Skip to content

Murska Sobota Mystery Cache

Hidden : 04/12/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Murska Sobota je središce Prekmurja in deseto najvecje mesto v Sloveniji. Kratek multi cache vam predstavi najpomembnejše znamenitosti.

Murska Sobota is the center of region Prekmurje and tenth largest city in Slovenia. This short multicache will show you the main sights.

Prva naselbina je verjetno obstajala že v 10. stoletju, ko so jo Madžari vkljucili v svojo državo. V 13. stoletju se omenja zemljišce Belmura (Notranja Mura). Murska Sobota je veckrat omenjena kot trg, kot mesto pa v letih 1366 in 1431. Ogrski kralj Matija Korvin je 1479 mestu podelil sejemske pravice. Zaradi sobotnih sejmov so naselju zaceli govoriti »Sobota«, kasneje pa so pristavili še pridevnik »murska«, po reki Muri. Soboško posestvo je leta 1687 kupil Peter Szapáry in 1690 s krajevnim pristankom postal lastnik Murske Sobote za »vecne case«, ki so trajali do konca 1. svetovne vojne.

The first settlement probably existed already in 10th century, when annexed to their state by Hungarians. In 13th century the area is mentioned as Belmura (Inner Mura). After that the settlement was several times mentioned as market town and as city in 1366 and 1431. In 1479, market rights were granted by Hungarian king Matthias Corvinus. Fairs were held on Saturdays so the city was called „Sobota“ (“Saturday”), later the adjective „Murska“ was added, after nearby river Mura. The estate “Sobota” was in1687 bought by Peter Szapáry, who in 1690 became the owner of Murska Sobota “for eternity”, that lasted until the end of WW1.

1.tocka / 1. stage – N 46°39.738, E 16°09.912
Evangelicanska cerkev / Protestant church


Ob koncu 16. stoletja se je razmahnil protestantizem in na tem podrocju je bil do leta 1670 eden od sedežev evangelicanskih senioratov Železne županije, ko je bilo delovanje protestantov za dlje casa pretrgano. Šele po tolerancnem ediktu Jožefa II. konec 18. stoletja so se evangelicanske cerkvene obcine zacele na novo organizirati in ustanavljati. Evangelicansko cerkev, skupaj z župnišcem, so v Murski Soboti po nacrtih Ernesta Gereya v neogotskem stilu zgradili v letih 1907–1910.

At the end of 16th century the protestantism spread across this lands. Until 1670, when it was halted for more than century, here was one of the seats of Seniorities of Vas county. Only after Patent of Tolerance by emperor Joseph II. at the end of 18th century protestant congregations started to organize again. Protestant church in Murska Sobota was built after the plans of Ernest Gerey in years 1907-1910.

A = število stopnic, ki vodijo v cerkev pred glavnim vhodom / number of stairs leading to the main entrance
B = število vhodov, ki vodijo v cerkev / number of entrances leading into the church

2. tocka / 2. stage – N 46°39.713, E 16°09.862
Trg zmage / Victory Square


Med 2. svetovno vojno je bilo mesto pod madžarskim okupatorjem, ki je množicno deportitral zavedne Slovence in Žide v nemška taborišca. Aprila 1945 so ga skupaj z lokalnimi partizanskimi enotami osvobodile enote Rdece armade. Na ta dogodek spominja 17 m visok Spomenik zmage s kipom slovenskega partizana in sovjetskega vojaka.

Between WW2 the city was occupied by Hungarians, who in large numbers deported Slovenians and Jews to German concentration camps. In April 1945 it was liberated by Slovenian partisan units and Soviet Red army. In memory of these events 17 m high Victory memorial was built, featuring Slovenian and Soviet soldier.

C = število topov na spomeniku / number of cannons on the memorial
D = število stolpicev na zgornji platformi / number of small towers on upper platform

3. tocka / 3. stage – N 46°39.742, E 16°09.660
Grad / The castle


Grad, renesancni dvorec, stoji na mestu nekdanjega dvorca Belmura iz 13. stoletja. Sedanja grajska stavba izvira iz 18. stoletja, leta 1992 so jo prenovili. V gradu je Pokrajinski muzej z arheološko, etnografsko, numizmaticno, kulturnozgodovinsko zbirko, zbirko novejše zgodovine in stalno likovno zbirko. Okrog gradu je park angleškega tipa, imenovan Park miru; v njem so dvestoletni hrasti, gabri, jeseni in lipe.

The castle, renaissance manor, is standing on the site of 13th century's Belmura. The building is dating from 18th century and was renovated in 1992. It houses Provincial museum with its archeological, ethnographic, numismatic, cultural historic collection, collection of recent history and permanent artistic collection. The castle is surrounded by park of English type, named Peace Park. Some trees (beech, ash, linden) are more than 200 years old.

E = število drogov za zastave pred gradom, na levi strani / number of flagpoles in front of the castle
F = število oken v 2. nadstropju (vidne, ce stojiš pred gradom) / number of the windows on the 2nd floor (seen when standig in front of the castle)

Lokacija škatle / Cache location:

N 46° (D+F+A).(F-A) (2*C) (B-C)
E 16° (F-C).(B+C) (E/C) (D-F-B-3)

You can check your answers for this puzzle on GeoChecker.com.

Additional Hints (Decrypt)

Ivšvan bpv, zntarg. Rlr yriry, zntarg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)