Skip to content

klooster Eemsteijn (nachtcache) Multi-cache

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
Hidden : 01/21/2009
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Parkeren kan op N 51º49.648 E 004º35.604
Bovenaan staat WP1, bij alle WP's moet je goed in de rondte schijnen tot je een reflector ziet oplichten (ong. 10 m.), daar vind je de volgende aanwijzing, (geen reflector)
Loop steeds over de smalle paden.
Met dank de boswachter die toestemming gaf voor deze cache.

Graag foto's bij je log plaatsen.

Veel plezier met onze eerste cache.

In Kijfhoek stond een klooster Eemsteijn dat in 1572 verwoest werd door Geuzen.
Vlak voor zij binnen vielen wist monnik Aduard enkele kostbaarheden te verbergen in het natte gebied op een donk in de omgeving.
Het klooster kreeg vaak sieraden, munten, mooie kandelaars en andere waardevolle spullen. Vaak waren het giften of wilden (rijke) boeren en passerende handelaren zo hun aflaat te kopen.
Voor zover bekend is is de schat nog nooit gevonden, velen hebben ernaar gezocht en dat zoeken gaat nog steeds door. De schat met kostbaarheden ligt dus nog steeds in dit gebied. Wat wel gevonden is zijn de resten van een speerpunt.Achtergrondinformatie;
Kijfhoek (Zuid-Holland)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Kijfhoek is een buurtschap en voormalige gemeente in de gemeente Zwijndrecht nabij het rangeerterrein Kijfhoek, ongeveer tussen Heerjansdam en Zwijndrecht in.

Geschiedenis
In een donk in het stroomgebied van het riviertje de Devel zijn potten gevonden met voedselresten die door middel van de koolstof-14-datering konden worden gedateerd in de Vlaardingencultuur (3500–2500 v.Chr.). Gevonden koolstofresten kunnen op bewoning in het mesolithicum (5500-4100 v.Chr.) wijzen. Deze vindplaats zal tot archeologisch monument verklaard worden omdat donken met neolithische en mesolithische bewoning ook internationaal zeer zeldzaam zijn.

In 1322 vond een watersnood plaats waarbij grote stukken van de Zwijndrechtse Waard onder water kwamen te staan en vele levens verloren gingen.
Dit was voor graaf Willem III van Holland aanleiding om bedijkingsplannen te ontwikkelen. In een oorkonde van 14 januari 1331 bepaalde hij dat ‘degenen die delen van de Zwijndrechtse Waard bedijkten, ambachtsheer werden van dat deel van de Waard’.
Door die oorkonde ontstonden de ambachtsheerlijkheden, waarvan de meeste werden genoemd naar hun bedijkers: Schobbelands Ambacht, Heer Oudelands Ambacht, Groote en Kleine Lindt, Heerjansdam, Kijfhoek , Meerdervoort, Sandelingen Ambacht en Alewijns Ambacht.

In 1332 werd het kasteel Develsteijn op Lievershille gebouwd. Dit kasteel heeft bestaan tot 1824.
In 2005 zijn er enkele proefsleuven gegraven op de plek waar het kasteel gestaan heeft.
Het idee om het kasteel te herbouwen kreeg daardoor een nieuwe impuls.

Met de bedijkingwerkzaamheden werd de Devel bij Groote Lindt en bij Kleine Lindt afgedamd. In de periode na de bedijkingwerkzaamheden (na 1337), werd waarschijnlijk Kijfhoek gevestigd.
In 1368 werd in ieder geval het monumentale kerkje van Kijfhoek gebouwd dat nog steeds op een terp aan de rand van de Devel staat. De kerk vertoont bouwkundig gezien zowel kenmerken van de Gotische als van de Romaanse bouwstijl. Waarschijnlijk kwamen vroeger veel kerkgangers per schuit.

Het dorpje is door de tijden heen altijd klein gebleven. Zo telde het in 1515 zes huizen en een klooster. Het was dit klooster dat het dorp betekenis gaf.
Het klooster Eemsteijn, gelegen bij Munnikensteeg werd ingewijd in 1435 en was bijna anderhalve eeuw een soort streekcentrum; het werd verwoest in 1572 door een Geuzenvendel. Van het klooster is niets bewaard gebleven.

Kijfhoek ging per 19 augustus 1857 op in de gemeente Groote Lindt die in 1881 opging in de gemeente Zwijndrecht.

In 1926 werd de Devel bij Kijfhoek drooggelegd. Door een wijziging in het systeem van bemaling van de polders verloor de Devel haar functie op dit gebied.
Het kerkje werd gerestaureerd in 1927 maar door geldgebrek werden deels machinale stenen gebruikt; grove planken vervingen het dakbeschot. Vanaf 1992 is het kerkje opnieuw en deskundig gerestaureerd.

Spoorwegen
Vlak bij het dorpje Kijfhoek ligt het rangeerterrein Kijfhoek. Met een oppervlakte van vijftig hectare is het het grootste rangeerterrein van Nederland. Door de achtertuin van Kijfhoek loopt tegenwoordig de HSL-Zuid. Na Rotterdam Centraal rijden de hogesnelheidstreinen over bestaand spoor door de Willemsspoortunnel tot het begin van rangeerterrein Kijfhoek waar de HSL zuidelijk afbuigt. Vanaf daar is het HSL traject een een 8,9 kilometer tracee op maaiveldniveau langs het dorpje Kijfhoek en laag over het riviertje de Devel voordat het met een afgezonken spoortunnel onder de Oude Maas door gaat.

Natuurgebied de Devel In de loop van 2005 is de Devel verder ontgraven om natuurgebied te worden.

Additional Hints (Decrypt)

Ovw irry JC'f fgnna qr pböeqvangra re 2k bc. Ovw JC qevr: wr ybbcg re bireurra. Tbrq mbrxra/ ibryra. Ovw JC mrira: gjrr ersyrpgbera; wr zbrg batrirre gvra zrgre qr orobffvat va. Qnne jrre anne ersyrpgbera mbrxra. Qvg vf abt avrg qr fgnfu! Fgnfu; Trra ersyrpgbe, fpung bcrara, avrg hvg qr tebaq unyra. Ovw ceboyrzra gbg qevrëagjvagvt hhe; ahy mrf rra ivre ivre rra ivre gjrr ivre mrira.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)