Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

DKS - Varadka

A cache by matoha11 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/04/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK: DREVENE KOSTOLIKY SLOVENSKA - Varadka
EN: SLOVAK WOODEN CHURCHES - Varadka

SK: Pôvodný drevený gréckokatolícky chrám v obci Varadka bol postavený v druhej polovici 18. stor. a bol zasvätený Ochrane presvätej Bohorodicky. O jeho zániku existujú dve teórie. Prvá hovorí o tom, ze chrám bol znicený v prvej svetovej vojne, podla druhej teórie sa tak stalo uz v roku 1827. Nový drevený chrám rovnakého zasvätenia bol postavený v roku 1924.

Chrám je postavený vo velmi jednoduchom stýle na kamenných základoch. Stavba je dvojdielna, trojpriestorová, trojvezová s troma krízmi. Má zrubovú konstrukciu, veza stlpovú konstrukciu. Strechy vezí sú oplechované. Vo vezi sú zavesené tri zvony. Nad hlavnou vezou a lodou sú pôvodne gréckokatolícke ozdobne kované kríze, ktoré boli neskôr upravené sklonením spodného ramena. Nad svätynou je ozdobný dvojramenný kríz. Predsien a svätyna sú vybavené pomerne vysokými oknami. Veza a celé telo chrámu sú prekryté doskami. Vchody do chrámu sú dva – hlavný do predsiene, druhý do chrámovej lode.

Ikonostas nie je umelecky hodnotný. Predpokladá sa, ze bol stavaný vo velkom zhone a nebol ani ukoncený. Je dvojradový. Obsahuje styri hlavné ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodicky Hodigitrie, Krista Ucitela a ikonu Ochrany Presvätej Bohorodicky. Cárske dvere sú netypické so styrmi ikonami evanjelistov. Diakonské dvere nie sú osadené. V druhom rade je tu nepatriaca ikona, alebo skôr obraz Svätej Rodiny a Posledná vecera. Tretí rad obsahuje ikony jednotlivých apostolov. Ukoncenie ikonostasu je netypické – dvoma doskami Desatora.

Dekrétom z roku 2000 bol chrám prevedený do vlastníctva Pravoslávnej cirkvi.

EN:

The original wooden church in the village Váradka was built in the second half of the 18th century and dedicated to the Protection of the Theotokos. There are two theories about its origins. The first theory tells us that the church was destroyed during WWI, and according to the second one, it was destroyed already in 1827.

The church is built in a simple style on stone foundations. The building has two parts, three spaces, three towers and three crosses. It has rustic construction, the tower has pillar construction. The roofs of the towers are tin-plated. In the tower hang three bells. Above the main tower and nave are original Greek Catholic ornamented metal crosses, later changed by slanting their bottom bars. Above the sanctuary is a two-barred decorated cross. The narthex and nave have very tall windows. The tower and the body of the church are covered with wooden boards. The church has two entrances – the main entrance leading to the narthex and second entrance into the nave.

The Iconostasis has artistic value. We assume that it was built in hurry and thus not finished. It has two rows. It contains the main icons of Holy Father Nichols, Theotokos (Hodigitria), Christ the Teacher and icon of the Protection of the Theotokos. The Royal doors are not typical, only with four icons of the Evangelists. Deaconal doors are not set. In the second row is an icon, a picture of the Holy Family and Last (Mystical) Supper. Third row contains the icons of individual apostles. The top of the iconostasis is not typical – two tablets with Ten Commandments.

In 2000 was the church, by a decree, transferred to the Orthodox Church.

Additional Hints (Decrypt)

fxelf fgenmv uepngl bobe / pnpur vf cebgrpgrq ol uhzcl tvnag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.