Skip to Content

<

Lodrant

A cache by PJIY Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/01/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[Cz] Procházková tradicka s trochou botaniky.

[En - thanks Martina] Walking traditional cache with a bit of botany.
 


Lodrant.

[Cz]

Rybník Lodrant se svým okolím je krajinársky i prírodovedne hodnotná lokalita. Tvorí ji rybník s porosty starých dubu na hrázi a prirozené, prevážne listnaté porosty v okolí. Rybník je napájen ríckou Lodrantka, tekoucí približne od východu na západ  a vlévající se do Loucné poblíž Dašic. Je spojena s odvodnováním širokého pásu lesní krajiny pro úcely intenzivnejšího využívání lesu clovekem. Lokalitou tak prochází nekolik melioracních kanálu, které privádí a odvádí vodu z rybníku Lodrant. Starší dubové porosty trpí chradnutím, což je zpusobeno komplexem faktoru (k nejvýznamnejším patrí zmena hladiny spodní vody). Existuje i potenciální ohrožení odvodnením území. Ve vichricích posledních let došlo ke znacné devastaci porostu, které se nyní odtežují.

 

[En]

Londrant pond together with its surroundings belongs to the nature and landscape valuable locality, which composes old oaks trees on a pond dyke and natural vegetation (mainly leafy trees) round about. Londrant pond is filled with the little river called Lodrantka which pours oneself to the river Loucna close to Dasice.  Lodrantka is connected with forest drainage for purpose of better forest usage by people. The locality is crosscut with a few amelioration channels that fill and drain water from Londrant pond.  Old oak trees waste away due to many factors (change of underground water level is the most important). There even exists a potential threat of full drainage of the area. At the same time windstorms in recent years considerably destroyed substantial part of vegetation.

 

 

 

 

Lodrant odpoledne

 

Rybník.

Na rybníku a v jeho okolí lze spatrit radu vzácných druhu rostlin, hmyzu a zejména vodního ptactva.  Celkové  území s rybníkem bylo dokonce navrženo k ochrane na ploše 238,6 hektaru s ochranným pásmem 118,8 hektaru. Samotný rybník má rozlohu 30-40 hektaru.

 Je zde možno videt Volavku popelavou (Ardea cinerea) , severské druhy kachen, bukace velkého (Botaurus stellaris) , pochopa rákosního (Circus aeruginosus), cvrcilku rícní (Locustella fluviatilis), chrástala (Crex crex), sýkorici vousatou (Panurus biarmicus) a mnoho dalších druhu, které se zde zastavují na kratší ci delší dobu pri svém tahu. Žijí zde všechny druhy rohácu.

Z rostlin jsou nejvzácnejší nepukavka plovoucí (Salvinia natans /L./All.) (pravdepodobne jediná lokalita v CR), violka slatinná  (Viola stagnina), ptacinec dlouholistý (Stellaria longifolia) a ochmet evropský (Loranthus europaeus).

A samozrejme významné stromy – dokonce 2 jsou v seznamu Památných  stromu, lze je však nalézt velmi težko, težba vichricemi poškozených kmenu je pomerne intenzivní. 

 

Suk v kmeni dubu

V sušších   oblastech ve stromovém patre vedou hercynské dubohabriny - jsou zastoupeny prevážne Dub letní (Quercus robur), Habr obecný (Carpinus betulas) a Lípa srdcitá (Tilia cordata), ostatní druhy stromu jsou pouze vtroušené, kerové patro je tvoreno opet zejména nálety Lípy srdcité (Tilia cordata), v bylinném patre pak vedou Svízel (marinka) vonný  (Galium odoratum), Konvalinka vonná (Convallaria majalis), Cernýš hajní (Melampyrum nemorosum) a Ptacinec velkokvetý (Stellaria holostea).

Zamokrenejší stanovište porustají vlhké acidofilní doubravy, v druhové skladbe drevin prevažuje Dub letní (Quercus robur), podrost je druhove chudý, z bylin je dominantní Ostrice treslicovitá (Carex brizoides).

