Skip to content

Fexti Multi-cache

A cache by wmh Message this owner
Hidden : 03/20/2009
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Potulný vypravec, znavený žížní a horkem, usedl v rohu místní krcmy. Ta krcma byla rozlehlá a skoro prázdná, ale záhy se rozneslo, že vypravec dorazil - a tak, dríve než dopil první žejdlík místního kvasnicového - naplnila se hospoda posluchaci z blízkého i dalekého okolí.


"Áááá, to je panecku pivo. U dna pekne zkalené, jak má být, ale postupne nabírá do barvy a cepici má jako armádní jenerál! Ta božská chut many tekuté - povestné cerevisie salabciensis - me prímo k vyprávení nutí!
Že neco nového ze sveta byste slyšet chteli? Ale kuš, nechte me aspon to pivo vychutnat - vždyt víte, že ve svete je toho tuze nového, ale nic dobrého, tak tak.
Však všiml jsme si cestou do vašeho mestys, onech  skal proslulých, co jako hradby nad cestou se tycí - zdalipak povesti o bájných tvorech, jež skuliny tamní obývali, znáte ?
Ne? Nu dobrá, vyjevím vám tedy neco nejen o tajemných postavách, ale i o tamní multince, jež je temto tvorum venovaná.
Cože, ty tam u pípy nevíš, co je to multinka? Hybaj si pro knihu, jež se "Kronika kratochvílí 21. veku" zove, ty nedouku jeden! A nerušit, jinak se k tomu vubec nedostanu!
  
Inu - na úvod musím vám doznati pohnutky a duvody, jež autora té multinky k založení vedly. Jsout dva:
item: autor byl zjevne frustrován, neb nemít v Ceském ráji multikešku pohádkovým, bájným, ci zcela temným bytostem venovanou, znamenalo být takrka druhoradým cacherem
item: z neznámých duvodu se procházka v doprovodu mýthických postav zatím vyhýbala Svetnickám Drabským, a tot herež prišlo autorovi vuci této lokalite vpravde nespravedlivé...

A protože oblast techto svetnicek jest plná legend, divých úkazu a hutných energetických vibrací, jež stejne jako v tyglíku alchymistove vrou a obcas vyplouvají na povrch již po veku vekuv, nebylo veru snadné vybrati toho správného predstavitele Bytostí, by se zástupové tech nevybraných neurazili a autora po nocích temných strašiti chodili.

Nuž - jedni tvorové však tuto privilej nabíledni mají, anžto již v cetných historických análech (no, no, ticho tam vzadu!), od zkazek lidových po slovutného Václava Krolmuse, se jestvují. Ano - temi Bytostmi jsou samozrejme Zmrzlíci, alébrž fextové, jak je jazykozpytci nazývají.

Což to také znamená, to - fextové ? Inu, prvne pyšne vyjevím, že nejde o žádný import cizácký, nýbrž naopak  - jde o povest vymyšlenou Slávy, tedy Slávskou nebo chcete-li - puvodní slovanskou legendu. Co si to tam u toho stolu tak horecne zapisuješ? Kollár, no a co má být? Ano, ano - pryc s gobliny, trolly, orky, zombiemi! (kam jdeš, Karle?) a jinými anglosaskými kreaturami !!!"

Vypravec se odmlcel, rychlým a nauceným pohybem dopil pivo, objednal si další a poté ze svého tlumoku vytáhl nekolik na první pohled prastarých knih. Otevrel jednu z nich, chvíli listoval a pak zacal císt:

"Ano, tady. Cili - fext jest clovek, který nemohl být zastrelen obycejnou kulkou z bambitky, a ani po smrti se jeho mrtvola nerozložila. V. Machek v Etymologickém slovníku jej spojuje se slovem fest, jež vzniklo stažením z nemeckého kugelfest = nezranitelný kulí. Souvisící též s gefroren, byl zván i zmrzlík. Mnoho povestí je situováno do dob tricetileté války. Hmmm, napadá me práve jedna z nich, ta se odehrávala nedaleko odsud, ta o tech trech carodejích, pasovském umení, ztraceném meste a bájném pokladu - hmm, ale to je na dlouhé povídání, to si nechám na nekdy jindy.
Tak zpet ke zmrzlíkum - fexta bylo možno zabít pouze sklenenou kulí nebo kolíckem, kterým se privazujou stromky. Narodí-li se decko v plodovém obalu, má se z neho opatrne snat, usušen a v dospelosti nošen pod levou paží, tak se udájne stane z cloveka fext. Ostatne, narodí-li se decko takto obalené, je to známkou, že z neho fext bude. Po smrti fext neshnije, ponevadž má kolem sebe zvláštní tuhý obal."

