Skip to content

Valašské keškobraní 2009 Event Cache

This cache has been archived.

I+B+M+H: Takže zavíráme! Jsme rádi, že se akce povedla, že se Vám na Trojáku líbilo a moc dekujeme za tu bezvadnou atmosféru, kterou jste tam vytvorili. Byly to dva krásne prožité dny na které hned tak nezapomeneme...
Pokud bych mel už ted odpovedet na otázku, zda bude keškobraní i za rok, tak bych rekl, že bude, ale jak už bylo receno, zrejme jen jako "docesná" - bez závodu. Tech 150 keší v Hostýnkách a okolí je fakt dost, další smysluplné, které by tu mohly zustat i do budoucna, se sem už nevlezou. Je ale možné, že pro souteživé jedince nakonec preci jen neco vymyslíme, ale ted je na to preci jen dost brzo...
Ješte jednou dík i Vám všem, kdo jste se na príprave a prubehu keškobraní jakkoliv podíleli, bez Vás by usporádání akce takového rozsahu nebylo vubec myslitelné!

Ivo a spol.

More
Hidden : Saturday, 06 June 2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vážené kacerky a kaceri! Po roce máte opet príležitost proverit své schopnosti, sílu, duvtip, odolnost a vytrvalost. Zveme vás k úcasti na druhém rocníku geomaratónu, pro který jsme vám prichystali bohaté menu v podobe šedesáti nových keší mnoha druhu i velikostí.

Takže si sbalte geonádobícko, kola, lana a dostatek baterií, pribalte bojovnost, odhodlání, dobrou náladu, týmového ducha a smysl pro fair-play a prijedte 5.- 7. cervna na Troják do Hostýnských vrchu zmerit své síly s ostatními týmy z Cech, Moravy i Slovenska na druhé Valašské keškobraní.

A pokud nechcete závodit, nevadí! V areálu Na Trojáku, kde bude start i cíl závodu na vás ceká bowling, minigolf, venkovní bazén, prípadne mužete vyrazit za keškama, jichž je v okruhu do 30 km od základny už dnes uloženo okolo ctyrset! Na sobotní vecer je pak pro všechny pripraven event a pro zájemce po skoncení závodu i listingy soutežních keší, které pak budou publikovány na GC.com.

Program Valašského keškobraní
Pátek 5. cervna
- od 16 hodin: príjezd, ubytování, vecere, posezení s geopráteli... (závodící týmy 16 – 20 hodin registrace do závodu)

Sobota 6. cervna
- 7 – 7.30 hodin: snídane, registrace zbývajících týmu (jen po predchozí dohode!)
- 7.30 – 8 hodin: predstartovní príprava, instrukce a vysvetlení pravidel
- 8 – 18 hodin: Valašské keškobraní 2009 – geomaratón pro odhodlané týmy a 60 keší nejruznejších typu a velikostí. Nezávodící týmy volný program. Možnost kešování v okolí, turistika nebo sport a relaxace v areálu Na Trojáku.
- 18 – 21 hodin: vecere, volný program, možnost kešování (budou uvolneny listingy závodních keší).
- po 21 hodine: vyhlášení výsledku geozávodu – oslava tech nejlepších, potlesk pro všechny, kdo prežili... poté event - posezení s geopráteli, prohlídka a výmena TB a GC, atd.

Nedele 7. cervna
- 8 – 10 hodin: snídane, volný program – kešování, turistika nebo sport a relax v areálu Na Trojáku.
- do 10 hodin: uvolnení pokoju, sbalení stanu a odjezd z Trojáku. Konec akce.

Registrace do závodu
Aby se to nepletlo, presunuli jsme registraci týmu do geozávodu na speciální stránku. Do závodu bude pripušteno maximálne 50 týmu, po 3 – 5 lidech, které uhradí startovné ve výši 350,- Kc/tým.
Systém automaticky radí týmy podle data a casu prihlášení a eviduje padesátku úcastníku, deset náhradníku a zbylé neštastníky. V prípade, že nekterý z registrovaných týmu nesplní požadované podmínky úcasti, bude z poradí vyrazen a presunut na konec seznamu, všechny týmy za ním se posunou o jedno místo v seznamu nahoru.

Zaregistrovat závodní tým mužete ZDE.


Poznámka: Prihláška do závodu neznamená automatickou prihlášku na event. Tu si každý musí zalogovat pomocí logu Will attend.

