Skip to Content

This cache has been archived.

belgis: Nolemu, ja nevaru piedavat normalu apkopi, tad labak slegt slepni! Paldies, tiem,kas mekleja!

More
<

Sveta Jezus luteranu baznica(#2)

A cache by Belgis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/09/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

MAZA GOLGATA #2 Slepnu serijas Maza Golgata otrais slepnis. Slepni atradisiet ciparu-pierakstiet to, ja velaties savakt Mazas Golgatas Mystey slepni. This is second cache of series of church caches in area called Maza Golgata. Cache is nano size so there is NO PENCIL inside. In cache you will find a number-write it down if you want to get Maza Golgata Mystery cache.

Slepnis ir nano izmera un taja NAV ZIMULA. Slepnis atrodas publiska vieta-tadel esiet loti uzmanigi. Pec tam nolieciet slepni TAJA PAŠA VIETA. Veiksmi meklejumos!
Cache is located in public place so be very wary. Place it back in its original place after logging! Good luck!

Sveta Jezus luteranu baznica ir lielaka koka celtne Latvija un viena no lielakajam koka baznicam Eiropa. Pašreizejais dievnams ir jau ceturtais šaja vieta, jo tris iepriekšejie krituši par upuri kara liesmam, nopostiti lidz pamatiem.
Pirmas baznicas pamatakmens likts jau 1635.gada un to iesvetija 1638.gada, bet jau 1656.gada Krievijas cara Alekseja Mihailovica karapulki saspridzinaja pirmo Jezus baznicas namu. 1688. gada tas vieta tika uzcelta jauna koka baznica pec Rigas buvmeistara R. Bindenšu projekta. Šo baznicu nopostija 1710. gada. Altara gala piebuve tika ierikots pulkstenis. Jauna baznica, celta pec T.Buhuma projekta, tika atklata 1733. gada, ta tika iznicinata 1812. gada ugunsgreka.
1813.gada izstradataja Rigas plana, jaunajam, nu jau ceturtajam, dievnamam noteica vietu astonstura laukuma vidu. Jauno koka baznicu ampira stila cela 1818. - 1822.gadam pec Vidzemes gubernu arhitekta K. F. Breitkreica projekta. Baznica bija paredzetas 1200 sedvietas. Pec arhitekta naves, no 1820.gada celtniecibu uzraudzija arhitekts J. P. Kriks, bet buvniecibas darbus veica meistars J.D.Gotfrids. Breitkreics baznicai izvelejas astonsturainu centralveidigu eku, kas tika celta ka gulbuve ar dzegulotiem sturu salaidumiem. Visas koka konstrukcijas sastiprinatas ar koka tapam un liecina par buvamatnieku darba rupigumu un augstu profesionalitati. Iekštelpa parsegta ar kupolu, kura diametrs - 20 m, tas balstits uz 16 pa pariem grupetam koka kolonnam. Ari kolonnas, kuru katu diametrs - 77 cm, ir no koka, tie ir 4 kodolkoki, ieterpti astonas, rupigi apstradatas, plankas.
Celtnei no cetram pusem - pret katru uz to orienteto ielu - pieklaujas piebuves, kuras vainago tristurveidigi frontoni tipiskas klasicisma formas. Tris mazakajam piebuvem tos balsta 4 joniski pilastri, bet ceturtajai, lielakajai, kur atrodas galvena ieeja - cetras brivstavošas joniskas kolonnas. Lidz 1912.gadam šo galveno portiku izmantoja ka kaplicu.
Virs ieejas pacelas 37 m augsts divpakapju tornis. Ta otra stava niša katra puse ievietotas pa divam korintiska ordera kolonnam, bet torni vainago neliels astonsturains kupolinš. Torni atrodas bronzas zvans, kurš liets 1708. gada un ta autors ir J. Rode. Uz zvana kakla uzraksts - starp divam ornamentu rindam - ME FECIT IACOB ROHDE IN RIGA = ANNO 1708.
