Skip to content

Zanikle obce Litomericka - 2 - Babiny Traditional Geocache

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
Hidden : 02/28/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


název


Babiny

Babiny I. (Babina A) - 550 m n. m. Ves byla založena koncem 12. století. Z královského majetku prešla do rukou pražských biskupu. Roku 1335 získal ves klášter augustiánu v Roudnici n. L., od roku 1399 ji mel v držení Jan z Kamýka. Pozdeji patrila k libešickému panství. Od roku 1990 patrí k obci Tašov již jen katastrální území, protože ves zanikla v roce 1980, kdy se oblast stala vojenským výcvikovým prostorem.

Zaniklá obec na jižním úpatí Babinského vrchu (626 m n. m.), jedna z nejvýše položených v Ceském stredohorí. Rozprostírala se pri križovatce silnic Ovcárna - Cerenište - Lbín. Hledíme-li dnes s jistou nostalgií na zdejší zarostlé základy a zborenište domu, sotva si pripustíme, že se jednalo o plne životaschopné podhorské sídlo celkem slušné velikosti.

K založení Babin došlo patrne již koncem 12. století. Byly nejprve královským majetkem, pak patrily postupne pražským biskupum, roudnickým augustiniánum, príslušníkum rodu Kamýckých, litomerickým minoritum a dalším vlastníkum, kterí se tu pomerne rychle strídali. V 16. století pripadla ves libešickému panství; jedna její cást také patrila mestu Litomerice. V roce 1630 získala Babiny litomerická jezuitská kolej, po zrušení jezuitského rádu v roce 1773 pripadla ves královské komore. V roce 1830 tu ve 22 domech žilo 125 obyvatel, ve velké vetšine nemecké národnosti. Do roku 1869 pocet lidí ješte stoupl na 170, pak se již príznivá tendence zacíná obracet. Babinští ve zdejších obtížných podmínkách nalézali nelehký zdroj obživy zejména v dobytkarení, omezene v ovocnárství a polarení. Deti docházely do školy v nedalekém Cereništi.

Vliv zemedelství i prímé nicení rostlin vyústily v postupnou devastaci jedinecných a vehlasných tzv. babinských orchidejových luk v okolí obce, hostících množství vzácných druhu rostlin, zvlášte z celedi vstavacovitých. Na tyto unikátní lokality upozornil roku 1904 ve svém díle Ceské stredohorí profesor Univerzity Karlovy Karel Domin. Jen jejich nepatrný zbytek je dnes zahrnut do území prírodní památky Babinské louky (41 ha), zrízené v roce 1993. Ochranný režim sleduje jako hlavní cíl zachování populace kriticky ohroženého druhu zvonovce liliovitého (Adenophora liliifolia).

Po skončení 2. sv. války došlo k násilnému odsunu původního obyvatelstva německé národnosti:
24 osob dne 14.7.1945
39 osob dne 31.7.1945
Noví "osadníci" z vnitrozemí sebrali co šlo, ale usadit se v těchto nehostiných končinách nechtěli.
Pet let po skoncení druhé svetové války žije v Babinách  jen 6 lidí.
Vesnice je krome jediného domu  zborena a stává se soucástí vojenského cvicište. Na prelomu 20. a 21. století je v souvislosti s rušením litomerické posádky ČSLA cvicište opušteno.

Dílo zkázy bylo dokonáno...

V kešce je císlo, které využijete k odlovu bonusové kešky serie
"zaniklé obce Litomericka".
Additional Hints (Decrypt)

qhgvan fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)