Aktuální stav registracePodmínky úcasti v geozávode
- správná a úplná registrace týmu pres registracní formulár – vybráno bude podle poradí registrace prvních padesát týmu, prípadne náhradnící podle poradí registrace.
- v požadovaném termínu splnení podmínek, které budou kapitánum prihlášených týmu zaslány na e-mail uvedený v prihlášce.

Strucná pravidla závodu
- úcast v závode je dobrovolná a všichni úcastníci ho absolvují na vlastní nebezpecí. Osoby mladší 15 let ho absolvují spolecne se svým zákonným zástupcem nebo s jeho písemným svolením.
- do závodu muže nastoupit maximálne 50 vcas registrovaných 3 – 5 clenných týmu. Podle poctu clenu v týmu bude konecný bodový soucet navýšen ci snížen bodovým koeficientem:

Pocet clenu – bodový koeficient
3 – 1,15
4 – 1,05
5 – 1

- úcastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla geocachingu, zásady slušného chování a platné zákony CR. Zvláštní duraz klademe na dodržování pravidel silnicního provozu, predevším pak na respektování zákazu vjezdu VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL do lesa (tedy i ctyrkolek) a to i tam, kde není umístena zákazová dopravní znacka. Mezi jednotlivými závodními kešemi se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování techto pravidel. Na základe jejich hlášení je poradatel oprávnen provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloucit.
- za každou nalezenou keš obdrží tým body. Každá keš je bodove ohodnocena podle obtížnosti hledání, nárocnosti terénu a vzdálenosti nutné ujít a ujet pri jejím hledání. Ke každé keši náleží také prémie za FTF log. Listingy keší pro závod nebudou obsahovat nápovedu. Tu zájemci získají za 25% penalizaci z bodového hodnocení keše (vztahuje se i na prémii za FTF log), na telefonním císle, uvedeném v listingu.
- závod bude probíhat 6. cervna 2008, start je stanoven na 8 hodinu, v cíli musí být všechny týmy v 18 hodin. Za každou zapocatou minutu zpoždení bude týmu z konecného bodového zisku odecteno 20 bodu. V prípade zpoždení nad 30 minut budet tým diskvalifikován. Rozhodující pro posuzování zpoždení je cas na poradatelské casomíre.
- celkový bodový zisk bude dán souctem bodu z nalezených keší a získaných FTF prémií. Tento soucet pak bude vynásoben koeficientem dle poctu clenu v týmu.
- pro uznání nalezení keše, prípadne FTF logu, je potreba v cíli doložit: fotografii kompletního týmu v elektronické podobe (ve formátu JPG na kartách SD, MMC, CF, xD, MemoryStick), na níž budou jasne identifikovatelní všichni clenové týmu. Dále musí být na fotce viditelná cást keše (krabicka nebo vícko) s kódem keše (VK-XX), v prípade FTF nálezu i „FTF coin“, který bude vložen v keši.
- Poradatel nepripouští spory o dodržovaní pravidel. Poradatelský tým svrchovane rozhoduje o diskvalifikaci ci penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti není možné odvolání.

S podrobnými pravidly budou soutežící týmy seznámeny v prubehu registrace nebo tesne pred závodem. Pravidla mohou být poradatelem upravována až do startu závodu.

Ubytování
V areálu Na Trojáku jsou ve dvou objektech tyto možnosti ubytování:
- 10x 2-lužk. pokoj 740,- Kc/noc a pokoj
- 1x 3-lužk. pokoj 960,- Kc/noc a pokoj
- 3x 4-lužk. pokoj 1160,- Kc/noc a pokoj
- 5x 5-lužk. pokoj 1450,- Kc/noc a pokoj
- 6x 6-lužk. pokoj 1740,- Kc/noc a pokoj
- 1x 10-lužk. pokoj 1000,- Kc/noc a pokoj
- 2x 5-lužk. apartmán 1750,- Kc/noc a pokoj
- 1x 6-lužk. apartmán 2100,- Kc/noc a apartmán
- 2x 13-lužk. sportovní apartmán 2210,- Kc/noc a apartmán

Celkem je zde tedy k dispozici 98 lužek. U vícelužkových pokoju predpokládáme, že se budou objednávat pocty lužek a pokoje budou postupne doplnovány dalšími zájemci. V cene je i použití venkovního bazénu.
Toto ubytování si objednává každý tým (úcastník) sám u provozní areálu Na Trojáku paní Kovárové, na telefonních císlech 573 391 090 nebo 571 442 555. Prednost v rezervaci lužek mají ti, kterí si objednají ubytování na dve noci... Pri objednávání je nutné ríct, že je to na akci Valašské keškobraní.

