23/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

UNESCO – First World List Of Cultural and Natural Heritage

Kopalnia soli w Wieliczce
Wieliczka Salt Mine(PL)

Zaledwie kilka kilometrów na południe od Krakowa, w południowej Polsce, krajobraz nagle się zmienia. Znika równina aluwialna Wisły, pokryta warstwami gliny zwałowej i lessu naniesionymi podczas zlodowacenia plejstoceńskiego. Pojawia się natomiast wyraźnie pofałdowany skraj płaszczowiny Karpat. Te północne podnóża Karpat zwane są Beskidami.

Pofałdowany skraj płaszczowiny Karpat ciągnie się od Górnego Śląska przez Kraków i Przemyśl w południowej Polsce aż po tereny Ukrainy i Rumunii. W kilku miejscach tego obszaru zostały odkryte złoża soli, które następnie były wydobywane przez wiele wieków. Jedną z najbardziej znanych kopalni soli na tym terenie jest kopalnia w Wieliczce, która znajduje się 15 km na południowy-wschód od Krakowa. Kopalnia jest bardzo popularna wśród turystów, ale ilustruje także kilka ciekawych zjawisk geologicznych.

W ciągu wielu wieków górnicy i rzeźbiarze stworzyli imponujący zbiór rzeźb solnych, które w tej chwili możemy podziwiać w korytarzach kopalni rozciągających się na kilkaset kilometrów. Stan rzeźb niestety z czasem pogarsza się z powodu wilgoci przenoszonej drogą powietrzną. Na powierzchni solnych rzeźb zbiera się warstwa wody. Rzeźby zaczynają się rozpuszczać już przy wilgotności względnej powietrza rzędu 75%.

Kopalnia soli w Wieliczce w 1978 roku znalazła się na pierwszej liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.(EN)

Just a few kilometres south of Kraków, in southern Poland, the scenery changes abruptly from the fluvial plain of the Vistula river, mantled by tills and loess deposits of the Pleistocene glaciation, to a boldly undulating topography representing the outermost thrust sheet of the Carpathian mountains. These northern foothills of the Carpathians are known in Poland as the Beskid Mountains. The Carpathian thrust front can be traced from Upper Silesia through Cracow and Przemysl in southern Poland as far as the Ukraine and Romania. At several places along the thrust front, salt deposits have been found, which have been mined over many centuries. One of the best known mines is located at Wieliczka, 15 km south-east of Kraków. The mine is a popular tourist location, but it also illustrates some spectacular geological features.

The salt carvings were created over many centuries by the miners and other sculptors, and represent an impressive body of art works within the hundreds of kilometers of mine passages. The deterioration of the salt carvings is due to attack by water, much of which is transported through the air. Salt develops a liquid film on its surface and begins to dissolve when the relative humidity of the surrounding air reaches approximately 75%.


Wieliczka Salt Mine - UNESCO's First World List of Cultural and Natural Heritage (1978).

Web site: www.kopalnia.plAby zalogować tego earthcache’a, wyślij odpowiedzi na poniższe pytania poprzez mój profil (Jeśli coś pójdzie nie tak, zadzwonię.):

1. Na jakiej głębokości znajduje się najniższy poziom kopalni?
2. Jaka jest orientacyjna długość korytarzy w kopalni?
3. (Opcjonalnie) Warto mieć jakąś pamiątek z tego miejsca :-) Zrób sobie zdjęcie przy Szybie Danilowicza i umieść je w logu.

To log this earthcache send me via profile (If something goes wrong - I'll contact you.):

1. Indicate depth of the mine.
2. Indicate approximate length of corridors.
3. (Voluntary) Attach to your log a interesting photo anywhere in the mine or by the building Szyb Danilowicza.

Pro splnění podmínek logu mi napište na e-mail v profilu odpovědi na tyto otázky a rovnou zalogujte. (Pokud bude něco špatně, ozvu se.):

1. Jaká je hloubka dolu.
2. Jaká je približná délka dulních chodeb.
3. (Dobrovolná) Přiložte do logu zajímavou fotografii kdekoli v dolu nebo u budovy Szyb Danilowicza.

Thanks for the translation into Polish include Grzesztof and Yuriko*.

Additional Hints (No hints available.)