Zavrel knihu, opet rychlým a nauceným pohybem dopil druhé pivo, objednal si tretí, uklidil knihy do tlumoku a znovu se pustil do reci:

"V cetných pramenech pak jako místo, kde fextové žili, cili takzvaný biotop, jsou zminovány práve Svetnicky Drábské. Ano, najdeme i povest o tak zvaném obru Drábovi, podotýkám, že nikterak nepodloženou, neb jeho sluj nikdy nebyla nalezena ...
No to si vyprošuji!!! Prosím tu rodinu s tmavými okuláry, co pod okny rajtuje na té kobyle, aby po me prestala házet ta shnilá vajícka a výhružné dopisy cili lettery!!!

Ne ne, povest o Zmrzlících jest dle theorie mé a autora oné multinky, podotýkám theorie nové a zcela revolucní, povestí pravdivou. Již od dávných vekuv plošina, jež zove se Hrada, byla centrem obradu a obetin hromadných a nebohé ostatky v roklích a slujích pak zavdaly prícinu k povesti o lidu Zmrzlých. Neb jedinecné podmínky zdejšího mesta skalního spolu s unikatní polohou jakožto occidentální hradba vetru zefýrních, vytvorily specifické mikroklima, kdy lidská schránka po smrti i dlouhá léta zachovala se netknutá. Jest tomu tak dodnes neb v ojedinelých prípadech i takové nálezy se dejí, sám autor má tyto neblahé zkušenosti a jiste nejen on.
Cože? Zase vajícko! Zavrete konecne ta okna!"

Vypravec si otrel celo plné potu, bílku a žloutku, dopil tretí pivo a nauceným, avšak o chlup pomalejším pohybem si objednal další.

"Ra-radeji prejdemež k naší naucné procházce oné multinky. Budete-li chut míti a útratu za me zaplatíte, pak vám neco o této multince povím. Stagí má tak akorát, zaparkovat mužete u doposud stojící krcmy " Na krásné vyhlídce", kam i dle historických archivu sami fextové na žejdlík chodili, ba jeden neoverený pramen tvrdil dokonce, že fextové si pivní trubku z hospody do sklepu svých natáhli - ale to je príliš fantasmagorická theorie, není-liž pravda?
Tak hele, ty surový hochu tam u toho kotle, ješte jednou zarveš: "Fext, drogy a rokenrol! - a to by v tom byl cert abych te s potupou nevyvedl. Pro toho pajdavého výrostka vedle to platí taky !!!"

Takové rozcilení se dalo vyrešit pouze rázným vypitím piva. Udelal mátožný pohyb, který mohl, ale také nemusel vypadat jako objednání pátého piva - jez kupodivu dostal, rychle ho vypil a pak se postavil a hutným hlasem na celou krcmu pravil:

"Vezte však, a to vám povídám - strezte se na tuto cestu vyrážet potme, za mokra ci snehu ci s decky malými!!!  Pak jeden krok chybný stací a vaše telo bude naveky dlít a tlít ve skalní prurve, narozdíl od fextu jež tam taky dlí ale netle, netle (netlemte se tam vzadu!) netlejí!"

Poutník, vida že se zaplacením jeho útraty nikdo nespechá, a ani krcmár se s dalším pivem nijak nehrne, pomalu odsunul sesli a potichu ríká:

"Ten zdejší kvasnicák veru nadýmá. Musím ted bystro bežet pres dvorek, bych se katastrofe vyhnul. Však kdybych se dlouho nevracel, nechám vám tady list plný poznámek o zmínené multine, jež sám autor onehdá v tzv. listingu zanechal... Na brzkou shledanou, milí posluchaci..."

Popadl tlumok s knihami a byl pryc. Jen nezaplacený úcet a kvasnicový puch po nem zustal. A taky zmínený list, jež divným slovem listing se nazýval. 

Ano, ano - poctivá skalní stageová multinka, které máme všichni v Ceském ráji nejradeji.

