Skip to content

Branicke skaly EarthCache

Hidden : 04/08/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

EN: Earthcache about a fossil place in Prague

CZ: Earthcache o nalezisti zkamenelin v Praze


EN

Branicke rocks

Natural monument of Branicke rocks involves prominent jag formation on the right shore of Vltava’s river – Branicka rock and Skolni hill are situated between Branicka and U prazskych lomu streets. Location itself consists of two separated parts: Branicka rock with forest park Dobeska and area of Skolni vrch. Both parts are separated by Stara cesta street. Branicka rock fabulous of stories about a hidden stash and ancient castle is one of the eastest prominence of Cesky kras. It is an important view point of Vltava’s valley. History of calcite mining is known since 18th century. Nowadays the yield wall is the important place of outcrop of Primary calcite (dvoreckoprokopska layers). Less remakable but in perspective on geological viewpoint more important is nearby Skolni hill. On the western shoulder near the peak can be found a massive layer of calcite, full of fossil cephalopoda findings. Probably from this place came the first fossil description from Czech Republic area (year 1770). In 19th century the fossils were found by Joachim Barrande an other paleontologists. North of St. Prokop’s church is a quarry where a Primary basalt was mined (volcanic mineral).

For logging this cache is necessary to complete some quests (unfortunatelly answers to these questions are available only in czech, so ask your czech geo-friends to help you, if you don’t have any czech friends, complete the other tasks and send an e-mail, I will assess it).

1. Answer following questions and send me answers via Geocaching profile:

a) Branicke rocks create prominent geomorphological component in 2 Primary periods: upper ….. and lower ….. (complete)

b) Fauna: which is the generic and specific name of a reptile that rarely lives in the rocks and of a bird that nests here?

c) Flora: name at least 2 species of protected thermopillic flowers that grow in this area

d) Until 1918 there were branicke calcites mined in Branicke rocks – what was the purpose of their usage?

e) Which year was this area pronouned as protected natural area?

f) The large yield wall showed bulbed calcites from dvoreckoprokopske layers of prag, there were found 2 kinds of Trilobites species – that were?

2. Make a picture of you and your GPS on the coordinates from beginning the cache listing (lower part of Branicka rock) that way to make visible at least a part of yield wall of the rock and upload your image to the log.

3. Find the way to the top of the rock (don’t try to climb it – there is a good path around the eastern part along the street Branicka and then Stara cesta) and there is situated information table on coordinates N50 02.548 E 014 24.827 (right from wooden point of view).

After you enjoy the view, answer these questions:

a) How many ha (european unit of area) spreads the natural monument of Branicka rock?

b) For sure that you haven’t just googled the information – send me also how many pictures are on the information table? (map counts as picture)

branicka skala

CZ

Bránické skály

Prírodní památka Branické skály zahrnuje výrazné skalní útvary na pravém brehu Vltavy - Branická skála a Školní vrch nacházející se mezi Branickou ulicí a ulicí U pražských lomu. Vlastní území se skládá ze dvou samostatných cástí - z vlastní Branické skály s lesoparkem Dobeška a z lokality Školní vrch. Obe cásti jsou od sebe oddeleny ulicí Stará cesta. Branická skála, opredená povestmi o skrytém pokladu a dávném hradu, je jedním z nejvýchodnejších výbežku vápencu Ceského krasu. Tvorí výraznou krajinnou dominantu vltavského údolí. Historie težby vápence v techto místech sahá nejméne do poloviny 18. století. Dnes je lomová stena významným odkryvem prvohorních vápencu (dvoreckoprokopské vrstvy). Méne nápadný, avšak z prírodovedného hlediska ješte významnejší, je sousední Školní vrch. Na západním úbocí nedaleko vrcholu vystupuje mohutná vrstva vápencu, bohatých na nálezy zkamenelin hlavonožcu. Pravdepodobne práve odtud pochází i vubec první popis zkamenelin z našeho území z roku 1770. V 19. století tu hojne sbíral Joachim Barrande a po nem další paleontologové. Pri ceste severne od kostela sv. Prokopa se nachází lom, v nemž se težil prvohorní bazalt (hornina sopecného puvodu).

K uznani logu teto kesky vas ceka nekolik ukolu:

1. Odpovedet na nasledujici otazky, odpovedi mi poslat pres Geocaching contact

a) Branicke skaly tvori vyrazny geomorfologicky prvek ve 2 obdobich prvohor: svrchnim ...... a spodnim ...... (doplnte)

b) Fauna: jake je rodove a druhove jmeno plaza, ktery ve skalach nehojne zije a ptaka, ktery zde hnizdi?

c) Flora: jmenujte alespon 2 druhy chranenych teplomilnych rostlin, ktere rostou v teto oblasti

d) Az do roku 1928 s v Branickych skalach tezily tzv. branicke vapence - k cemu slouzily?

e) V jakem roce bylo uzemi vyhlaseno chranenym prirodnim vytvorem?

f) Vlastni rozsahla lomova stena odkryva sede hliznate branicke vapence dvoreckoprokopskych vrstev pragu, kde byly nalezeny zkameneliny 2 rodu Trilobitu - kterych?

2. Vyfotit sebe a svoji GPS na uvodnich souradnicich (v dolni casti Branicke skaly), aby za vami byl videt alespon kus lomove steny (fotku pripojte k logu)

3. Najit cestu na vrchol skaly (nezkousejte ji vylezt, prosim, da se relativne snadno obejit vychodne ulici Branicka a pote Stara cesta nahoru), kde se na souradnicich: N50 02.548 E 014 24.827 nachazi informacni cedule vpravo od drevene vyhlidky.

EDIT 17.12.2009: Jelikož je puvodní cedule ukradena, použijte prosím jinou ceduli, kterou naleznete po ceste pri výstupu Starou cestou. Informace jsou na ní stejné.

Az se pokochate vyhledem, odpovezte na otazky:

a) Kolik hektaru zabira prirodni pamatka Branicke skaly?

b) Aby bylo jasne, ze jste tuto informaci nevygooglili a opravdu na miste byli, poslete nam take pocet obrazku na teto informacni ceduli - mapka se pocita jako obrazek.

branicka skala

free counters

Additional Hints (No hints available.)