Dievnama galvena vieta - altaris - atrodas aiz kolonnam, ta vietu uzsver ari pilastri. Divi kolonnu pari novietoti uz pamatnem, kas stav atseviški, augstak par mensu. Kolonnas duble pilastri tieši aiz tam. Altara uzbuve stipri atgadina triumfa arku. Starp kolonnam ir novietota arka, kura agrak lidz 1938.gadam atradas Šposa altarglezna "Kristus kristišana", tagad stav sastindzis, telnieka J. Brieža veidotais baltais marmora Kristus tels. Virs kolonnam ir antablements ar klasicisma dzegu, bet virs dzegas paša centra atika ar gada skaitliem 1638, 1822, 1938. Abas puses atikai ir zvilnoši engeli un centra glorija.
Uz Ziemeliem no altara atrodas kancele starp divam lielakajam kolonnam. Plana tai ir pusaploces jumtinš - baldahins ar krustu gala. Kanceles dibens ir apalš, un balstas uz mazas konsoles. Uz kanceli ved vitnveida kapnites.
Solu gali ir rotati ar gropejumu un rombiem, savukart apkart visai telpai gar sienu ir sols ar atzveltni.
Baznica atrodas 1889.gada buvetas vacu meistara V. Zauera ergeles. Apmeram 2/3 no baznicas kopeja apjoma aiznem luktas, kuru barjeru augšdala profileta, un barjeru dekore horizontali pildini ar rombu vidu. Pie ergelu prospekta ir pusloka balkoninš.
Lielakie parbuves darbi notika 1938.gada P. Kundzina vadiba, kuru laika izmainija ekas planojumu - izbuvejot ieejas vestibilu aiz liela portika, likvidejot lielos vartus, tadel, ka bija zudusi nepieciešamiba pec kaplicas. Sanu rizalitos, jeb draudzes paligtelpas, iebuveja sanmezglus, bet kreisaja rizalita, kura 100 gadus bija galvena ieeja baznica, atstaja ieeju "vacu draudzes telpas". Centriskajam dievnamam "uzlika" krustu ar klasisko plana trisvienibu - ieejas vestibils jeb narteks - lugšanu telpa - altaris. Tika palielinata ari altara dala, daleji mainot tas risinajumu, ka ari parbuvejot aizaltara dalu - iznema logu un apšuva sienas. Mainits tika ari balkona garums, jo nojauca pedejos posmus pie altara.
Savukart Latvijas PSR gados baznica zaudeja savu priekšlaukumu, kuru no ta briža atveleja transportam, lidz ar to paklaujot dievnamu pastavigai vibracijai. Tika iekartota ari centralapkure. Ekas tornis un ari kolonnas tika apšutas ar skardu, bet jau pec pirmajam parbaudem atklajas, ka šis konstrukcijas - ipaši kolonnas - bija satrunejušas.
Sakot ar 1994. gadu baznica veikta restauracija un remontdarbi.
Šobrid draudzes macitajs ir Erberts Bikše un Jezus draudze šobrid ir 1221 cilveku. Darbojas jauniešu un bernu kori.
Dievkalpojumi notiek :
* svetdienas plkst. 10:00
* ceturtdienas plkst. 18:00

ENG.Saint Jesus lutheran church is biggest wooden building in Latvia and one of the biggest wooden churches in Europe. Built between 1818.-1822. Every wooden component was fasten together with wooden gudgeons so it’s realy unique building. Above entrence you can see 37 m height two-stage tower. In tower there is bronze bell which is made in 1708. In church you will find in 1889. built organs witch specific balcony. There is no altar painting anymore, but there is white marble crucifix with Jesus made by J. Briedis. Last changes in churc were made in 1938 when they changed some planning. In Soviet times church was in bad shape but from 1994 there started renovation and so now church is in good shape again. You should check this church from inside couse church have very impresive interior. Enjoy!

Additional Hints (Decrypt)

YI Gninf ebxnf ve ynonxnvf zrxyršnanf qrgrxgbef. Nhtfgnx.
RAT Lbhe unaqf ner gur orfg vafgehzrag sbe frnepuvat.Uvture.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

390 Logged Visits

Found it 350     Didn't find it 22     Write note 7     Archive 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 12 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.