Skip to content

Kašperk (Cacheperk) Traditional Geocache

Hidden : 04/21/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Hrad Kašperk (Cacheperk)Ceské hradySiluetu nejvýše položeného královského hradu v Cechách (886 m), lze spatrit z mnoha šumavských vyhlídek.

Kašperk byl postaven v letech 1356-1361 z príkazu ceského krále a rímského císare Karla IV.

Práve na jeho pocest dostal hrad jméno Kalsberg. Organizacní a administrativní práce pri stavbe hradu rídil Vít zvaný Hedvábný a samotnou stavbu patrne realizoval Michael Parlér, údajne bratr architekta svatovítské katedrály. Úkolem hradu bylo chránit zemskou hranici s Bavorskem, zlatonosnou oblast Kašperských Hor a obchodní cestu “Zlatou stezku“, vedoucí z Bavorska do Cech.

Ac byl Kašperk královským hradem, nebyl spravován královskou komorou. Vetšinou byl spolu s kašperským panstvím pronajímán významným veritelum. Prvním z nich byl ceský kardinál Jan Ocko z Vlašimi. V letech 1411až 1454 byl hrad v držení rodu Zmrzlíku ze Svojšína a Orlíka, patrícím k prívržencum kalicha. Díky tomu nebyl hrad obléhán husity.

V druhé polovine 15. století mel hrad v držení rod Šternberku ze Šternberka. Kvuli odbojnému seskupení, které organizoval Zdenek ze Šternberka s cílem sesadit Jirího z Podebrad z ceského trunu, hrozilo Kašperku obléhání královským vojském. V té dobe byla pravdepodobne narychlo vystavena predsunutá bašta Pustý hrádek. Pevnustka byla zbudována na vyvýšenine východním smerem od hradu. Dnes jsou zde jen rozvaliny.

K dalším významným držitelum patril i Puta Švihovský z Rýzberka ci Jirí z Lokšan, místokanclér a tajemník krále a císare Ferdinanda I., který mel zásluhu na hladkém potlacení pokusu o stavovské povstání v roce 1547.

Do konce 16. století hrad chátral a v roce 1617 byl spolu se zbytky panství prodán císarem Matyášem mestu Bergreichenstein, zvanému od té doby Kašperské Hory. Hrad i presto nadále pustl a po roce 1655, kdy byl vydán Ferdinandem III. rozkaz k borení hradu, sloužil pro své okolí jako levný stavební materiál. V roce 1968 prevzali hrad plzenští památkári a provedli nekteré opravy. Po uplatnení restitucních nároku je od roku 1994 majitelem a provozovatelem hradu opet mesto Kašperské Hory.

Dnes je hrad po dlouhodobé rekonstrukci zprístupnen verejnosti. Expozice v budove purkrabství vypovídá o dejinách hradu a okolní težbe zlata. Z prístupné východní veže je prekrásný výhled na okolní Šumavu.

Nyní o hradu víte témer vše, tak vám prejeme pekný výlet a snadný odlov této keše.

Additional Hints (Decrypt)

cnerm / fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)