- pro otužilé jsme zajistili možnost postavit si vlastní stan na louce pod hotelem, cena 25,-Kc/osoba/noc.

Poznámka: Ceny jsou uvedeny bez snídaní, které je možné si objednat bez ohledu na to, zda a kde budete ubytovaní.


Stravování
Snídane v hotelové restauraci si mužete objednat ve „Will attend“ logu, cena jedné snídane je 80,- Kc. Vecere a prípadne obedy není potreba objednávat, restaurace i hostinec pres den normálne varí.

Eventové CWG
Pripravujeme pro vás i eventové CWGcko, soutežní týmy ho dostanou zdarma v poctu odpovídajícím poctu clenu v každém týmu, pro ostatní bude k dispozici za cenu do 15,- Kc. Soutežící, kterí budou chtít více než 1 kus, si další mohou priobjednat stejne jako ostatní v rámci svého „Will attend“ logu.

Prihlášení na event
Formou „Will attend“ logu se zkopírovaným a doplneným/vynechaným textem:
Pocet osob:
Snídane: ANO (pocet osob)/NE
- pocet snídaní: 2 dny/jen sobota/jen nedele
Vlastní stan: ANO (pocet osob)/NE
- pocet nocí: 2 noci/1 noc (5.- 6. 6.)/1 noc (6.- 7. 6.)
CWG: ANO (ks)/NE

Mapka areálu Na Trojáku s popisem


Poznámka: Zaradte si listing na watchlist, postupne ho budeme doplnovat o další informace!

Tešíme se na videnou o víkendu na Trojáku!

Plním svuj slib ze sobotního vyhodnocení a prikládám seznam kolegu – spolupracovníku, kterí se jakýmkoliv zpusobem podíleli na príprave a hladkém prubehu keškobraní a bez jejichž pomoci si nedovedu predstavit organizaci takhle nárocné akce:

Autory keší pro Valašské keškobraní jsou:

Thomas f/P (VK-86 – 90, 135 – 136)
dark.metalswamp (VK-91 – 94)
Fotrik (VK-95 – 100)
Juris13 (VK-101 – 105)
Kendar05 (VK-106 – 110)
Papoušek (VK-111 – 115)
Buffimut (VK-116 – 119)
mnauky&mnauk (VK-120)
Jožánek (VK-121 – 125)
Weselka (VK-126 – 128)
Sardno (VK-129 – 130, 139)
Kedon (VK-131 – 133)
vass (VK-134)
Craig22 (VK-137)
Swordfish13 (VK-138)
Mara biker (VK-140)
I+B+M+H (VK-141 – 150)

Na betatestování závodních keší se podíleli:
Jedla-bedla, Thomas f/P, Cyklodav, Ricmond, Sardno, Weselka, MarcanC, jakteam, WAV a I+B+M+H. Velký kus reviewerské práce odvedli Igi (Geolens reviewer) a Minarjo (TrainTour Reviewer), kterí museli krome své bežné reviewerské práce všechny naše keše zkontrolovat, pripravit k publikaci a v sobotu vecer i publikovat.

Velký dík za hardwarovou a softwarovou podporu a vybavení výpocetního centra patrí jakteamu, bv1 a Ricmondovi. Obema posledne jmenovaným pak patrí hluboká poklona za obsluhu výpocetního centra od pátecního odpoledne až do bezmála sobotní pulnoci. V prubehu eventu mi s organizací pomáhali Borek (bv1), Ricmond, Jedla-bedla, Thomas f/P, Kedon a Makulka, Swordfish13, dark.metalswamp, MarcanC, Fotrík a se zajištením cen velkou merou pomohl TOREX.

Ješte jednou všem mnohokrát dekuji, moc rád jsem s Vámi spolupracoval...

Výsledkovou listinu geomaratónu a prehled nálezu jednotlivých týmu najdete ZDE.

Pridáváme odkazy na dve skvelá videa od týmu Geovychor:
Tady je první a tady druhé


Additional Hints (No hints available.)