Skip to content

Žakýlsky hrad Traditional Cache

This cache has been archived.

FroggyBearReviewer: Od ownera sme, žiaľ, nedostali sme žiadnu odozvu na žiadosti o údržbu a obnovu kešky. Preto tento listing teraz archivujem. V mene všetkých jej nálezcov - ďakujem ownerovi za zážitky, ktoré nám priniesla.


Ak po tvojej keške zostali v teréne nejaké zvyšky, prosím o ich odstránenie. Súčasťou hry Geocaching je aj zásada "Leave no trace" - nezanechať po sebe žiadne stopy, ktoré by mohli byť vnímané ako negatívny zásah do životného prostredia.


Pravidlá:
Archive or unarchive a geocache


FroggyBearReviewer (Michal) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines
Odpovede na základné otázky (nielen) ohľadom zakladania kešiek nájdeš v mojom profile.

More
Hidden : 12/27/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Žakýlsky hrad, nazývaný aj ako Pustý hrad sa nachádza na vrchu Brezový vrch (812 m.n.m.), asi 1,5 km na sever od obce Podhorie.

EN:
coming soon

SK:
Písomné správy, ktoré by potvrdzovali pociatky a existenciu Žakýlskeho hradu sa nezachovali. Prvá a zároven aj posledná nepriama zmienka o hrade je až z roku 1560, kedy cisár Ferdinand I. dal vypocut svedkov, ktorí pri hranicných sporoch zhodne oznacili za medzník - chotárnu studnicku pod "starým hradom. Zo správy vyplýva, že hrad bol vtedy už neobývaný. Žakýlsky hrad sa svojou dispozíciou radí medzi pohronské hrady - Breznicu a hrad v Rudne nad Hronom, ktorých horizont výstavby možno položit už do konca 12. až 1. polovice 13. storocia. Svojou velkou rozlohou však tieto objekty prevyšuje. Hrad mohol vzniknút z popudu prudkého rozvoja tažby striebra v okolí Banskej Štiavnice koncom 12. alebo na zaciatku 13. storocia a spolu s objektom na Glanzenbergu ako sídlom prospektora mohol zabezpecovat ochranu oblasti a zároven byt miestom zhromaždovania vzácnych kovov pri ich transporte do Kremnice. Podobnú úvahu rozvinul vo svojej práci "Sitno a co z neho vidiet" aj Andrej Kmet, ktorý uvádza, že F. R. Osvald "upozornil ma na cestu do hradu vedúcu, po ktorej vraj kedysi (dla podania ludového) vozievali striebornú fúru z Kremnice do Štiavnice, a tak potom dalej do Viedne. Cesta tá vraj išla od kremnickej hradskej, tam, kde sa táto vyše Sv. Kríža spája s hronskou hradskou, cez Hron, hore na Mociar, popri Pustom hrade, dolu do Teplej. V chotáre mocaranskom znací sa vraj dost dobre, miestami vidiet ešte dlažbu kamennú. Na hradskej tejto mohol "hrad podat striebornej fúre cez noc bezpecný útulok".

Viac na: (visit link)

Additional Hints (Decrypt)

Fxelgr i ohgynibz fgebzr nfv 50 zrgebi mncnqar bq anhparw gnohyr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)