Skip to content

Jezte cvrcky! / Eat crickets! Mystery Cache

Hidden : 11/28/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Hmyz je dobrým zdrojem nejen bílkovin, ale také vitamínu, minerálu a tuku, tak se jimi porádne nakrmte.
EN: Insect is a good source of not only protein, but also vitamins, minerals, and fats, so eat them all!

Celý text je k dispozici vcetne diakritiky.

Tato cache je venovaná všemožnému hmyzu v trochu netradicní roli jídla. Pred dalším ctením zkuste zapomenout na své stredoevropské predsudky, odložte i své predstavy hmyzu jako cehosi odporného ci snad dokonce špinavého. Vyjdete na chvíli z ulity konzervatismu a pojdte si ochutnat nejakého brouka. Z nouze je jíst nebudete, tak se prohlašte za labužníky. Nemužete-li své mysli tak snadno porucit, vzpomente si na letité vyprávení Bolka Polívky, kterak jel žádat do Francie o ruku své pozdejší manželky Chantal Poullain a jeho budoucí tchán jej testoval spolecným sezobáváním mravencu. A kdyby se náhodou pres veškerý nadhled nejaký predsudek objevil, proložili jsme fotografie i veselým sportujícím hmyzem.

Entomofagie neboli hmyzožroutství

Cvrcci na špejli

Pojídání hmyzu se ríká – bez ohledu, zda je jedlíkem clovek nebo zvíre – entomofagie. Toto slovo je složeno z reckých slov éntomos oznacující hmyz a fagus znamenající jíst. Máte-li pocit, že si na cizím slove vylámete jazyk, nebojte se používat ceský termín – hmyzožroutství.

Pred lovem a zemedelstvím...

Kukly bource

Co jedli lidé, než zacali lovit zver nebo cílene pestovat plodiny? Jen to, co v prírode našli a co dokázali sebrat – byli sberaci. Cást sebrané potravy tvoril i hmyz, což lze logicky odvodit od chování našich vývojových predku a príbuzných. U mnoha primátu nalezneme hmyzožroutství v ruzné míre, at již jde o drápkaté opice, tamaríny ci šimpanze bonobo lovící mravence.

Také se podarilo prokázat prítomnost hmyzu v potrave analýzou prehistorických výkalu v jeskyních v Mexiku a USA. Lidské výkaly nalezené v jeskyních pohorí Ozark obsahovaly mravence, larvy brouku ci vši. Ve slavné jeskynní galerii v Altamire v severním Španelsku lze nalézt malby vybírání hnízd divokých vcel; tehdejší lidé pravdepodobne spolu s medem jedli i vcelí larvy a kukly. Stárí maleb je odhadováno na více než deset tisíc let. V cínské provincii Šan-si, ve zríceninách starých okolo ctyr tisíc let byly nalezeny zámotky bource. Na zámotcích byly velké otvory naznacující snedení kukel.

Hmyz nebyl jen soucástí jídelnícku, zrejme byl používán i v medicíne nebo pri náboženských obradech.

Okolo sveta...

Hmyz z Pekingu

Snadno odhadnete, že u nás vetšina lidí nad dozlatova propeceným cvrckem ohrne nos. Ale na mnoha jiných místech planety je pojídání hmyzu bežné. Nekteré zdroje udávají, že ze 196 státu sveta se hmyz bežne jí hned ve 113 státech.

Po ochutnávce

Hmyzožroutství samozrejme pretrvává u mnoha prírodních národu, casté je i v oblastech s nedostatkem stravy, napr. v rozvojových zemích Afriky. Na tucných larvách a krupavých sarancatech casto závisí lidské životy, nebot bez hmyzu by tamní lidé umreli hlady.

Mimochodem, dnešní pomoc tretímu svetu velmi casto spocívá v dovozu nutricne chudé bílé rýže. Kritici humanitárních organizací jim doporucují jinou strategii: naucit místní lidi pestovat odolné plodiny a traviny, které by mohly být po sklizni požírány housenkami, aby i ty byly snedeny. Sberem a snedením by bylo možné rešit i problém pustošících sarancat stehovavých zpusobujících hladomory. Ostatne sarancata jsou oblíbenou lahudkou.

