Skip to content

<

Roslags-Kulla kyrka

A cache by TantS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Roslags-Kulla kyrka
Roslags-Kulla kyrka

Cache ligger inte på kyrkogården. Kommer man söderifrån så kör förbi kyrkan och parkera direkt efter.

Roslags-Kulla kyrka är byggd under åren 1705-06 av timmer, byggnadstypen har få motsvarigheter i Sverige men i Finland var byggnadstypen vanligare. Kyrka är uppförd på platsen för en tidigare kyrka som troligen uppfördes under 1600-talets första hälft av den dåvarande ägaren till Östanå gård, Peder Erlandsson Bååt. Den gamla kyrkan revs vid 1700-talets början. Nuvarande Roslags-Kulla kyrka uppfördes på bekostnad av greve Fabian Wrede, ägare till Östanå, gift med friherrinnan Brita Krus, som kombinerad slotts- och sockenkyrka. Fabian Wrede ägde flera gårdar i Finland och det har antytts att kyrkan kan ha importerats därifrån.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan är uppförd av liggtimmer med en sockel av gråsten. Kyrkan utformad som en korskyrka med en oktagonal(åttkantig) korsmitt. Över korsmitten reser sig ett centraltorn med lanternin(mindre torn) och spira. Altaret är orienterat i öst med vidbyggd sakristia i korsarmens förlängning. Roslags-Kulla kyrkas ursprungliga timmerfasader är sedan 1728 klädda med stående, rödfärgad pärlspontpanel, den profilerade taklisten, fönsterfoder och fotlisten är målade i svart. Fönstersnickeriernas vitmålade, småspröjsade träbågar sattes in 1925. Kyrkans karaktäristiska torn täcks av spånklädda barockhuvar, tornet pryds med en stjärna åt alla vädersträck och kröns av en kopparspira med ett järnkors med kulor på armarna och högst upp en kyrktupp. Dörren har ett stort dekorativt utformat låshus av järnsmide tillverkat i Stockholm och skänkt till kyrkan 1704. Framför västra ingången är trappsteg lagt med en kalkstenshäll över en ålderman vid Vira bruk, död 1787.
Mellan 1891 och 1925 var kyrkan gulmålad.

Interiör
Kyrkorummet har ljusa och öppna volymer med en rymdskapande kupol i korsmitten försedd med barockmålningar. Altartavlan, som är ursprunglig, utgörs av en oljemålning som framställer Kristus på korset. I koret står ett golvur i snidat träfodral skänkt från Vira bruk 1729, golvuret är målat 1742 av målaren Lennberg. Kyrkan pryds av ett flertal oljemålningar från 1600- och 1700-talen, varav ett antal härrör från den tidigare kyrkan. I korsmitten hänger en malmkrona skänkt till kyrkan 1706 av hantverkarna på Vira bruk. Orgelverket är byggt 1925 av Åkerman & Lund, senare utökat av Bo Wedrup, och omfattar15 stämmor.

Klockstapeln
Intill bogårdsmuren på kyrkogårdens södra sida står klockstapel som uppfördes 1752-53 som en öppen stapel. Klockstapeln kläddes in och tjärades 1761. Panelen är rödfärgad och täcks av en spåntäckt huv krönt av en flöjel genombruten av årtalet 1753. Flöjeln är tillverkad av smeden Olof Wirström vid Vira bruk. I klockstapeln hänger en storklocka gjuten av Gerhard Meijer i Stockholm 1754, omgjuten 1842, samt en lillklocka gjuten av Jöran Putenson 1651.

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.