Skip to content

Brunkebergsåsen Traditional Geocache

Hidden : 04/22/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Brunkebergstunneln

Sattelitmottagningen blir sämre och sämre ju närmare du kommer.
Satellite reception becomes worse and worse the closer you come.

Brunkebergsåsen, [SWE]
Brunkebergsåsen är en rullstensås som hör ihop med Stockholmsåsen, den bildades för cirka 10 000 år sedan när den senaste inlandsisen smälte. Åsen har genom åren grävts bort mer och mer, Brunkebergstorg ligger nu 20 meter lägre än ursprungsåsen, både Kungsgatan och Hamngatan är grävda genom åsen. Södra delen av åsen är sedan länge bortfraktad. En stor del av massorna från åsen har använts för att fylla ut Klara sjö och Barnhusviken.

Brunkebergstunneln byggdes mellan 1884 och 1886 under ledning av Knut Lindmark, den invigdes den 9 juni 1886 av kung Oskar II. Tunneln är 231 meter lång, 4 meter bred och nästan 4 meter hög. Knut Lindmark byggde även Katarinahissen. När hissen var en stor framgång för Knut Lindmark så blev tunneln en ekonomisk katastrof.

Utanför Brunkebergstunnel, i korsningen Sveavägen - Tunnelgatan, blev Sveriges stadsminister Olof Palme mördad den 28 februari 1986.

Tidigare låg cachen The Murder Weapon, (av ulge02) här, den är arkiverad sen en tid tillbaka. Platsen är för bra för att det inte ska finnas en cache här. Jag hittade aldrig den tidigade cachen så jag vet inte om denna ligger på samma ställe.Brunkebergsåsen, [ENG]
Brunkeberg ridge is an esker linked to Stockholm ridge, it was formed about 10 000 years ago when the last glacier melted. The ridge has over the years been carved out more and more, Brunkebergstorg is now 20 meters lower than the original ridge, both Kungsgatan and Hamngatan is dug through the ridge. Southern part of the ridge is since long moved away. A large part of the masses from the ridge has been used to fill Klara sjö and Barnhusviken.

Brunkebergstunnel was built between 1884 and 1886 under the leadership of Knut Lindmark, it was inaugurated June 9, 1886 by King Oskar II. The tunnel is 231 meters long, 4 meters wide and almost 4 meter tall. Knut Lindmark also built Katarina elevator. When the lift was a great success for Knut Lindmark, the tunnel became an economic disaster.

Outside Brunkeberg Tunnel, at the junction Sveavägen - Tunnelgatan, the Swedish Prime Minister Olof Palme was murdered in February 28, 1986.

Earlier the cache The Murder Weapon, (by ulge02) was placed here, it is now archived for some time. This place is too good to not host a cache. I never found the earlier cache so I do not know if this is in the same place.

Additional Hints (Decrypt)

Yåtg. Uötre fvqn cå fcbyvre ovyqra, pnpura flaf.
Ybj. Evtug fvqr va gur fcbyvre cvpgher, gur pnpur vf ivfvoyr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)