Skok do kotlíku

Jihovýchodní Asie je vyhlášená tím, že její obyvatelé sní na co prijdou, bez ohledu na to, zda se to ješte hýbe ci ne. I hmyz je zde soucástí jídelnícku, v thajských tržnicích vám budou nabízeny smažení brouci a kobylky, ve specializovaných restauracích pak treba ražnici z pecených tarantulí. Japonci netrpí nedostatkem, presto se i v zemi vycházejícího slunce jí hmyz. Za rozumné peníze mužete koupit napr. dárkové koše plné jedlého hmyzu.

V Mexiku patrí hmyz mezi národní jídla, Mexicané jej staví hned po bok hovezímu steaku a fazolím. V sousedních Spojených státech jsou hmyzí lahudky módní záležitostí horních deseti tisíc; zajít na hmyzí veceri prý patrí k dobrému tónu.

... zpet do zemského ráje na pohled

Hmyzožroutství nebylo v minulosti ceské kuchyní úplne cizí, což dokazuje puvodní recept na chroustovou polévku, který vyšel v Kucharské knize Luisy Ondráckové ješte v roce 1937:

1/4 kg chroustu (pro 6 osob) ve studené vode omytých vhod do horké vody, pridej všechnu korínkovou zeleninu, kmínu, trochu soli a nechej v ní zapeniti jemne sekanou zelenou petržel. Vodu z chroustu sced, zalij jí pripravenou zásmažku a nechej chvíli povariti. Pak zakvedluj do polévky 2 žloutky se 6 lžícemi husté smetany.

Nabídka dne: hmyz

Pozdejší kulinárský vývoj byl však naprostým odklonem od hmyzu a dnešní luxusní restaurace, které chtejí rozvírit stojaté vody ceské gastronomie, musí bojovat s predpisy. Hmyz se na jídelních lístcích objeví jen tehdy, presvedcí-li provozovatelé restaurací hygieniky, že jsou schopni udržet hmyz na vymezených místech stejne jako napr. brambory. Potemníci, moucní cervi ci šváby musí zustat v hrncích a na pánvích, nesmí se rozlézt po kuchyni. Urcitou technologickou cestu predstavuje lyofilizace, tj. sušení postupným vymrazením až na mínus 50 stupnu Celsia.

Mravencí vajícka na bylinkách

Není náhodou, že o rozšírení menu do ríše hmyzu uvažují krome pražských restaurací i nekteré brnenské. Na tamní Mendelove zemedelské a lesnické univerzite pusobil již zesnulý entomolog Prof. Dalibor Povolný, který byl prukopníkem hmyzu jako lidské stravy. V roce 2002 usporádal verejnou prednášku, v rámci které probehla i první ochutnávka hmyzu. Jeho pokracovatelé provádejí rozbory bežne se vyskytujícího hmyzu a myslí si, že se hmyz v budoucnosti stane bežnou soucástí jídelnícku i u nás. Nedokáží však zatím odhadnout, o jak blízkou ci vzdálenou budoucnost se jedná.

Zdravá výživa

Skok o tyci
Krupavé jídlo

Pripustíte-li, že by se hmyz mohl stát soucástí i vaší stravy, pocítejte s tím, že bude soucástí nejzdravejší. Ac se nutricní hodnoty liší mezi ruznými druhy, je hmyz skvelým zdrojem aminokyselin, minerálu, pro náš organismus prijatelných tuku a chitinu. Obsah tuku se u ruzných druhu velmi liší, nekteré jsou hodne tucné, jiné jsou nízkokalorické. Z minerálu bývá velmi casto zminováno železo, které je obsaženo v mravencích. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D., z Mendelovy zemedelské a lesnické univerzity v Brne, závery výzkumu shrnula: "Kvalita tuku hmyzu je srovnatelná s tukem lososu, kvalita bílkovin s kuraty, a co se týce nutricní hodnoty, podobá se hmyz veprovému." Na webu Entomofagie lze najít podrobnejší informace o nutricní hodnote hmyzu, obsahu bílkovin a aminokyselin.