Údolní jasano-olšové luhy se vyskytují pouze v nekolika fragmentech, vetšinou v blízkosti kanálu. Ve stromovém patre dominují Olše lepkavá (Alnus glutinosa) a Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), primíšeny jsou  Dub letní (Quercus robur), Lípa srdcitá (Tilia cordata) a Topol osika (Populus tremula). V kerovém patre se vyskytují Bez cerný (Sambucus nigra), Brslen evropský (Euonymus europaea), v bylinném  Cistec lesní (Stachys sylvatica), Kopriva dvoudomá (Urtica dioica),Blatouch bahenní (Caltha palustris) , kuklík potocní (Geum rivale)  a popenec obecný (Glechoma hederacea).

Samotný rybník je hojne prorostlý Rákosem obecným (Phragmites australis) a cástecne i vegetací vysokých ostric - ruznoklasá (Carex acutiformis), lišcí (Carex alpina)  a ježatá (Carex echinata).

 

 

Skokan zelený 

 

 

 

 

 Rákosiny

 

Prameny:

http://www.env.cz/

 

Cikánský dub.

Je to pekný kus, z cásti na zemi, z cásti živý, s prumerem kmene okolo 3 metru. Váže se k nemu i povest o ochrane kocujících cikánu pred neprízní pocasí i neprejících lidí a pametníci potvrzují jejich casté táborení v okolí dubu s typickými vozy s polokruhovou plachtou, taženými koníkem, pred 2. sv. válkou.

  

 

Ke keši:

[Cz]

Turisticky je tato oblast prístupná po znacené zelené ceste od železnicní stanice Uhersko, po hrázi Lodrantu s pekným výhledem na rybník, dále pres Horní Jelení až do Vysokého Chvojna.

Trasou vedou cykloturistické stezky c. 4237 (Uhersko – Sruby) a 4268 (Neulust – Horní Roven)

I ostatní cesty jsou upravené a vhodné pro peší i cykloturistiku .

Prijíždíte-li geovozidlem, zaparkujte je nejlépe vedle silnice, na N 50° 0.166’   E 016° 01.804‘, nevjíždejte prosím do lesních porostu. Soucasne mužete odlovit i snadnou GC1QFCA.

Vychutnejte si procházku po hrázi rybníku, vnímejte starobylé duby a lužní les okolo cesty než dojdete ke keši. Cestou se bežte podívat kousek doprava na Cikánský dub (N 50° 0.453’    E 016° 02.062‘). Všímejte si zajímavých rostlin a zvírat okolo, poridte si pár fotografií na památku (mužete je i vložit ke svým logum). Rybník je plný ryb, chytat se tu ale nesmí, je chovný. V léte a na podzim hledejte houby, roste jich tu hodne, v léte se tu dá v okolí stavidla i koupat a  nastanou-li v zime holomrazy je na rybníku krásné bruslení.

Samotná keš je Lock&Lock krabicka, pri odlovu budte prosím opatrní.

 

 

[En]

This area is open for tourists through a green marked tourist path from Uhersko railway station, along the pond dyke with a nice view to the pond, further to Horni Jeleni as far up as Vysoke Chvojno. The path is followed by cycle-tourist path No. 4237 (Uhersko – Sruby) and 4268 (Neulust – Horní Roven) and even other paths are suitable for biking and hiking. The best parking for your geocars is next to road, on N 50° 0.167’   E 016° 01.803‘, please do not drive into the forest crop. At the same time you can seek out an easy GC1QFCA.

 

Enjoy the walk round the pond; perceive the ancient oak trees and flood-plain forest before you reach the cache. On the way you go to see “Gipsy oak tree” on the right side (N 50° 0.453’   E 016° 02.062‘). Be also noticing interesting flowers and animals around; take a few pictures to remember (you can insert them to your logs).

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Cbmbe an xnpual.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.