Provede vás zajímavými zákoutími severozápadní cásti náhorní skalní plošiny "Hrada" v místech, kterým se od nepameti ríká "Ochoz" a troufám si tvrdit, že i notorickým znalcum tohoto mista dokáže nabídnout zajímavé výhledy a tajemná zákoutí.
Kdysi tudy vedla cervená turistická znacka, jež byla zrušena z duvodu hrozícího zrízení skal kousek nad Studeným pruchodem (kde dodnes mužete videt "sešroubované" skály). I bez znacené turistické cesty se zde však nachází množství stezek a o víkendech ci v letním období i rada mudloturistu, nebot existence nedaleké hospody je proste znát.
Ackoliv naše trasa témer kopíruje bývalou turistickou znacku, jednotlivé stage se nacházejí na zajímavých, avšak casto pomerne exponovaných místech, proto si prosím vemte k srdci nekolik dobre mínených rad:

- kouknete se ješte jednou na rating terénu a obtížnosti (terén 4,5 znamená, že bez lezeckého náciní se obejdete, avšak nemusí být na škodu, obtížnost 3,5 znací nárocnost dohledávání mikrocachí)
- nechodte sami, stací jeden špatný krok na kraji skály ci strže a najde vás až po letech nejaký neštastník, co zrovna zameruje novou multinku
- nechodte za mokra, za snehu, za dešte a za prudkého vetru - okraje skal dokaží být pekné zrádný terén,
- místo na displej GPS koukejte radeji pod nohy kam šlapete!
- vyhnete se zbytecné erozi podloží, chodte opatrne a v prurvách používejte ruce abyste zbytecne neklouzali!
- není potreba lézt na žádnou oficiální lezeckou vež!
- baterka ci celovka se muže hodit
- narozdíl od Kobyly, Tutínka ci Kouzelného mešce se zde skutecne pohybuje vetší množství mudlu - snažte se tedy jednotlivé stage vyzvedávat a ukládat nenápadne a zvolte rozumný cas odlovu!
- pokud si chcete tuto multinu užít do morku kostí  a vychutnat genia loci tak jako já, vydejte se sem v podvecer ve všední den - nepotkáte ani živácka a odmenou vám bude nezapomenutelný pohled na západ slunce, o kterém se ríká, že z masivu Drábských svetnicek patrí mezi jedny z nejhezcích pohledu na západ slunce v republice vubec (!)
- celá trasa se dá stihnout ideálne za necelé dve hodiny, trasa není dlouhá, byt stagí je dost, nejsou však od sebe daleko
- v prípade náhlé zmeny pocasí ci ztráty morálky jste i z nejvzdálenejšího bodu multiny v hospode "Na Vyhlídce" do ctvrt hodiny - fakt.

Neco k jednotlivým stagím:
- na každé stagi najdete mikro ve forme nevyfouklé PET lahve s modrým víckem od "Korunní"
- uvnitr je jeden papírek s informacemi o dané lokalite a s popisem další stage - papír neodnášejte, nevyndavejte, je dobre citelný i pres petku. Casem mi to dobrí kamarádi zalaminují, zatím prosím otevírejte petku jen v krajním prípade (vlhkost apod.)
- mikra nejsou zabalené v geotextilii ani igelitu, jsou proste "volne ložená"
- mikra vracejte tak, jak jste je našli, nenapadne zamaskujte, ale nestrkejte je prosím hloubeji do dutin ani je nepohrbívejte do písku ci listí :-)
- zamerení jednotlivých stagí jsem venoval znacné úsilí, tj. opakové prumerované merení za ruzných podmínek - avšak vemte v potaz prostredí mohutných skalních bloku, stromu nad hlavami atd, takže pocítejte klidne i s výraznejší odchylkou - podmínky pri vašem odlovu budou urcite jiné než pri mém zamerování a proto:
- používejte hint a použijte zejména schéma-hint - ten si vytisknete a vemte sebou, u vetšiny (ne u všech) stagí najdete odkaz s písmenem na schéma další stage, ušetrí vám to spoustu casu a nervu
- napr. schéma-hint 1.stage  je pod písmenem B

Pripadají vám predchozí informace príliš prudivé a odrazujicí? Tak je ješte shrnu:
- kdo se bojí výšek - at na tuto multinu nechodí!
- kdo se bojí v uzavreném prostoru - at na tuto multinu nechodí!
- kdo se bojí prekrocit úzkou (ale hlubokou) skalní prurvu - at na tuto multinu nechodí!
- kdo mel problémy s odlovem keše The Passage - bude mít ješte vetší problémy i tady!

A ješte jednou zopakuji - vytisknete si schéma-hint!

Tem, které predchozí informace neodradily, ale naopak je dostatecne nabudily, pak popreji hodne štestí na této skalní multine s jedinecnými výhledy.
Tak tedy - hodne štestí a nezapomente - sklenené kulky sebou !!!
Ješte jsem chtel neco dodat, ale ten zdejší kvasnicák veru nadýmá. Musím ted bystro bežet pres dvorek, bych se katastrofe vyhnul....

 

Additional Hints (Decrypt)

[stage 1] qhgvan ir fxnyr an xbapv ceheil

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)