Výhodou hmyzu, alespon v porovnání s drubežím ci hovezím masem, je velmi nízký podíl nevyužitelného odpadu. Tem u kurete tvorí tretinu hmotnosti, oproti tomu je hmyz možné sníst obvykle celý. Kombinace velké využitelnosti a vysoké výživnosti vede nekteré odborníky k tvrzení, že pro zdravou výživu cloveka stací sníst jedinou hrst hmyzu denne.

Co lze jíst

Housenky

Zatímco savcu je na svete pres pet tisíc druhu a ptáku pod deset tisíc druhu, jen pocet popsaných druhu hmyzu presahuje jeden milión a odhaduje se, že existuje ješte nekolik dalších miliónu druhu. Solidní výber, že? Je však treba zduraznit, že na talír nelze dát každý druh: v soucasnosti je známo okolo patnácti set druhu jedlého hmyzu a další druhy se hledají.

Mezi jedlý hmyz patrí 24 celedí z brouku, vetšinou tesarícichrobáci, vcetne jejich larev, 23 celedí motýlu a mur, kdy se výhradne jedí housenky a kukly. Nejchutnejšími druhy jsou martinácimonarchové, nejcasteji jedené jsou pak housenky soumracníku žijící v listech agáve, které znáte ze dna láhví tequill. Z blanokrídlých se jí po trech celedích vcel i vos, po jedné podceledi mravencu a cmeláku. Z posledních jmenovaných delají v Brazílii i alkohol – nechají cmeláky zkvasit stejne jako víno a výsledek predestilují za vzniku cmelákovice. Do jedlých rovnokrídlých patrí nejcasteji konzumovaný hmyz sarancata i populární cvrcci. Zajímavostí je Mohameduv príkaz v koránu jíst sarancata, kterým se muslimové casto rídí. Mezi dvoukrídlými se zatím našlo 11 celedí jedlého hmyzu, napr. ploštice ci termiti.

Cvrcci v rychlém obcerstvení

Mezi hmyz sice nepatrí, ale jejich zástupci jsou obvykle házeni do receného jednoho pytle: pavoukovcistonožkovci. Z pavouku jsou nejoblíbenejší tarantule, v druhé skupine stonožky.

Obecne lze ríci, že mezi nejcasteji pojídané patrí druhy, které lze snadno posbírat, tj. žijící ve velkých a hustých populacích. Nicméne hmyzu by se meli vyhnout lidé, kterí jsou alergictí na tzv. morské plody.

Sber nebo nákup?

Kdybyste nejakým nedopatrením získali z predchozího textu dojem, že nyní mužete vyrazit na louku ci na pole a jít si nasbírat veceri, ješte pockejte. Hmyz z ceských, herbicidy a dalšími pesticidy ošetrených polí, není ke konzumaci vhodný. Mnoho druhu hmyzu je pro zmenu chránených a u jedincu zbylých druhu nemáte jistotu, zda neprišli do kontaktu s rostlinou jedovatou pro cloveka.

Nezoufejte, stejne jako jsou chovaná kurata ci prasata, existují i hmyzí farmy, produkující jedlý hmyz v dostatecném množství. Jejich chovy jsou uzavrené a hygienicky bezpecné. Tradicními zákazníky takových farem jsou sice zoologické zahrady a chovatelé, ale lze u nich objednat i v malém a po Internetu. Chcete-li si obed pred koupí prohlédnout, porozhlédnete se ve zverimexech.

Rady pro prípravu

Nekterí gurmáni zacínají prípravu specifickým výkrmem, kdy složení stravy hmyzu volí podle zamýšlené chuti pripravovaného jídla. Napr. oblíbené cvrcky je vhodné krmit banány pro prípravu sladkých jídel a naopak cínským zelím pro prípravu slaných jídel. Pak je dobré nechat hmyz nekolik dní hladovet, aby se vyprázdnila jejich streva.

Rozhodne hmyz neumývejte, nebot byste omyli i jejich specifickou chut a vuni urcenou feromony. Díky antibiotickým látkách na povrchu tel by mel být hmyz cistý, bez nežádoucích mikroorganismu. Prípadné necistoty lze odstranit rukou.

