Skip to content

Breaking the waves EarthCache

Hidden : 01/06/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Det meste af Danmark er omgivet af kyst, og en stor del af kystlinien er sandstrand, klitter eller skrænter. Gennem tiden er Landet vokset vissesteder hvor der tilføres sand, samtidig med at havet har taget land andre steder.
Denne erosion sker når havet fjerner materiale i zonen hvor bølgerne brydes. Så kommer havet og bølgebrydningen lidt tættere på land og nedbrydningen rykker tættere på. Kysterosion har været et varmt politisk emne pga. privat ejendom ved kysterne. Nogle mener at naturen skal gå sin gang, mens andre kæmper for ikke at miste deres jord og bygninger til havet.

Kystsikring i Danmark udførtes i stor grad med Høfder, som er en stribe sten/cementblokke lagt vinkelret på land. Den første af disse høfder blev bygget i Danmark i 1875. Man er dog gået væk fra denne metode til fordel for bølgebrydere som lægges langs med kysten i stedet for.
Her på koordinaterne er et godt eksempel på at kystsikring har bremset erosionen. Uden denne kystsikring ville havet tage mere og mere land ind mod Liseleje by. Med bølgebryderne på pladsen tages energien ud af havet før bølgerne når kysten.

For at logge denne cache:
1. Besvar spørgsmål på mail i min profil - Hvordan tror du her ville se ud hvis ikke her var en bølgebryder? og hvad tror du sker med kysten ved de nyanlagte bølgebrydere mød øst.
2. Læg et billede på din log af dig selv ved skiltet på bølgebryderen. (option)

VIGTIGT: Respekter badeforbud ved bølgebryderne - det er forbundet med livsfare.

 

[En]
Denmark is mainly surrounded by coastline, and a greater part of this is sandy beaches, dunes or bluffs. Over time Denmark has grown in someplaces where sand is deposited, and land has been taken by erosion in other places.
This erosion happens when the ocean remove material in the wave breaking zone. Then the breaking zone moves closer to land and so does theerosion. Costal erosion has been a hot political topic over time because of the private property on the beachfront. Some poeple say we shouldleave the ocean alone and let it do its thing, other struggle to keep their land and buildings.

Securing the coastline has been done by placing lines of boulders perpendicular to land. The first line was laid down i Denmark in 1875. Recentlya new method is used. Wave breakers - lines of boulders are placed in rows along the coastline.
Here on the cache cooridnates is a good example of a wave breaker that has stopped erosion. Without this one the ocean would eat more and moreland away toward the town Liseleje. The wave breakers take the energy out of the waves before reaching the shoreline.

To log this cache:
1. Answer questions by email - What would this place look like if there were no wave breaker here? and what will the cost look like to the east over time where the new breakers are placed ?
2. Place picture in log of yourself by the sign. (optional)

Important: Please respect that it is illegal and dangerous to swim near the wave breaker.

Additional Hints (No hints available.)