Veškerý pojídaný hmyz by mel být tak cerstvý, jak to jen jde. Tzn. žádné mrtvolky broucku, ale nejlépe sypejte živý hmyz prímo na rozpálenou pánev. Pokud nejste na takovou prípravu dostatecne otrlí, mužete zkusit metodu deda Mráze: hmyz umístete na 15 minut do mrazáku, pokud by na usmrcení ctvrt hodiny nestacilo, pockejte ješte chvíli. Alternativou je pár okamžiku v mikrovlnce, ale musí jít opravdu jen o chvilinku, aby pripravovaný hmyz nepopraskal.

Dobrou cestou k prvním hmyzím soustum je vyhecování prátel na nekterém setkání a zkusit jíst smažené brouky místo bramburku ci oríšku. Zkušení konzumenti radí zacátecníkum pridávat hmyz do obvyklých jídel, protože si privyknete predstave jedení hmyzu. Až pozdeji je vhodné prejít ke smažení, pri kterém jsou veškeré nožicky a telícka patrná. A jelikož jsou patrná i po úprave, nezapomente pri samotné konzumaci zkontrolovat, zda vám nejaká krovka, krídlo nebo dlouhá nožka nemuže uvíznout v krku nebo v nem alespon škrábat.

Chute

Cvrcci

Neocekávejte chute, které již znáte, hmyz nemuže chutnat stejne jako veprový steak, protože proste není z vepre. Chut hmyzu je tak rozmanitá, že nelze ríci, jak chutná hmyz obecne. Musíte od každého druhu ochutnat kousek, abyste si udelali predstavu.

Již zminovaní cvrcci mají jemnou, nepríliš výraznou chut, mravenci jsou sladcí a mají oríškovou chut, podobne jako termiti. Larvy žijící ve vode chutnají podobne jako ryby, knežice mohou pripomínat jablka a vosy jsou prirovnávány k piniovým oríškum. Na kaviár si vzpomenete pri konzumaci vajícek kleštanek a znakoplavek, na veprové škvarky pri pojídání housenek soumracníku a na celozrnný chléb pri baštení moucných cervu. Housenky šedavek mohou pripomínat syrovou kukurici, chut cervcu lze popsat jako smažené brambory, vroubenky jako sladkou tykev a larvy drevokazných brouku jako veprovou kuži.

Recept: Cvrcci po papuánsku

Jelikož cvrcci jsou asi nejdostupnejším jedlým druhem hmyzu v tuzemsku, zkuste zacít jimi a to u nás nejznámejším receptem. Potrebovat budete 250 g živých cvrcku, 8 polévkových lžic másla, oloupané stroužky z jedné celé palice cesneku, špetku soli, petrželku a instantní bujón, jako príloha je doporucována varená rýže.

Jak naložit se cvrcky již víte, tj. vyhladovet. Stroužky cesneku nakrájejte na plátky a na másle v pánvi upražíte dohneda. Pridejte cvrcky (živé, po mrazáku ci mikrovlnce) a približne 3–5 minut je na mírném plameni smažte, dokud nebudou krupat. Jste hotoví, jen upražené cvrcky posypte nasekanou petrželkou, bujónem a podávejte s rýží.

Cache

Skok na lyžích

Cache vás privede na louky pri okraji polesí Vysoká, abyste si za príznivého pocasí mohli lehnout a zaposlouchat se do cvrkání všemožného hmyzu. Vydáte-li se pro kešku autem, pak odbocte ze silnice II/180 na waypointu OD a na rozdelení cest se držte vpravo. Po ceste pokracujte až na výchozí souradnice, kde je možné pohodlne zaparkovat. Cesta je s opatrností sjízdná pro bežná auta, též pro kola, kocárky a kone. Peším kacerum nabízí polesí Vysoká nepreberné množství cest. A konecne prípadní kaceri parašutisté jiste najdou dostatek míst k pristání.

At již zvolíte libovolnou cestu, dovede vás nakonec ke správné krabicce.

Additional Hints (Decrypt)

[CS] cnerm / anq gehoxbh [EN] fghzc / nobir gur ghor

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)